Riksantikvarieämbetet

Publications
Change search
Refine search result
1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Aronsson, Mårten
  Skog & historia: skoglig idé som blev framgångsprojekt2002In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 60-67Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur har vi slagit vakt om skogens kulturarv? Hur är läget idag? För jordbrukslandskapet finns nästintill rikstäckande inventering av fasta fornlämningar, påbörjad i slutet av 1930-talet, och ängs-och hagmarksinventering, som tog sin början i slutet av 1980-talet (nu under revidering som "ängs-och betesmarksinventeringen").

  Till detta kommer en rad mer eller mindre lokala inventeringar av bebyggelse och andra företeelser. I skogen har de objektinriktade "Nyckelbiotopsinventeringen" och "Sumpskogsinventeringen" genomförts. För skogslandskapet är inventeringsläget beträffande kulturlämningarna mer prekärt än för jordbrukslandskapet. Hembygdsrörelsens lokala torpinventeringar måste dock nämnas. Om vi granskar floran av dessa och andra lokala inventeringar samt vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer m.m. växer sig bilden av ett rikt kulturarv i skogen stark.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 2. Damell, David
  Några tankar från länets horisont: KMV i skogen1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 45-46Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Örebro län finns stora skogsområden med lämningar efter bergshantering. I länets studiecirkelverksamhet kring skogens kulturminnen kommer hembygdsrörelsen med sina 50 lokala föreningar att spela en aktiv roll med att sprida kampanjens budskap.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3. Gustafsson, John-Eric
  Fornvård i modernt skogsbruk1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 39-42Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Många fornlämningar ligger i produktiv skogsmark. De blir allt fler i takt med att betesmark förs över till skogsmark. Modernt skogsbruk och fornlämningar är ofta en olycklig kombination, varför varje markägare eller ex­ploatör bör informera sig om markerade fornlämningar. John-­Eric Gustafsson, skogstekniker vid RAÄ, har många praktiska och goda råd att ge. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4. Hedén, Elis
  Kulturmiljövård i Domän1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 54-56Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Trots bolagisering av Domänver­ket och förändringar i markinne­havet är Domän AB Sveriges största skogsägare med mängder av kulturminnen på sina marker. Detta förpliktigar bolaget att känna sitt ansvar för en väl fun­gerande kulturmiljövård, skriver Elis Heden vid Domän AB. Utö­ver program för naturvårdshän­syn i bolagets skogsbruk - som i många avseenden har betydelse även för kulturmiljövården - finns domänreservat, bolagets eget skyddsinstitut. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5. Kardell, Lars
  Skogslandskapets dynamik1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 7-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I naturen finns inga fallskärmsav­tal som garanterar en harmonisk framtid för människan. Allt i na­turen förändras ständigt - liksom våra känslor om skogen och mot­sättningarna i skogsfrågan. Vi kommer att slåss om skogen som resurs även framgent, varvid nya kulturlämningar kommer att ska­pas och andra att förintas. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6. Nordanstig, Gunnar
  Skogsbruk i forvandling1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 49-53Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Skogen är en hörnpelare i Sveri­ges ekonomi och dess nettobi­drag till landets BNP ligger på ca 50 mrd kronor årligen. Rikare Skog-kampanjen 1990 blev upp­takten till en vidgad naturvårds­hänsyn hos skogsbrukare och har väckt uppmärksamhet även inter­nationellt. Den nya satsningen på Kulturmiljövård i skogen kom­mer att bli en utmaning för alla skogsägare att lära sig hantera den känsliga balansen mellan ut­nyttjande och bevarande. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 7. Skansjö, Sten
  Skånsk skogsbygd under äldre historisk tid2010Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8. Trotzig, Gustaf
  Skogen och kulturminnena1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 1-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 9. Östlund, Lars
  Döda träd i skogen: en värdefull resurs1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 17-22Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I det agrara samhället för 100 år sedan var döda träd en viktig na­turresurs. Idag växer insikten om deras ekologiska betydelse för skogsbruket. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf