Riksantikvarieämbetet

Publications
Change search
Refine search result
1 - 5 of 5
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Björkman, Leif
  Från tundra till skog: miljöförändringar i norra Skåne under jägarstenåldern2007 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2. Jensen Wolfhechel, Ola
  et al.
  Nyqvist, Roger
  Umeå universitet.
  Persson, Peter
  Länsstyrelsen Västernorrland.
  Palmbo, Frida
  Norrbottens museum.
  Avango, Dag
  Luleå Tekniska universitet.
  Andersson, Berit
  Västerbottens museum.
  Jonsson, Maria
  Nordinge, Johan
  Nyqvist, Roger (Editor)
  Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer – en förstudie: rapport från ett FoU-projekt2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande förstudie har varit att ta fram ett underlag inför ett kommande tvärvetenskapligt forsknings- och digitaliseringsprojekt. Bakgrunden är att Riksantikvarieämbetet under 1940-1980-talen genomförde omfattande arkeologiska, men även naturvetenskapliga och etnologiska, undersökningar vid Norrlands älvar och sjöar som ett led i vattenkraftsutbyggnaden. Materialet kom under 1960-1980-talen att bearbetas tillsammans med Stockholms universitet inom ramen för det tvärvetenskapliga projektet Norrlands Tidiga Bebyggelse. Insatserna resulterade i ett rikt material som idag förvaras i Riksantikvarieämbetets arkiv. Då stora delar av Norrland alltjämt är antikvariskt eftersatta utgör det ett mycket viktigt källmaterial för både forskning och förvaltning av dess kulturmiljöer.

  Det långsiktiga målet med förstudien och det kommande projektet är att skapa ett kunskapsunderlag för forskning och redskap för landskapsanalyser som leder till ett hållbart bevarande och förvaltning av Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer. Inom förstudien har en rad viktiga forsknings- och förvaltningsområden identifierats. För att ta fram ett adekvat underlag inför ansökan har den bland annat mynnat ut i olika förslag på strategier för det kommande projektets genomförande och finansiering, en fördjupning av frågor som rör förvaltning av vattenanknutna kulturmiljöer, utvecklat tvärvetenskapliga forskningsfrågor, tagit fram en digitaliseringsstrategi, formaliserat ett nätverk och en referensgrupp, genomfört en behovsanalys samt en inventering för att identifiera relevant arkivmaterial inom projektdeltagarnas respektive institutioner. Med förstudien har vi således lagt grunden till ett tvärvetenskapligt forsknings- och digitaliseringsprojekt som inkluderar kulturmiljöförvaltning, arkeologi, etnologi, sociologi och naturveten-skapliga ämnen, däribland miljö- och klimatforskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3. Odén, Birgitta
  Miljön som historia1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [15], no 2, p. 9-18Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Förvaltningen av kulturmiljöer i ett förändrat klimat2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Klimatförändringarna pågår och de ger redan idag upphov till effekter som påverkar kulturmiljön. I takt med den globala ökningen av medeltemperaturen kommer påverkan att bli allt mer påtaglig och röra allt fler kulturmiljöer.

  I denna rapport sammanfattas vilka följder påverkan kan komma att innebära för möjligheterna att bevara, använda och utveckla fornlämningar, byggnader, bebyggelsemiljöer och landskap. Den ger en bild av vilka utmaningar de som arbetar med detta står inför; vad utmaningarna kan komma att innebära för tillämpningen av de lagar, förordningar och budgetanslag som är verktyg för arbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5.
  Metoder för riskbedömning av kulturmiljöer utifrån klimatförändringar2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att klimatet förändras och kommer att påverka kulturarvet är ett faktum. Sektorn behöver därför förbereda sig genom att aktivt arbeta med frågan. En viktig del i arbetet är att identifiera och därefter prioritera var och vilka insatser som behöver göras.

  En central del i detta är att använda risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för att utreda den komplexa helhet som kulturmiljön utgör. I denna rapport sammanfattas och beskrivs de metoder, centrala erfarenheterna och slutsatser kring arbetet med riskanalyser som gjorts i tre regionala, svenska projekt. Metoderna visar på olika sätt att arbeta utifrån tillgängliga resurser och syfte. Flertalet av resultaten är allmängiltiga och kan därför tillämpas i hela landet. Resultaten visar också var det finns brister i kulturmiljövårdens underlagsmaterial och där förbättringar behövs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  Bilaga
  Download (jpg)
  presentationsbild
1 - 5 of 5
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf