Riksantikvarieämbetet

Publications
Change search
Refine search result
1 - 47 of 47
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Ahrland, Åsa
  Trädgårdar och parker - går de att bevara?1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 26-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I bevarandet av historiska träd­gårdar och parker baseras teori och praktik alltför sällan på de restaureringsideologiska resone­mang och vårdprinciper som ge­nerellt tillämpas inom kulturmil­jövården. Det är därför viktigt att höja kunskapsnivån och få tillstånd en fördjupad diskussion kring vården av det trädgårdshis­toriska arvet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 2. Andersson, Kjell
  Avdragsrätt för mangårdsbyggnader1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 116-116Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sedan januari 1994 finns möjlig­het att dra av kostnaderna för re­paration och underhåll på man­gårdsbyggnader inom lantbruk som beskattas som näringsfastig­heter. Kjell Andersson, fastighets­ekonom vid Riksantikvarieämbe­tet, redogör. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3. Anderung Nordin, Lotte
  EU-stöd till kulturarvet1996In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 125-128Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4. Antell, Elina
  Kultursponsring eller att ta ut svängarna med näringslivet1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [14], no 2, p. 6-8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5. Bedoire, Fredric
  De tomma varuhusens problem: bevarandeideologi till omprövning1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 69-75Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För den svenska staden var varu­huset en nyhet för efterkrigsti­den, en nyhet som ledde till stadsombyggnader i stor skala. Det var framtiden som gällde, inte historien, och planeringen förbisåg skönheten och tydlighe­ten i stadsrummen. Idag sviktar underlaget för varuhusen i stads­kärnorna och många varuhus står på tur att byggas om till an­dra verksamheter. - Dagens kon­junktursvacka ger utrymme för eftertanke. Det behövs för att ombyggnaderna inte skall svepa över stadskärnan på ett okontrol­lerat sätt och slå ut en hel genera­tions byggande på en bräda. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6. Bergils, Lena
  Vad har den gröna vågen betytt för landsbygden?2002In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 45-51Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ännu i början av 1950-talet var jordbruket personalkrävande. På 1960-talet krävde jordbrukspolitiken en strukturomvandling. Utveckling av maskiner, ökad användning av konstgödsel, införande av herbicider och nya, mer resistenta grödor skulle underlätta. "Olönsamma" enheter skulle slås sammantill större. I vissa skogssocknar -inte bara i Norrland utan även i södra Sverige -skulle nästan all öppen mark skogsplanteras. Endast några mycket stora enheter skulle behållas för jordbruksändamål, inte ens en bonde per by skulle bli kvar, slagordet var snarare "en bonde per socken". Hur systemet skulle få en fungerande infrastruktur belystes inte.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 7. Biörnstad, Margareta
  Inventering av massafabriker och pappersbruk1980In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [5], no 2, p. 54-54Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 8. Biörnstad, Margareta
  Sparsamhet kan gälla annat än pengar1988In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 4, p. 15-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kulturvärdena måste ges hög­re prioritet i ombyggnadsar­betet och ses som en kvalitet jämbördig med de tekniska och funktionella, skriver riksantikvarien. - Jag skulle önska en samordnad bygg­nadslovs- och lånegranskning och jag skulle vilja införa ett krav på konsekvensbe­skrivning vid ombyggnader.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 9. Biörnstad, Margareta
  Turismens år1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 15-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Att Svenska Turistföreningen fyller 100 år i år har väl knappast undgått någon. Alltsedan starten har banden mellan STF och RAÄ varit mycket starka. Riksantikvarien Hans Hildebrand var tex föreningens ordförande under det första kvartsseklet. Idag är överantikvarie Margareta Biörnstad vice ordförande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 10. Burell, Birgitta
  Man måste vara lite tokig!: en undersökning av arbetslivsmuseernas villkor och engagemang2001 (ed. 1. uppl.)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11. Bäck, Mathias
  Prästgården och staden: drivkrafter bakom tidiga urbaniseringstendenser i Luleå2008Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12. Cnattingius, Nanna
  De skall sälja Sverige1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 26-28Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Turistrådet skall marknadsföra Sverige som turistland i utlandet. Man skall också se till att svenskar turistar i Sverige och förbättra möjligheterna till rekreation för breda folkgrupper. Hur går det till? Nanna Cnattingius frågar turistrådets informationschef Kurt Paulsson och marknadschefen för Sverige, Hans von Schoenberg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13. Cnattingius, Nanna
  Kulturen: en ekonomisk tillgång1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [14], no 2, p. 3-4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 14. Cnattingius, Nanna
  Kultursponsring: så samarbetar kultur och näringsliv1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [14], no 2, p. 4-5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Innehåller bland annat intervju med John Myerscough.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 15. Cnattingius, Nanna
  Turism: en vara?1981In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 1, p. 32-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Tennistermen "Fördel Sverige" var rubriken för Sveriges Turistråds årliga konferens, som hölls i Västerås i november 1980 och samlade omkring 600 personer. Åtta olika grupper tog upp problem och möjligheter för turismen i Sverige från olika utgångspunkter, den ena dagen i form av seminarier, dagen därpå i en debatt. Förutom representanter för turistbranschen fanns företrädare för samhälle, näringsliv och kultur.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 16. Ekeland, Kelvin
  Vård av det gamla - till glädje för många1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 355-36Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vid sidan av vården och dokumentationen har ämbetet också ett ansvar för att levandegöra kulturminnen. I följande artik­lar redovisas några exempel på hur man från ämbetets sida ar­betar med dessa aspekter på kulturminnesvården. Författarna är alla verksamma vid Vårdbyrån. Efter några inledande tankar av Kelvin Ekeland, berättar Hans Rehnberg om sitt samarbete med tecknaren Per Lindroos. Tillsammans har de utarbetat en rad specialskyltar för olika teknikhistoriska sevärdheter. Bengt Edgren rapporterar däref­ter från Eketorpsprojektet. Här görs forntiden levande samti­digt som experimentell arkeologisk forskning pågår. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 17. Ekstrand, Helena
  Notiser : Västerleden byggs1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 69-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 18. Ericsson, Gerhard
  Svensk turispolitik1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 28-30Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ändrade villkor för arbete och semester har skapat för­utsättningar för fritid och re­kreation för en bred allmän­het. Gerhard Ericsson ger här en överblick av den statliga re­kreationspolitiken. Han är en­hetschef på Sveriges Turist­råd, där han bl a ansvarar för frågor om planering, statsbi­drag, forsknings- och utveck­lingsarbete. Han har tidigare arbetat med turism- och re­kreationsfrågor som avdel­ningsdirektör i naturvårdsver­ket och kanslichef i rekrea­tionsberedningen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 19. Eriksson, Petra
  et al.
  Björklund, Patrick
  Celsing, Dag
  Olsbenning: en bergsmansby, ett riksintresse, ett projekt : debatt2000In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 60-64Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 20. Frödin, Gunnar
  Vandrarhem i gamla hus1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 21-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  ”De svenska vandrarhemmens fader” skulle man kunna kalla Gunnar Frödin, nu 76-årig STF-veteran, som började sin bana som arkeolog. Ar 1938 kom han till Turistföreningen, där han var verksam till 1974. Här berättar han om hur han byggde upp vandrarhemsrörelsen i Sverige.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 21. Hamrin, Örjan
  Filmen som kunskapskälla - varför bevara?: en case study med exempel från Åtvidaberg : bevara - film : dokumentera, kopiera, avvärja mänskliga hot, tillgängliggöra2001In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 39-42Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 22. Hemming, Risto
  Res i Norden!1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Res i Norden! uppmanar den finske turistchefen Risto Hemming, ansvarig för marknadsföringen av Finland som turistland och tidigare Finlands turistchef i Norge och Sverige. Risto Hemming tror att de nordiska länderna har en nationell egenart som kan locka turister.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 23. Häger, Bengt
  Nämforsen1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 41-45Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Bengt Häger, länsantikvarie i Härnösand, skildrar hur man i Västernorrland bildat en stiftelse för att hällristningarna i Nämforsen skall få bästa möjliga vård och presentation ur turist—, rekreations— och kulturminnesvårdssynpunkt

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 24. Isacson, Maths
  Kom, se dig om och förfäras!: om industriarv, museer och det berättigade i att slå mynt av vår mörka historia, ”horror tourism”2004In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 02, p. 60-69Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Under senare tid har de mörka sidorna, "de svåra sakerna", i vår historia och vår samtid uppmärksammats av personer på svenska kulturhistoriska museer. Ambitionen har varit att dokumentera tidigare tabubelagda och för individen smärtsamma händelser och teman och på så vis nyansera och fördjupa bilden av människan som kulturvarelse. Projekt av det slaget ger nya perspektiv och kunskaper. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 25. Isaksson, Olov
  Vem reser i Sverige?1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 4-5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  »En orörd natur och en rik kulturmiljö harockså ekonomiska värden som sällan beaktas.På sikt ger de mångfald igen», menar OlovIsaksson, chef för Historiska museet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 26. Jönsson, Bodil
  Tankar kring en obyggd bro1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 28-32Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Tankar Tar Tid — till och med mycket tid. Ännu finns det tid att tänka om beträffande Öresundsbron. Fil dr Bodil Jönsson, fysiker vid Lunds universitet, ger oss en personlig betraktelse kring en av våra livslögner, nämligen den makalösa hastighetens betydelse för tidsvinst i trafiken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 27. Laine, Christian
  Budget: Besparing och bidrag1981In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 4, p. 25-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Liksom andra myndigheter har riksantikvarieämbetet ålagts ettbudgetarbete i besparingens tecken -en nedskärning av anslagetmed 21 under petitaåret 1982/83 och med sammanlagt 101 i långtidsbedömningensfemårsperspektiv. Vid sidan av de här direktivengäller dock enligt beslutet om byggnadsvårdsreformen tidigare iår, att ämbetets bidragsmedel skall höjas med 5 milj kronorbudgetåret 1982/83.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 28. Larsson, Lisa K.
  Slättbygdens människor: forntid i Aska härad2010 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29. Liman, Ingemar
  Upplevelseturism1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 46-48Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Landsantikvarien i Värmland, Ingemar Liman, tidigare pro­gramchef på Skansen, vet vad upplevelser betyder för turis­ten, både de medvetna evene­mangen och de mer omedvet­na upplevelserna. Vi måste bjuda på vår vardagskultur, menar Liman i denna artikel, som avslutar detta temanum­mer om turism. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 30. Löthman, Lars
  Om gamla och nya kartor1980In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [5], no 2, p. 28-32Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 31. Magnusson, Gert
  Lapphyttan: en medeltida hyttanläggning1982In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [7], no 2, p. 27-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 32. Mattsson, Hans
  Ersättning vid bevarande - en utblick mot nordvästra Europa1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 36-38Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Metoderna för att åstadkomma bevarande eller skydd av värdefull bebyggelse varierar betydligt mel­lan länderna på kontinenten och i N ordeuropa. De flesta länder har dock det gemensamt att ersätt­ningsfrågor inte aktualiseras vid skyddsbeslutet utan först då till­stånd nekats att få vidta åtgärd. Hans Mattsson har studerat olika syn på fastighetsförvaltningen och ersättningar vid bevarande. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 33. Minnhagen-Alvsten, Monica
  Hur tar vi tillbaka arvet från industrisamhället?: temapresentation2000In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. [1]-[1]Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 34. Nordin, Stefan
  Milstolpar: lämningar efter gamla vägsystem1981In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [6], no 2, p. 30-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 35. Nyström, Staffan
  Kulturminnesvården och ortnamnen1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [14], no 2, p. 34-37Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 36. Pettersson, Nina
  Svenska industriminnen: erfarenheter av utveckling och samverkan2006Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37. Roede, Lars
  Kulturminner og turister - venner eller fiender?1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 11-14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Arkitekt Lars Roede är ansvarig för Norsk Folkemuseums 140 byggnader i Oslo. Hans tidigare verksamhet hos Riksantikvaren och i Föreningen til norske Fortidsminnesmerkes Beväring har gett honom en delvis mörk syn på turisternas framfart. Hans drastiska och målande språk skulle gå förlorat vid enöversättning, så väj inte för norskan!

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 38. Schantz, Peter
  Människan, landskapet och tiden II: om utveckling av värdebeskrivningar1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 88-98Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 39. Sehlin, Halvar
  En allmän turistförening.: STF 100 år1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 16-20Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Halvar Sehlin var STF:s förre generalsekreterare. Han tecknar här en bild av den förening som på hundraårutvecklats från ett exklusivt akademiskt fjällvandrarsällskap till en bred folkrörelse.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 40. Thor, Lars
  Levande kultur i Glasriket1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 45-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 41. Törnqvist, Gunnar
  Produktionsformer i omvandling1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 3-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 42. Wallerström, Thomas
  Vilka var först?: en nordskandinavisk konflikt som historisk-arkeologiskt dilemma : with an English summary2006 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43. Wijkander, Keith
  Kulturminnesvården i regeringens budgetförslag1982In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 1, p. 69-72Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 44.
  Checklista för deltagande i EU-projekt2015Other (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 45.
  Kom till Skåne!1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 31-32Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kom till Skåne! Så lyder ett lockrop från turistchefen i Ystad, Majken Törn­blad, som också är ordförande i kulturnämnden. Kultur- och turistansvariga har ett gemensamt intresse och kan tillsam­mans arbeta för att få turisten att besöka våra museer, forn­minnen och äldre miljöe

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 46.
  Kulturen är livsviktig1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 32-34Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Torgny Ridderberg märker som turistchef i Värmland en tilltagande orientering mot fritid och upplevelser och ett ökat intresse för att leva ute inaturen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 47. Order onlineBuy this publication >>
  Strukturfonder och kulturarvsprojekt: exempel från norr till söder - turism, stadsutveckling och hantverk2021Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sverige går in i en ny programperiod för EU:s struktur- och investeringsfonder under åren 2021–2027. Riksantikvarieämbetet vill genom denna skrift inspirera kulturarvsaktörer att söka finansiering från EU:s fonder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
1 - 47 of 47
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf