Riksantikvarieämbetet

Publications
Change search
Refine search result
1 - 36 of 36
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Ahrland, Åsa
  Nolin, Catharina (Contributor)
  Under arbetsledighetens stunder2000In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 36-40Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Industrialismens genombrott innebar en av de största förändringarna i samhället någonsin. Människors liv förändrades i grunden och deras tid kom att indelas i arbete, fritid och vila. De offentliga parkernas betydelse för stadsborna betonades ofta under 1800-talet. Frågan är vilken roll parker och trädgårdar fick vid fabrikerna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 2. Andersson, Karin
  Ruinupplevelser: om betydelsen av växter och dofter1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 3, p. 28-33Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ruiner behöver träd, doftande örter och blommor för att bli minnesvärda. Det förstärker den historiska upplevelsen och ruinens eget förgänglighetsuttryck. Hur man närmar sig en ruin är också betydelsefullt. Kanske är den strapatsrika vandringen till målet viktigare än att parkeringsplatsen ligger nära. I det successiva närmandet finns många upptäckter att göra om man använder alla sina sinnen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3. Anglert, Mats
  et al.
  Lagerås, Per
  Människorna och skogen: arkeologiska platser i Örkelljungatrakten2009Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4. Antell, Elina
  Agrarhistorisk dokumentation för bättre samhällsplanering: uppslaget1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 69-69Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5. Aronsson, Mårten
  Skog & historia: skoglig idé som blev framgångsprojekt2002In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 60-67Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur har vi slagit vakt om skogens kulturarv? Hur är läget idag? För jordbrukslandskapet finns nästintill rikstäckande inventering av fasta fornlämningar, påbörjad i slutet av 1930-talet, och ängs-och hagmarksinventering, som tog sin början i slutet av 1980-talet (nu under revidering som "ängs-och betesmarksinventeringen").

  Till detta kommer en rad mer eller mindre lokala inventeringar av bebyggelse och andra företeelser. I skogen har de objektinriktade "Nyckelbiotopsinventeringen" och "Sumpskogsinventeringen" genomförts. För skogslandskapet är inventeringsläget beträffande kulturlämningarna mer prekärt än för jordbrukslandskapet. Hembygdsrörelsens lokala torpinventeringar måste dock nämnas. Om vi granskar floran av dessa och andra lokala inventeringar samt vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer m.m. växer sig bilden av ett rikt kulturarv i skogen stark.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6. Bennett Gårdö, Monica
  et al.
  Adolfsson, Maria
  Skogsodling på jordbruksmark1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 37-38Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den nya livsmedelspolitiken har inte lett till den omfattande per­manenta omställning av åker­mark som RAÄ befarade. Inte heller har man nått den miljöför­bättrande verkan på slättbygder man eftersträvade. Lövskogs­planteringen på slättbygden blev liten till omfattning och koncen­trerad till några enstaka län. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 7. Berg, Johan
  Läckö kungsgård: gammal landskapsplanering och nutida exploatering1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 70-75Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 8. Damell, David
  Några tankar från länets horisont: KMV i skogen1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 45-46Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Örebro län finns stora skogsområden med lämningar efter bergshantering. I länets studiecirkelverksamhet kring skogens kulturminnen kommer hembygdsrörelsen med sina 50 lokala föreningar att spela en aktiv roll med att sprida kampanjens budskap.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 9. Flinck, Maria
  Historiska trädgårdar i Stockholm: beskrivning av en inventering2000In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 48-59Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I Stockholm pågår för tredje säsongen en inventering av trädgårdar och gårdar bland den äldsta kvarvarande folkliga bebyggelsen. I inventeringen ingår både historisk dokumentation och fältundersökning av varje trädgård. Syftet är dels att kunna peka ut vad som är historiskt värdefullt i varje trädgård dels att göra skötselinstruktioner för trädgårdarna. Målet är att trädgårdarnas och gårdarnas kulturhistoriska värden ska bevaras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 10. Flinck, Maria
  SJ:s parker och trädgårdar: försvinnande källmaterial1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 86-87Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 11. Flink, Gerhard
  Kulturmiljövård i skogen1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 43-44Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Boken Kulturmiljövård i skogen, en gemensam satsning mellan Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet, har på kort tid blivit en succé. Boken har nyligen tryckts om i en 3:e upplaga och bildar ryggraden i den pågående riksomfattande studiekampanjen kring skogens kulturlämningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 12. Florgård, Clas
  Landsbygdens alléer1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 5, p. 75-81Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ordet alle betyder "gång", en yta att gå på, vilket var det centrala från början. Allen var själva mar­kytan, men ändå inramad av träd och häckar. Ytterligare ett känne­tecken på den klassiska allen är att den alltid har en målpunkt, att den leder någonstans. De tidiga svenska landsbygdsalleerna röner idag föga uppmärksamhet trots sina stora kulturvärden. Form­mässigt har de sitt ursprung i ba­rocken, men det intressanta är att de är sidoordnade och att de inte följer den räta linjen utan istället underordnar sig landskapet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13. Frost, Katarina
  De historiska trädgårdarna vid Höjentorp1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 64-69Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 14. Gustafsson, John-Eric
  Fornvård i modernt skogsbruk1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 39-42Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Många fornlämningar ligger i produktiv skogsmark. De blir allt fler i takt med att betesmark förs över till skogsmark. Modernt skogsbruk och fornlämningar är ofta en olycklig kombination, varför varje markägare eller ex­ploatör bör informera sig om markerade fornlämningar. John-­Eric Gustafsson, skogstekniker vid RAÄ, har många praktiska och goda råd att ge. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 15. Hedén, Elis
  Kulturmiljövård i Domän1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 54-56Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Trots bolagisering av Domänver­ket och förändringar i markinne­havet är Domän AB Sveriges största skogsägare med mängder av kulturminnen på sina marker. Detta förpliktigar bolaget att känna sitt ansvar för en väl fun­gerande kulturmiljövård, skriver Elis Heden vid Domän AB. Utö­ver program för naturvårdshän­syn i bolagets skogsbruk - som i många avseenden har betydelse även för kulturmiljövården - finns domänreservat, bolagets eget skyddsinstitut. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 16. Hjärtström, Raoul
  Krokbornsparken i Hällefors: en av Europas äldsta folkparker byggnadsminnesförklaras2000In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 42-47Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Begreppet "unik" missbrukas notoriskt inom kulturmiljövården. När det gäller Krokbornsparken i Hällefors finns det dock full täckning för det epitetet. Genom beslut av länsstyrelsen i Örebro förklarades parken 1996 för byggnadsminne- en av de första parkanläggningarna i Sverige som fått skydd med stöd av kulturminneslagen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 17. Jansson, Lars
  Debatt: Om samfälligheter1998In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 115-115Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 18. Jensen, Ronnie
  Fossil åkermark1991Collection (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19. Kardell, Lars
  Skogslandskapets dynamik1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 7-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I naturen finns inga fallskärmsav­tal som garanterar en harmonisk framtid för människan. Allt i na­turen förändras ständigt - liksom våra känslor om skogen och mot­sättningarna i skogsfrågan. Vi kommer att slåss om skogen som resurs även framgent, varvid nya kulturlämningar kommer att ska­pas och andra att förintas. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 20. Order onlineBuy this publication >>Karlsson, Bengt G.
  et al.
  Rabo, Annika
  Seedways: the circulation, control and care of plants in a warming world2021Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  This book is about seeds and why and how seeds matter today, as in the past. Under the main headings Biopower, Agrobiodiversity, Circulation/mobility, and Seeds and their caretakers, the human-seed relationship is explored from different viewpoints. In a historical perspective the co-evolution of plants and humans can be traced through myths, rituals and cultural practices. In our present-day world of accelerating climate change, expansion of monocultural plantations and loss of biodiversity, collecting, saving and securing seeds has become a global concern. The ritual significance of seeds, seed control and agricultural development, and official policies versus cultural practices are among the themes discussed. Engaging with seeds also raises critical political questions about control over the material basis of our existence, that is, the main food crops.

  The volume is the result of a two-day international symposium held at the Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities in Stockholm 2018.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 21. Krantz, Karl Johan
  Skogsbruksbygd eller ödebygd: kulturmiljövårdens val1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 34-36Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det vore fel att utpeka skogsbru­kare som det stora hotet mot kul­turhistoriska värden. Som en följd av de strukturella problem som drabbat det småländska jordbruket klarar skogs- och mel­lanbygdens bönder inte längre konkurrensen från slättbygdskol­legorna. I det småländska kultur­landskapet marscherar skogen in samtidigt som de kulturhistoriska riksmiljöerna blir allt mindre in­tressanta. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 22. Krigström, Arne
  Ar det öppna landskapet hotat?1988In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3, p. 7-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Avdelningsdirektör Arne Krigström, Statens naturvårdsverk, har vid en diskussion på LRF hållit föredrag på temat: Ar det svenska landskapet hotat? Föredraget bygger på en utredning som utförs av avdelningsdirektör Rune Andersson i naturvårdsverket. Det återges något förkortat och behandlar hotet mot det öppna landskapet i samband med jordbrukets omställning till alternativa grödor och nya odlingsformer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 23. Order onlineBuy this publication >>
  Lennartsson, Tommy
  et al.
  SLU Centrum för biologisk mångfald.
  Westin, Anna
  SLU Centrum för biologisk mångfald.
  Skötselplanering i skogsbetesmarker: vägledning2021Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  För endast ett sekel sedan täckte skogsbetesmarker och andra naturbeten mycket stora arealer och utgjorde en grundförutsättning för landets försörjning och livsmedelsproduktion. Formade av århundraden av bete och lokalt mångbruk fanns en bred palett av skogsbetesmarker. Idag är det svårt att föreställa sig hur ett visst skogsbete kan ha sett ut och nyttjats, men det är ändå det vi behöver veta så mycket som möjligt om, för att förstå vad som har gett upphov till de natur- och kulturmiljövärden som finns kvar idag.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  bild
 • 24. Löfgren, Maria
  Den västerbottniska rundlogen1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 65-72Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Rundlogen är en speciell nord­svensk byggnadstyy. Den be­skrevs en gång av Ake Campbell som "vårt lands monumentalaste byggnadsverk". Rundlogen har sitt ursprung i 1700-talets jord­brukstekniska uppfinningar och fick under 1800-talet stor sprid­ning, särskilt i Västerbottens län. Här är den fortfarande vanlig och utgör ett synnerligen karak­täristiskt inslag i landskapet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 25. Mannerheim, Ylva
  Tre trädgårdar: en exkursion i Sörmland2000In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 65-66Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26. Nordanstig, Gunnar
  Skogsbruk i forvandling1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 49-53Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Skogen är en hörnpelare i Sveri­ges ekonomi och dess nettobi­drag till landets BNP ligger på ca 50 mrd kronor årligen. Rikare Skog-kampanjen 1990 blev upp­takten till en vidgad naturvårds­hänsyn hos skogsbrukare och har väckt uppmärksamhet även inter­nationellt. Den nya satsningen på Kulturmiljövård i skogen kom­mer att bli en utmaning för alla skogsägare att lära sig hantera den känsliga balansen mellan ut­nyttjande och bevarande. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 27. Schibbye, Bengt
  Resan och vägen1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 21-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Låt vägarna bli en del av kulturlandskapet, uppmanar Bengt Schibbye i sin betraktelse kring vägen. Han förespråkar inte en återgång till gamla tiders krokiga vägar, men vägen är ett bestående byggnadsverk och därför värd stor omsorg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 28. Skansjö, Sten
  Skånsk skogsbygd under äldre historisk tid2010Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29. Svensson, Erling
  En sydsvensk madslåtterbonde1984In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 5, p. 13-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Erling Svensson, natur— och kulturvårdare från Trollhättan, berättar i ord och bilder om våtslåtter i forna dagars Västergötland och presenterar en madslåtterbonde.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 30. Svensson, Erling
  Seminarium vid sista slåtterängen1984In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [9], no 2, p. 18-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 31. Tollin, Clas
  Analys av odlingslandskap1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 15-20Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det äldre kartmaterialet till­sammans med dagens eko­nomiska kartor är ett över­lägset hjälpmedel vid analys av odlingslandskapet. Pro­jektet Tio agrara miljöer har initierats av Riksantikvarie­ämbetets Kulturmiljöavdel­ning i syfte att göra analys­metoden mera känd. -Syftet är också att bidra till bättre beskrivningar av de agrara riksintressemiljöerna, skriver Clas Tollin.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 32. Tollin, Clas
  Våtslåtter: myren som kulturlandskap1984In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 5, p. 7-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Myr— och våtmarker utnyttjades förr för att ge vinterfoder till kreaturen. Clas Tollin vid kulturminnesbyråns plan— och fornvårdssektion berättar om de norrländska våtslåttermarkerna, ett odlingslandskap som snabbt försvinner. — I en följande artikel behandlas våtslåtter i Sydsverige.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 33. Trotzig, Gustaf
  Skogen och kulturminnena1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 1-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 34. Östlund, Lars
  Döda träd i skogen: en värdefull resurs1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 17-22Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I det agrara samhället för 100 år sedan var döda träd en viktig na­turresurs. Idag växer insikten om deras ekologiska betydelse för skogsbruket. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 35.
  Inventering pågår: allévårdsplanen - ett levande dokument för 570 allér1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 131-131Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 36.
  Vad säger skötselplanen om kulturvärden på gården?: en studie över framställningen av kulturmiljövärdena i ett urval skötselplaner2001 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 36 of 36
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf