Riksantikvarieämbetet

Publications
Change search
Refine search result
1 - 45 of 45
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Andersson, Hans
  Relevant kunskap - finns den? : KMV - Debatt1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 96-97Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 2. Andersson, Tord
  Ny utbildning i Ar på Gotland satsar på praktisk byggnadsvård2000In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 47-47Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Högskolan på Gotland utvecklarbyggnadsvårdsutbildningen genomatt från och med i höststarta en 3-årig grundutbildning med stort inslag av praktiskt arbete. Den nya utbildningen förläggs till ett av Gotlands naturskönaste områden på norra delen av ön, vilket nyligen avsattssom naturreservat.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3. Antell, Elina
  Nätverk för hantverksutbildning - Tema: Utbildning1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 96-97, 114Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4. Aronsson, Peter
  et al.
  Wahldén, Mikael
  Kulturmiljöpedagogik som utmaning2001In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 59-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det sjuder av aktivitet på det pedagogiska området i landets museer. Ett viktigt medel för att levandegöra kulturarvet är att tydliggöra och förmedla de spår i miljön som finns utanför museibyggnaden. Att öka kunskapen om kulturlandskapet för att synliggöra och etablera värden som annars förblir latenta är också ett ofta anfört mål för verksamheten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5. Berg, Jonas
  Industriminneskonferensen TICCIM1978In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 4, p. 11-16Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  TICCIM - uttytt är det the Third International Conference on Conservation of Industrial Monuments. Denna konferens avhölls i månadsskiftet maj - juni i år i Stockholm och Grangärde och hade lockat ca 130 deltagare från ett tjugotal länder. De flesta kom från Europa, men USA, Kanada och Japan var också representerade. De tidigare konferenserna har avhållits i Ironbridge i England 1973 och i Bochum i Västtyskland 1975.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6. Bergström, Carin
  Kulturmiljön i skolan1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 3, p. 3-8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 7. Bergström, Carin
  Orgelns betydelse för barnundervisningen på landet1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 57-58Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En klockare skulle inte bara ringa i kyrkklockor­na - hans uppgift var också pedagogens och organistens. I många landsförsamlingar bi­drog anskaffandet av en orgel till bättre barnun­dervisning, skriver Carin Bergström, historiker vid RAÄ:s Kulturmiljöavdel­ning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 8. Biörnstad, Margareta
  1987 års forskningsproposition1987In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 2-3, p. 38-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Regeringens proposition "om forskning" och riksdagens beslut med anledning av propositionen innehåller mycket som är positivt för kulturminnesvården. Det gäller både de allmänna uttalandena och direkta förbättringar genom höjda anslag och nya tjänster. Margareta Biörnstad sammanfattar. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 9. Blomkvist, Nils
  Landskapet som skola1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 3, p. 9-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det borde vara självklart för skolan att utnyttja landskapet i sin undervisning. Men risken finns att de allt mer raffinerade mediala teknikerna kan påverka i motsatt riktning. Landskapet är dock överlägset när det gäller att åskådliggöra det abstrakta omkring oss; där finns den äkta, råa verkligheten som inte kan beskrivas utan bara upplevas. Det är där mötet borde börja och frågorna ställas. Förklaringar och syntes kunde följa i t ex museernas utställningar - gärna med datateknologin som hjälpmedel.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 10. Blomé, Börje
  Kurser i byggnadsvård vid AMU Liljeholmen i Stockholm1987In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 1, p. 16-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Arbetsmarknadsutbildningen (AMU) som lyderunder Skolöverstyrelsen, tillkom 1973.Det första AMU-centret inhystes då i en äldre industribyggnad på Liljeholmen för att sedan flytta in i en av arkitektfirman Backström och Reinius ritad skolbyggnad, som stod färdig 1975. Kursledaren Börje Blomé, fil dr och arkitekt SAR, redogör här för AMU-centrets verksamhet, dess organisation och målsättning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 11. Carlie, Anne
  Arkeologi & storyline: en inspirationsskrift för grundskolan2007 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12. Cnattingius, Nanna
  et al.
  Cnattingius, Lars Daniel
  Edgren, Bengt
  Flink, Gerhard
  Interpretation: den felande länken1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [14], no 2, p. 9-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13. Edgren, Bengt
  Kenilworth Castle: arrangemangen i Kenilworth och Warwick är två exempel på hur man lyckats med dramatiseringen av historiska händelser1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [14], no 2, p. 14-14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 14. Eklund, Rune
  Rapport om ett alternativt arbetssätt i skolan1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 3, p. 58-60Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sedan ett antal år samarbetar Dalarnas museum med Högskolan i Falun. I fristående kurser eller kursmoment ges undervisning i kulturhistoria, miljö och bebyggelse. Varje termin undervisas ca 200 blivande lärare, de flesta på grundskollärarlinjen. För lärare i faluskolorna har speciella fortbildningskurser anordnats via högskolan. Rune Eklund, lärare på Svärdsjöskolan, har goda erfarenheter av ett alternativt arbetssätt vilket gjort lektionerna roligare för både lärare och elever.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 15. Gerger, Torvald
  et al.
  Sjöström, Ingrid
  Sporrong, Ulf
  Vad har den "nya" högskolan att erbjuda kulturminnesvården?1978In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [3], no 2, p. 16-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 16. Gustafsson, Anders
  et al.
  Karlsson, Håkan
  Kulturarv som samhällsdialog?: en betraktelse av kulturarvsförmedling2004 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17. Haslestad, Anders
  Riksantikvarens middelalderprosjekt - innhenting av gammel kunnskap om trekonstruksjoner: Tema: Utbildning1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 86-89Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Riksantikvarens medeltidsprojekt syftar till att ge hantverkare utbild­ning i arbetet med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Den kun­skap som byggs upp kring det me­deltida byggnadsbeståndet är giltig även för andra äldre byggnader. Det har också visat sig att bygg­nadsvården kostnadsmässigt kan konkurrera med nybyggandet och att nybyggandet kan ses som en förnyelse och vidareutveckling av det traditionella sättet att bygga. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 18. Hemmendorff, Ove
  Kulturturism i högskolans turismutbildning1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [14], no 2, p. 24-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 19. Hidemark, Ove
  Traditionell byggnadsteknik - marginalkunskap eller baskunskap?: (Tema: Ideologi/Debatt)1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 6-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kanske byggde vi bäst, tekniskt sett, kring senaste sekelskiftet, vars tunga stommars kvalitet blir uppenbar i jämförelse med da­gens lättväggsbyggande. Den byggnadsteknik vi övergav på 1950-talet var empiriskt väl prö­vad i en 1000-årig tradition. För alla som bygger idag borde den traditionella tekniken vara en baskunskap och en inspirations­källa för bättre byggnadsteknik. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 20. Holmström, Ingmar
  Om utbildningsbehovet för byggnadsvården1987In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 1, p. 13-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Att kräva antikvarisk utbildning för arkitekter och hantverkare inom byggnadsvården är både naturligt och nödvändigt. Men i den stora mängd av yrkesutbildat folk som måste fungera tillsammans vid ett restaurerings- eller ombyggnadsarbete är det numera byggnadsingenjören som har en nyckelroll. Om bristerna i dagens utbildning av ingenjörer och om behovet att låta byggnadsingenjörer utbilda sig i kulturminnesvårdens anda skriver här Ingemar Holmström, själv både arkitekt och byggnadsingenjör, verksam vid RAÄ, men även som lärare vid universitetens och de tekniska högskolornas byggnadsinriktade kurser.Men det handlar också om det önskvärda i att humanistiskt utbildade antikvarier lär sig att arbeta mer tekniskt-praktiskt samt att tala med ingenjörer på ingenjörers vis.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 21. Hyenstrand, Åke
  Kulturmiljön tillhör också barnen1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 40-43Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kunskap är en demokratisk rättighet. I läroplan 80 for­muleras målsättningen för skolans arbete: att sätta människan i centrum och att tillgodose allas rätt till upplevelser av historisk mil­jö, till kontinuitet och sam­manhang i miljön. Den hi­storiska miljön är fortfaran­de en relativt oupptäckt käl­la att ösa kunskap ur och ofta hänvisad till den enskil­da lärarens intresse och möj­lighet att förmedla utifrån sina egna förutsättningar. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 22. Hägglund, Ulla
  Den hemlighetsfulla kulturmiljön: lärarhandledning för skolår 6-92003Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23. Lagerlöf, Agneta
  Remisser : Högskoleutbildningen i arkeologi: förslag till översyn genom UHÄ1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 64-65Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 24. Larsson, Bengt M.P.
  Agrarhistoria på Ultuna: så gick det till - personliga synpunkter på en universitetsdisciplins födelse2002In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 9-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  När jag i början av 1970-talet blev engagerad på Ultuna som lärare i växtekologi vid dåvarande Lantbrukshögskolan, gällde det för mej bland anna tatt få mina studenter att förstå människans betydelse för landskapets nutida utformning och innehåll. Kulturlandskapet i bredaste mening var mitt arbetsfält. En särskild tyngd lades naturligtvis vid det agrara kulturlandskapet, jordbrukslandskapet, och dess variation utefter klimatiska, geologiska och ekologiska gradienter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 25. Larsson, Tomas M
  Konsthögskolans arkitekturskola1987In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 1, p. 5-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 26. Malinowski, Eva
  Nätverk för hantverk och utbildning inom byggnadsvård : rapport från fyra regionala konferenser: uppslaget1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 78-79Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Fler och fler restaure­ringsprojekt, byggnadshyttor, utbildningsbyggen och kurser i traditionella bygghantverk vitt­nar om att intresset för bygg­nadsvården är större än på länge. Det kärva arbetsmark­nadsläget gör också byggnads­vården intressantare. Restau­rerings- och reparationsarbe­ten är arbetsintensiva och kan sysselsätta många. Avgörande för byggnadsvården på längre sikt är emellertid tillgång på skickliga hantverkare, dvs sats­ning på utbildning av hantver­kare kunniga i traditionella material och metoder. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 27. Marumsrud, Hans
  Kommentarer fra ein håndverker - Tema: Utbildning1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 90-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 28. Nisser, Marie
  Industriminnesforskning - en ny akademisk disciplin1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. 6, p. 73-75Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Allt fler universitet och högskolor runt om i världen har industriminnesforskning på sitt utbildningsprogram. Den svenska lärostolen, numera knuten till avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH i Stockholm, var den första i sitt slag i hela världen. Industriminnesforskningen har ett nära samarbete med kulturmiljövården. Professor Marie Nisser, under många år ordförande i TICCIH, ger en presentation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 29. Nordbladh, Jarl
  et al.
  Rosvall, Jan
  Engelbrektsson, Nanne
  Olsson, Lars Eric
  Museivetenskaplig utbildning1987In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 1, p. 33-34Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 30. Norrman, Jan
  Kulturlandskap för skolan: notiser1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [16], no 2, p. 63-63Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 31. Reichmann, Claes
  Utbildning i restaureringsteknik vid byggnadsminnet Stenegård: Tema: Utbildning1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 95-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 32. Roosvall, Jan
  et al.
  Engelbrektsson, Nanne
  Utbildning i kulturvård vid Göteborgs universitet1987In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 1, p. 26-32Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Under den senaste tioårsperioden harvid Göteborgs universiteten institution med kulturvårdande inriktning successivt byggts upp. Syftet är att bidra till systematisk och sammanhållen utbildning och forskning inom denna sektor. Institutionen arbetar tvärvetenskapligt och rymmer numera tre utbildningar: två allmänna linjer, den Bebyggelseantikvariska som tillkom 1978, och Konservatorslinjen, som startade 1985; sedan 1986 finns även kurser i Museivetenskap, som 1988 omvandlas till en sammanhållen påbyggnadsutbildning.Detta utbildningsprogram har vuxit fram medstöd av den informellt arbetande "Referensgrupp för kulturvetenskap i Västsverige”, och vilar på samarbete mellan museer och andra kulturvårdande institutioner. Verksamheten som bedrivs inom Institutionen för konservators-och bebyggelseantikvarisk utbildning, beskrivs av prefekten docent Jan Rosvall tillsammans med högskolelektor Nanne Engelbrektsson, högskoleadjunkten konservator Lars Eric Olsson ochhögskolelektorn fil dr Jarl Nordbladh.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 33. Sandström, Christina
  Kurser1979In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3, p. 39-40Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  omslag
 • 34. Sandström, Hans
  Byggnadshyttan Mälsåker - Tema: Utbildning1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 91-95Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 35. Sigurdson, Margareta
  6-poängskurs i kulturmiljövård: uppslaget, notiser1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [15], no 2, p. 53-53Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 36. Simonsson, Lena
  Uppslaget: Kurs för kyrkoantikvarier1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 141-141Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 37. Sosnierz, Margareta
  Tyckt och tänkt om kulturmiljövård1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 36-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Riksintresse - vad betyder det för »vanligt folk» som bor och verkar i ett kulturhisto­riskt värdefullt område? Vil­ken inställning har männi­skorna i allmänhet till kul­turmiljövården? Hur är det att bo i en kulturhistorisk byggnad - är det att bli ut­satt för restriktioner och förbud? Margareta Sosnierz redogör för några synpunk­ter som framkommit i en undersökning bland befolk­ningen i riksintresseområdet Rengsjö i Gävleborgs län.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 38. Sörlin, Sverker
  Den lilla kunskapsstaden1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 11-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kritiken av staden har samman­fallit med en kritik av modernite­ten - en malström av snabbhet, opersonlighet, anonymitet, stress, knark och börshandel. Detta har kritikerna velat byta ut mot en mer bondsk eller aristokratisk tillvaro. Den lilla kunskapsstaden upphäver denna den mest oupp­lösliga av paradoxer. Den visar att moderniteten och det goda li­vet kan finnas samtidigt och på samma plats. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 39. Tollin, Clas
  Undervsining i agrarhistoria2002In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 68-70Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den svenska jordbruksnäringen omspänner cirka 5 500 år. Jordbruket intar en särställning när det gäller påverkan av landskapets biologiska och icke biologiska innehåll. Det finns knappast någon skog i södra Sverige som inte har utnyttjats för agrar produktion. Åtskilliga tusen kvadratkilometer åker har planterats igen sedan odlingsmaximum på 1920-talet. Detsamma gäller för ängs-och hagmarkerna. Men det agrara landskapet hade en ännu större utbredning under förhistorisk tid. Innan åkrarna stallgödslades regelbundet löstes näringstillförseln genom röjgödsling. Nästan hela södra Sverige och stora delar av Norrlands kust var präglat av ett extensivt jordbruk där åker, bete, hustomter, busk-och slyträdor låg om varandra i ett mosaikliknande mönster. Förhållandet har blivit särskilt aktuellt i samband med det moderna storskogsbrukets förstörelse av det förhistoriska åkerbrukets lämningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 40. Österman, Eva
  Upptäck din hembygd!: om hus, platser och människor där du bor : elevhäfte skolår 3 och uppåt2004 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Kulturmiljövårdens organisation och verksamhet: nyhet i höst vid Stockholms universitet1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [14], no 2, p. 39-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 42.
  Övling, Johanna (Contributor)
  Riksutställningar.
  Möten med möjligheter: en rapport om lärares och museers perspektiv på samverkan / Riksutställningar, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik och övriga medverkande.2017Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten undersöker relationen mellan skolan och museer i två delstudier och inleds med en historisk exposé över hur relationen har utvecklats. Den första delstudien har utförts av Johanna Övling på Riksutställningar och bygger på intervjuer med 41 personer, framför allt musei- och konstpedagoger, som arbetar med pedagogisk verksamhet på museer runt om i landet. Den andra delstudien har utförts av Anna Hansen på The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity (NCK) på uppdrag av Riksutställningar. Den bygger på en enkätundersökning med 360 lärare och ett par uppföljande intervjuer med några av lärarna som besvarat enkäten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Pedagogisk guidebok om rörlig bild2010Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Skolan och kulturarvet: regeringsuppdrag att kartlägga och främja samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skolan är en viktig aktör för att ge alla barn och ungdomar möjlighet att möta kulturarv redan i tidig ålder. Kulturarvsinstitutioner över hela landet erbjuder arenor för lärande, ofta med professionellt utformade pedagogiska skolprogram. Riksantikvarieämbetet har på regeringens uppdrag kartlagt kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet, samt främjat samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna. Det är den första, större kartläggningen i sitt slag som genomförts och den visar bland annat att museer, arkiv och världsarv erbjuder verksamheter av stort pedagogiskt värde för skolor runt om i landet. Samverkan är utbredd, många barn och unga kommer i kontakt med landets kulturarvsinstitutioner. Samtidigt finns en potential att utveckla samarbetet mellan skolväsendet och institutionerna ytterligare. Bland annat finns det betydande skillnader i elevers tillgång till kulturarvsinstitutioner. Genom samverkan, dialog och erfarenhetsutbyte kommer Riksantikvarieämbetet fortsätta att arbeta för att kulturarvsinstitutionerna ska kunna stärka sin förmåga som resurs för lärare och elever i hela landet. Kulturarvsinstitutionerna bidrar till att elever, oavsett bakgrund, upplever att de kan vara delaktiga i och göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. De ger eleverna kunskap och upplevelser av det förflutna som gör dem bättre rustade att förstå sin samtid och att forma sin framtid.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 45.
  Utbildning1981In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 4, p. 39-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
1 - 45 of 45
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf