Riksantikvarieämbetet

Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 514
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Adlercreutz, Thomas
  Förändring av byggnaders utseende: kan man lita på domstolarna?1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 110-113Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur avgör Regeringsrätten, vår högsta förvaltningsdomstol, i oli­ka tvistefrågor om vad som är till­låtet eller inte tillåtet på en bygg­nad? - Domarna ger ett intryck av att domstolen är benägen att ta stor hänsyn till bevarandevärden som kommit till uttryck i förväg, t ex i en riksintressebeskrivning, i en kommunal inventering eller översiktsplan, skriver Thomas Adlercreutz i sin granskning av några Regeringsrättsdomar. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 2. Adlercreutz, Thomas
  Internationella regler om kulturföremål1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 3, p. 56-59Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3. Adlercreutz, Thomas
  Starkare regler behövs1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 72-73Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Trots mot domstolsbeslut i en rad kyrkoärenden har föranlett Riksantikvarieämbetet att göra regeringen uppmärksam på uppenbara brister i lagstiftningen. Starkare regler behövs för att markera att även församlingarnas verksamhet står under lagarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4. Adlercreutz, Tomas
  Beskattning av kulturhistoriskt värdefulla samlingar: remisser1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [16], no 2, p. 63-64Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5. Adlercreutz, Tomas
  Effektivare förvaltning av kyrkans förmögenhet: yttranden1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [16], no 2, p. 64-64Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6. Adlercreutz, Tomas
  Statistik över utförselärenden: notiser1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [16], no 2, p. 62-62Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 7. Ahlberg, Nils
  Industrialismens stad: kulturvärdena som resurs i samhällplaneringen1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 24-30Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Gatunät och tomtstruktur bildar det skelett kring vilket staden successivt har byggts. För plane­rare är det viktigt att kunna för­stå denna byggandets grammatik när man idag bygger inom sam­ma system. En årsring som är tydligt utskiljbar är det sena 1800-talet då många av våra stä­der förvandlades till stenstäder efter europeisk modell. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 8. Ahlstrand, Ingemar
  Vad lär oss tredje spåret?: om demokrati, samhällsnytta och samhällskostnad1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 91-94Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Aktörer med en stark roll i be­slutsprocessen kan ge sina särin­tressen en orimlig tyngd när poli­tikerna inte förmår att hävda be­slutsprocessens rationalitet, me­nar författaren. Trots att Kungs­holmenbanan funnits med i re­gionplanearbetet för Stockholm och förordats av många trafikex­perter finns ännu inte någon till­fredsställande utredning om ba­nan. Samhällsekonomiskt vore Kungsholmenbanan - det "raka spåret" - det mest lönsamma al­ternativet till tredje spåret över Riddarholmen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 9. Ahlström, Sven
  Det goda exemplet: vägupprustningar på Gotland1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 102-104Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Genom att låta bli att bredda vägen eller räta kurvorna och genom att sänka hastigheten och anpassa körningen till väglaget har man på Gotland lyckats med att rusta upp öns statliga grusvägar till mindre kostnad och på kortare tid än beräknat. Upprustningen har dessutom inneburit större varsamhet mot natur- och kulturmiljön och färre markintrång då byggnader, stenmurar, träd och alléer fått vara kvar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 10. Ahrland, Åsa
  Trädgårdar och parker - går de att bevara?1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 26-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I bevarandet av historiska träd­gårdar och parker baseras teori och praktik alltför sällan på de restaureringsideologiska resone­mang och vårdprinciper som ge­nerellt tillämpas inom kulturmil­jövården. Det är därför viktigt att höja kunskapsnivån och få tillstånd en fördjupad diskussion kring vården av det trädgårdshis­toriska arvet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 11. Albrektson, Eva
  Boverket på plats1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 5, p. 39-41Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Boverkets flytt till Karlskrona är genomförd. Sedan augusti i år arbetar 180 ”förändringsbenägna ”tjänstemän med boende i kasern Sparre, Sveriges äldsta marinkasern. För att presentera nya obyråkratiska arbetssätt, avsett att skilja sig från forna planverkets och bostadsstyrelsens, arrangerade boverket i oktober ett journalist seminarium. Ett tjugotal fackjournalister fick både historik och visioner kring boende och byggande. Eva Albrektson, RAA:s pressekreterare, var med.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 12. Albrektson, Eva
  Från storstad till småstad: mångfacetterad utställning om Skänninge genom tiderna1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [14], no 2, p. 43-44Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13. Albrektson, Eva
  Förstörelse av kulturarvet - ett brott mot mänskligheten: UPPSLAGET1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 115-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den medvetna förstörelsen av viktiga monument och samlingar har blivit allt vanligare i väpnade kon­flikter och ingår i det ökan­de antalet etniska och reli­giösa krig runt om i värl­den. Att skada ett enskilt folks kulturella egendom är detsamma som att skada hela mänsklighetens kultur­arv - precis som det står i Haagkonventionen från 1954. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 14. Albrektson, Eva
  Mer miljöhänsyn i PBL-betänkande: KMV-utredningar : UPPSLAGET1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 118-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 15. Albrektson, Eva
  Museiutredningen skiljer RAÄ från SHM: KMV-utredningar : UPPSLAGET1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 117-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 16. Albrektson, Eva
  Statligt stöd för vård av kyrkor: KMV-utredningar : UPPSLAGET1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 117-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 17. Alexandersson, Kerstin
  Remisser och yttranden: svensk byggnorm : ändring av byggnad1984In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [9], no 2, p. 36-37Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 18. Alexandersson, Kerstin
  Riktlinjer för energipolitiken1979In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3, p. 25-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den 9 mars 1979 presenterade regeringen en ny energipolitiskproposition (1978/79:115). I propositionen föreslås riktlinjernaför energipolitiken fram till omkring 1990.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  omslag
 • 19. Allard, Elisabeth
  Råd och anvisningar till vattenärenden1979In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 6, p. 41-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Råd och anvisningar för kulturminnesvårdens medverkan konmer att utarbetas av riksantikvarieämbetet. Vattenlagsutredningens betänkande från 1977 kommer att behandlas av lagrådet under våren 1980. Ämbetet vill avvaktaden slutliga behandlingen av lagförslaget.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20. Almevik, Gunnar
  et al.
  Fridén, Bertil
  Vad kostar ett kulturarv?1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 5-6, p. 92-100Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 21. Almqvist, Torbjörn
  Sveaplans flickläroverk1996In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 78-82Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kan ett funkishus som Sveaplans flickläroverk på ett meningsfullt sätt leva vidare när dess ur­sprungliga uppgift fullföljts efter en ombyggnad? Eller bör bygg­naden hellre försvinna än omda­nas? Orkar en ny brukare ta till sig en formstark byggnad? Bygg­naden vid Sveaplan är numera byggnadsminne. Den var länge hotad av exploatering och kraf­tig förändring - nu har den ge­nomgått en varsam restaurering och rymmer undervisningsloka­ler för Socialhögskolan. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 22. Amréus, Lars
  Uppslaget - anslagsframställning: Kulturmiljövård i medvind1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 60-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 23. Amréus, Lars
  Uppslaget - remisser: Lag om järnvägsplanering1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 61-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 24. Amréus, Lars
  Uppslaget - remisser: Mycket under samma tak1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 61-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 25. Amréus, Lars
  Uppslaget - remisser: Mångfald är styrka och tillgång: RAÄ - SHMMs remissvar på museiutredningen1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 61-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 26. Améen, Lennart
  Stadens gator och torg1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 49-52Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Industrialismen har spelat en avgörande roll för framväxten av de stadslandskap vi har idag. Det finns all anledning att slå vak tom den hotade halvgamla bebyggelse som är karaktäristisk för ett stationssamhälle. För utan sitt stationshus, sin esplanad eller sitt bantorg blir stationssamhället obegripligt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 27. Andersson, Gunnar
  Uppslaget: Solnas "första" boplats - ännu en fornlämning i vägen1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 79-81Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 28. Andersson, Gunnar
  et al.
  Skyllberg, Eva
  Gestalter och gestaltningar: om tid, rum och händelser på Lunda2008 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29. Andersson, Hans
  Försummat perspektiv eller...?1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 3, p. 13-16Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Att synliggöra kvinnorna i historien, arkeologin, är viktigt. Men det blir svårare när vi kommer till tolkningsperspektiven, skriver Hans Andersson. Mycket i vår omgivning handlar om makt. Det stratifierade samhället, makten över människan, de ekonomiska resurserna, är föremål för många studier. Är det ett manligt perspektiv att hävda att dessa studier är viktiga?

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 30. Andersson, Hans
  Relevant kunskap - finns den? : KMV - Debatt1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 96-97Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 31.
  Andersson Jensen, Marika
  Riksantikvarieämbetet.
  Riksantikvarieämbetets utgivning: en förstudie av arbetsprocessen: rapport från ett FoU-projekt2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet med en lång historia och med en lång tradition av att ge ut publikationer av vikt för den svenska kulturmiljövården. Vitterhetsakademiens bibliotek har sedan 2006 succesivt digitiserat delar av myndighetens utgivning inom ramen för olika projekt. Den långsiktiga ambitionen är att digitisera Riksantikvarieämbetets samlade utgivning för att ytterligare stärka myndighetens digitala erbjudande till stöd för forskning och förvaltning. Detta ligger helt i linje med myndighetens mål såsom de uttrycks i bland annat dess instruktion. Syftet med föreliggande förstudie har varit att utvärdera arbetets förutsättningar såväl praktiskt, tekniskt och juridiskt som ekonomiskt. Pilotdigitiseringen som genomfördes inom förstudien har identifierat olika arbetsmoment, kostnader och tidsåtgång. Arbetsmomenten innefattar förarbete, urval och efterarbete såväl som metadatasättning och tillgängliggörande. Målet har varit att skapa ett underlag inför kommande digitiseringprojekt på biblioteket.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 32. Andersson, Kjell
  Avdragsrätt för mangårdsbyggnader1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 116-116Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sedan januari 1994 finns möjlig­het att dra av kostnaderna för re­paration och underhåll på man­gårdsbyggnader inom lantbruk som beskattas som näringsfastig­heter. Kjell Andersson, fastighets­ekonom vid Riksantikvarieämbe­tet, redogör. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 33. Andersson, Mia
  De kulturbärande spåren: om vägars värden1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 19-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Riksantikvarieämbetet, Vägverket och Naturvårdsverket har haft regeringens uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram för att bevara värdefulla vägar och vägmiljöer. Uppdraget kan ses som en politisk vilja att även inkludera ”mjuka” värden i den nya trafikpolitiken. Runt om i landet pågår nu arbete med inventeringar och åtgärdsprogram. Metod, uppläggning och omfattning varierar, men de olika projekten kommer att vara en god källa till samarbete mellan kulturmiljösektorn och trafikverken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 34. Andersson, Mia
  Den nya kulturpolitiken: innehållet i stora drag1996In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 3-4, p. 143-144Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det blev inget av förslaget att flytta Folkens museum, etnografiska, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet till Göteborg,men från 1999 skall de tre museerna ingå i en centralmyndighet belägen i Göteborg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 35. Andersson, Mia
  et al.
  Mossberg, Monica
  Kulturarv, landskap, identitet och tillväxt2000In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 27-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad vill vi inom kulturmiljövården med kulturarvet i tillväxtsammanhang? Nöjer vi oss med att vara den kulturella fernissan på tillväxtens villkor eller vill vi spela en mer avgörande roll för den regionala utvecklingen?

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 36. Andersson, Tord
  Ny utbildning i Ar på Gotland satsar på praktisk byggnadsvård2000In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 47-47Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Högskolan på Gotland utvecklarbyggnadsvårdsutbildningen genomatt från och med i höststarta en 3-årig grundutbildning med stort inslag av praktiskt arbete. Den nya utbildningen förläggs till ett av Gotlands naturskönaste områden på norra delen av ön, vilket nyligen avsattssom naturreservat.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 37. Anderung Nordin, Lotte
  EU-stöd och kulturarv: en vägledning för dig som tänker söka EU-medel1996Collection (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38. Anderung Nordin, Lotte
  EU-stöd till kulturarvet1996In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 125-128Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 39. Anglert, Mats
  Landskap bortom traditionen: historisk arkeologi i nordvästra Skåne2008Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40. Antell, Elina
  Arkeologi och exploatering: RAÄ:s remissvar1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 63-66Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I HUR-utredningens betänkande läggs bl a förslaget att bolagisera Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet, UV, och att införa ett s k anbudsförarande för arkeologiska utgrävningar i landet. Kulturmiljövård ger ett referat av Riksantikvarieämbetets yttrande. Remisstiden gick ut den14 maj 1993.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 41. Antell, Elina
  Arkitektaktion mot höghusbygget1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 48-49Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Motståndet mot den planeradeutbyggnaden av Sveaplansgymnasium och exploateringenav Bellevueområdethar gett feta rubriker ipressen. Nu samlar även arkitekternasina krafter tillen gemensam aktion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 42. Antell, Elina
  Kultur och infrastruktur1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 54-55Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 43. Antell, Elina
  Kultursponsring eller att ta ut svängarna med näringslivet1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [14], no 2, p. 6-8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 44. Antell, Elina
  Kvinnligt - manligt i ett helhetsperspektiv1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 3, p. 1-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 45. Antell, Elina
  Löftespolitiken skadar vår trovärdighet: länsantikvarierna talar ut1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [14], no 2, p. 32-33Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 46. Antell, Elina
  Mötet mellan stad och park: kring Brunnsvikens stränder II : uppslaget1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 75-76Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 47. Antell, Elina
  Naturresurslagen och höghuset i Umeå: RAÄ:s yttrande. Referat: E. Antell1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 50-56Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur starkt är skyddet för riksintressen enligt naturresurslagen? Vilken betydelse har det att en kommun går emot sin egen översiktsplan som nu i det omstridda detaljplaneärendet i Umeå centrum. I sitt beslut den 11 oktober fann regeringen inte att det planeradehöghusbygget påtagligt skulle skada riksintresset i Umeå centrum. Kulturmiljövård citerar riksantikvarieämbetets redogörelse för regeinteringsbeslutet. Tidskriften har också varit i kontakt med några länsantikvarier för att fånga in reaktioner i länen efter regeringsbeslutet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 48. Antell, Elina
  Nätverk för hantverksutbildning - Tema: Utbildning1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 96-97, 114Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 49. Antell, Elina
  Om kultur och kulturarv1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 2-5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 50. Antell, Elina
  Resan till sevärdheten1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [14], no 2, p. 22-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
1234567 1 - 50 of 514
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf