Riksantikvarieämbetet

Publications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 57
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Adlercreutz, Thomas
  Förändring av byggnaders utseende: kan man lita på domstolarna?1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 110-113Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur avgör Regeringsrätten, vår högsta förvaltningsdomstol, i oli­ka tvistefrågor om vad som är till­låtet eller inte tillåtet på en bygg­nad? - Domarna ger ett intryck av att domstolen är benägen att ta stor hänsyn till bevarandevärden som kommit till uttryck i förväg, t ex i en riksintressebeskrivning, i en kommunal inventering eller översiktsplan, skriver Thomas Adlercreutz i sin granskning av några Regeringsrättsdomar. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 2. Adlercreutz, Thomas
  Internationella regler om kulturföremål1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 3, p. 56-59Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3. Adlercreutz, Thomas
  Starkare regler behövs1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 72-73Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Trots mot domstolsbeslut i en rad kyrkoärenden har föranlett Riksantikvarieämbetet att göra regeringen uppmärksam på uppenbara brister i lagstiftningen. Starkare regler behövs för att markera att även församlingarnas verksamhet står under lagarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4. Adlercreutz, Tomas
  Statistik över utförselärenden: notiser1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [16], no 2, p. 62-62Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5. Albrektson, Eva
  Förstörelse av kulturarvet - ett brott mot mänskligheten: UPPSLAGET1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 115-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den medvetna förstörelsen av viktiga monument och samlingar har blivit allt vanligare i väpnade kon­flikter och ingår i det ökan­de antalet etniska och reli­giösa krig runt om i värl­den. Att skada ett enskilt folks kulturella egendom är detsamma som att skada hela mänsklighetens kultur­arv - precis som det står i Haagkonventionen från 1954. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6. Albrektson, Eva
  Mer miljöhänsyn i PBL-betänkande: KMV-utredningar : UPPSLAGET1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 118-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 7. Amréus, Lars
  Uppslaget - remisser: Lag om järnvägsplanering1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 61-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 8.
  Andersson Jensen, Marika
  Riksantikvarieämbetet.
  Riksantikvarieämbetets utgivning: en förstudie av arbetsprocessen: rapport från ett FoU-projekt2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet med en lång historia och med en lång tradition av att ge ut publikationer av vikt för den svenska kulturmiljövården. Vitterhetsakademiens bibliotek har sedan 2006 succesivt digitiserat delar av myndighetens utgivning inom ramen för olika projekt. Den långsiktiga ambitionen är att digitisera Riksantikvarieämbetets samlade utgivning för att ytterligare stärka myndighetens digitala erbjudande till stöd för forskning och förvaltning. Detta ligger helt i linje med myndighetens mål såsom de uttrycks i bland annat dess instruktion. Syftet med föreliggande förstudie har varit att utvärdera arbetets förutsättningar såväl praktiskt, tekniskt och juridiskt som ekonomiskt. Pilotdigitiseringen som genomfördes inom förstudien har identifierat olika arbetsmoment, kostnader och tidsåtgång. Arbetsmomenten innefattar förarbete, urval och efterarbete såväl som metadatasättning och tillgängliggörande. Målet har varit att skapa ett underlag inför kommande digitiseringprojekt på biblioteket.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 9. Andersson, Kjell
  Avdragsrätt för mangårdsbyggnader1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 116-116Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sedan januari 1994 finns möjlig­het att dra av kostnaderna för re­paration och underhåll på man­gårdsbyggnader inom lantbruk som beskattas som näringsfastig­heter. Kjell Andersson, fastighets­ekonom vid Riksantikvarieämbe­tet, redogör. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 10. Antell, Elina
  Naturresurslagen och höghuset i Umeå: RAÄ:s yttrande. Referat: E. Antell1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 50-56Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur starkt är skyddet för riksintressen enligt naturresurslagen? Vilken betydelse har det att en kommun går emot sin egen översiktsplan som nu i det omstridda detaljplaneärendet i Umeå centrum. I sitt beslut den 11 oktober fann regeringen inte att det planeradehöghusbygget påtagligt skulle skada riksintresset i Umeå centrum. Kulturmiljövård citerar riksantikvarieämbetets redogörelse för regeinteringsbeslutet. Tidskriften har också varit i kontakt med några länsantikvarier för att fånga in reaktioner i länen efter regeringsbeslutet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 11. Cnattingius, Nanna
  Ny kulturminneslag?1987In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, p. 15-16Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 12. Eklöf, Ivar
  Ändringar i Plan- och bygglagen: propositioner1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [16], no 2, p. 64-65Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13. Ericsson, Lars Eric
  Kulturarvsutrecningen1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 117-121Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 14. Forsström, Margit
  Utslag av hovrätten för Västra Sverige1977In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [2], no 2, p. 13-14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 15. Franzén, Anders
  En stadsdel blir byggnadsminne1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 80-81Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kulturminneslagen från 1988 har förbättrat möjligheterna till byggnadsminnesförklaringar av bebyggelsemiljöer. I Eksjö genomförs nu för första gången en systematisk byggnadsminnesförklaring av byggnader inom en hel stadsdel. Anders Franzen är handläggare för byggnads­minnesärenden vid lässtyrelsen i Jönköping. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 16. Gustafsson, Evald
  Trettioåttan i fokus: två rättsfall och en författningsändring1980In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3, p. 18-30Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Lagen om ändring i byggnadsstadgan (SFS 1980:337) träder i kraft den första juli 1980. Riksantikvarieämbetet har tidigare i sina yttranden framfört krav på en ändring av 38 § i byggnadsstadgan i syfte att anpassa bestämmelserna till den ändrade synen på kulturminnesvårdens bevarande, mål och riktlinjer. Evald Gustafsson, byråchef vid ämbetets kulturminnesbyrå, redogör i det följande för två byggnadslovsärenden i vilka ämbetet haft tillfälle att yttra sig. I båda fallen har den ändrade synen på kulturminnesvårdens bevarandeintressen spelat en avgörande roll. I anslutning till artikeln återges den nya lydelsen i 38 §, utfärdad den 29 maj 1980.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  omslag
 • 17. Högner, Karl-Erik
  Den nya fastighetstaxeringslagen1980In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3, p. 31-41Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Riksdagen biföll i våras regeringens förslag om en ny fastighetstaxeringslag(FTL). Den nya lagen kompletteras genom särskilda verkställningsföreskrifter och anvisningar som utfärdas av regeringen och riksskatteverket. De nu antagna reglerna, som innehåller betydande formella ändringar i fastighetstaxeringens regelsystem, skall tillämpas redan vid 1981-års fastighetstaxering. Fastighetstaxeringslagen har också medfört ett par nyheter av betydelse för kulturminnesvården. Karl-Erik Högner, byråchef vid riksantikvarieämbetets administrativa byrå, redogör här för innehållet i den nya lagen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  omslag
 • 18. Johansen, Birgitta
  et al.
  Jonsson, Kenneth
  Klackenberg, Henrik
  Rasch, Monika
  Varenius, Björn
  Genrell licens till metallsökarentusiaster? : Ord mot Ord1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 102-104Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Svenska Metalldetektorförening är missnöjd med länssty­relsernas handläggning av licenstillstånd - den upplevs som byråkratisk och tidsödande. - Detta är beklagligt, men det finns inget bra skäl för att ändra en fungerande lagstift­ning, anser artikelförfattarna. Plundringarna av fornläm­ningar har blivit betydligt färre sedan lagen trädde ikraft.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 19. Johansson, Lars G
  Kulturmiljölagstiftning och vägbyggande i Sverige och i Tyskland1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 5-6, p. 101-103Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det finns ingen EU-lagstiftning på kulturminnesområdet, inte ens inom en av de största och vikti­gaste EU-staterna, förbundsrepu­bliken Tyskland. Tyskland har inte mindre än 16 olika kultur­miljölagstiftningar. Påståenden att den svenska kulturmiljölagen nu skall anpassas till EU måste därför betraktas med skepsis.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 20. Korsell, Lars
  et al.
  Källman, Linda
  Kulturarvsbrott2008Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21. Kyhlberg, Ola
  Arkeologiska utredningar och förundersökningar - för vem?1988In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 4, p. 20-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Frågan om form och innehåll hos den arkeo­logiska utredningen och förundersökningen är både en rättshistorisk och arkeologisk fråga. Rättshistoriskt har ett ursprungligt skydd för monument successivt kompletterats, och del­vis ersatts, av ett skydd också för oansenliga, till och med osynliga. forn­lämningar. Parallellt med denna med tiden förändrade syn på skyddet av fasta fornlämningar har under senare år pågått en revision av forn­minnesinventeringen i fält. Samtidigt som dess resultat breddat vår kun­skap om fornlämnings­typer och fornlämnings­miljöer har den också tydliggjort våra kun­skapsluckor. Vi har fatt en allt klarare bild av vilka spår av mänskligt liv och verksamhet vi riskerar att förlora kännedom om såvida vi inte ökar våra arkeolo­giska insatser i det dolda kulturlandskapet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 22. Laine, Christian
  Nya tag i lagar och förordningar1980In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 5, p. 19-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den här artikeln ger en första information om den översyn av kulturminnesvårdens lagstiftning som ämbetet inleder i höst. Som en bakgrund tar Christian Laine upp några punkter i yttrandet, där ämbetet ger sin syn på själva uppbyggnaden av plan-och bygglagens regelsystem för att ta till vara kulturminnesvårdens intressen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 23. Lepasoon, Urve
  "Förändringens stormtrupper" eller de statliga subventionerna2004In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 72-73Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Lennart Rosander ( LR) har skrivit en artikel i Kulturmiljövård nr 2003 :1 där han påpekat bristen på mänsklig närvaro, eller snarare hur de nu boende eller tidigare boende i området saknats i kulturmiljövårdens arbetsmaterial. Han har fått två svar på sin artikel vars synsätt jag i huvudsak delar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 24. Lepasoon, Urve
  Lagens ambition och rättstillämpning1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 64-68Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 25. Lindquist, Björn
  Haagkonventionen om skydd för kulturföremål i händelse av väpnad konflikt1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 9-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I totalförsvarets folkrättsförordning finns föreskrifter för tolkningen och tillämpningen av den internationella humanitära rätten vid väpnade konflikter. Enligt förordningen skall Riksantikvarieämbetet under fredstid vidta nödvändiga förberedelser för att utmärka kulturegendom under särskilt skydd. Länsstyrelserna i sin tur skall vidta åtgärder för att utmärka övrig kulturegendom. Under 1994/95 har allmänna råd utarbetats inom RAÄ av Björn Lindquist, som här ger en presentation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 26. Lunning, Berit
  Skadestånd vid ras från ruiner1982In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 6, p. 16-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Riksantikvarieämbetet har nyligen skickat ut en underrättelse(1982:5) om skadeståndsfrågor i samband med ras från ruiner. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 27. Magnusson, Gösta
  Kulturhus: vad är det?1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 104-109Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad är det för skillnad mellan byggnadsminne och kulturreser­vat? Finns det kulturhus som saknar lagligt skydd? - Detta är några av de frågor som besvaras i denna artikel. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 28. Mattsson, Hans
  Ersättning vid bevarande - en utblick mot nordvästra Europa1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 36-38Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Metoderna för att åstadkomma bevarande eller skydd av värdefull bebyggelse varierar betydligt mel­lan länderna på kontinenten och i N ordeuropa. De flesta länder har dock det gemensamt att ersätt­ningsfrågor inte aktualiseras vid skyddsbeslutet utan först då till­stånd nekats att få vidta åtgärd. Hans Mattsson har studerat olika syn på fastighetsförvaltningen och ersättningar vid bevarande. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 29. Meschke, Christian
  Beslut om ingrepp m.m. i fornlämning och fornlämningsområde: riktlinjer för tillämpning av bestämmelserna i 2 kap. 10-14 §§ KML1997Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Upphört, se uppdaterad vägledning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30. Meschke, Christian
  Fornlämningar, en kommunal angelägenhet! : Ord mot ord1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 105-109Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett systematiskt och långsiktigt bevarande av fornläm­ningar kräver en aktiv medverkan från kommunen. Red­skapen för bevarandet är planinstitutet och ett adekvat planeringsunderlag om fornlämningarna. Kulturmiljövår­den måste precisera sina intressen och bidra med ett åt­gärdsförslag som redovisar vad den vill åstadkomma ge­nom bevarandet. Allt för att hjälpa kommunerna att kun­na väga de krav på förändringar som samhällsplanering för med sig mot de fornminnesvärden kulturmiljövården vill slå vakt om. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 31. Meschke, Christian
  Ny metallsökarlag1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 48-49Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 32. Meschke, Christian
  Åttiotalets vattenlag: bättre tider för kulturminnesvården?1978In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [3], no 2, p. 24-33Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 33. Montelius, Jan-Olof
  et al.
  Hedman, Johnny
  Vägverkets satsning på kultur och skönhet1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 66-69Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sedan 1989 är ett särskilt skönhetsråd knutet till Vägverket. Rådet skall fungera som en rådgi­vande organ i frågor som gäller vägars och broars estetiska och arkitekto­niska utformning liksom i frågor som berör vägar­nas kultur- och miljöan­passning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 34. Nordin, Erik
  Kulturarvet utrett: skyddet av kulturmiljön1996In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 3-4, p. 138-140Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kulturarvsutredningens arbete, tidigare refererat i Kulturmiljö­vård nr 1-2/1995, med en över­syn av kulturminneslagen är ny slutfört. I utredningens slutbetän­kande uppmärksammas bl a till­synen av och skyddet för präst­gårdar och kyrkstäder. Erik Nordin, utredningens sekretera­re, ger oss en sammanfattning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 35. Nordin, Erik
  Om husens rättigheter1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 49-52Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Är det inte ett gemensamt sam­hällsintresse att vi låter husen leva? Ett intresse som skall få påverka samhällets regelsystem och ekonomi. Byggnadsvårdsåret 1975 var ett genombrottsår för husen. Lagstiftningen har seder­mera förändrats och husen har fått starkare skydd. Men samti­digt har hoten förändrats. Beva­randet har varit en ständig kamp ur underläge: De successivt inför­da kraven på varsamhet har en­dast svagt kunnat motverka ten­densen att med billiga lånade pengar bygga om husen alldeles för mycket. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 36. Nyman, Kjell
  Byggnadsfirman Anders Diös AB mot staten1980In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [5], no 2, p. 45-49Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 37. Rosander, Lennart
  Yttligare en bov har identifierats!2004In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 73-74Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Till de två debattinlägg som kommenterade min artikel ("Förändring som antikvariskt problem" i Kulturmiljövård 1/2003) har fogats ytterligare ett. I detta framhåller Urve Lepasoon (UL) att jag kanske alldeles missat vilket syfte dylika kulturmiljöprogram har, till vilka de i första hand riktar sig och hur de är tänkta att användas. Hade UL lite noggrannare läst sidan 22 i min artikel kanske dessa farhågor kunnat mildras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 38. Schantz, Peter
  Debatt: Människan, landskapet och tiden III: om lagstiftning och rättstillämpning1998In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 94-114Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 39. Schiratzki, Malin
  Att förvalta en kungsgård1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 8-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 40. Simonsson, Lena
  Att lagskydda modernismens monument1996In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 71-77Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det som byggts i Sverige från 1930-talet och framåt utgör en stor andel av det totala byggnadsbeståndet i landet. Det är därför hög tid att monument från modernismens tidevarv bevaras för framtiden. Det behövs stora inventeringsinsatser för att vi skall ha tillfredsställande underlag för kommunernas bevarandeplanering och urval av skyddsvärda byggnader.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 41. Simonsson, Lena
  Remissvar på PBL-utredningen: KMV remisser: uppslaget1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 76-76Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 42. Skarstedt, Carl-Ivar
  Haagkonventionen och den internationella humanitära rätten1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 6-8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Trots en rad internationella konventioner om skydd för kulturegendom vid väpnade konflikter får vi nästan dagligen rapporter om ödeläggelse av egendom och våld mot civilbefolkning. Mänskliga tragedier tilldrar sig i allmänhet större internationellt och massmedialt intresse än förstörelse av kulturvärden. Men skyddet av det kulturella arvet måste ses som en del av skyddet av civilbefolkningen och civil egendom – som en del av den internationella humanitära rätten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 43. Tegnér, Göran
  Utförselärende med lyckligt slut: uppslaget1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 74-74Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 44. Thurdin, Görel
  Uttjänta hus in i kretsloppet: Tema: Återanvändning1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 110-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  "Kommunen föreslås få möjlighet att säkerställa att rivning av byggnader sker på ett sätt som ger förutsättningar för åter­användning och återvin­ning samt omhänderta­gande av miljöfarligt av­fall. Bl a skall kommu­nen kunna kräva en riv­ningsplan som beskriver hur arbetet skall utföras med avseende på om­händertagandet av riv­ningsavfall." (Ur Miljö och fysisk planering, sou 1994:36) 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 45. Trotzig, Gustaf
  Får man lov att resturera fornlämningar? : KMV - Debatt1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 98-101Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Fornlämningar slits och skadas och f n framtonar en allt mer hotfull bild av deras fortsatta exi­stens. Vill vi ha våra fornläm­ningar kvar måste frågor om be­varande diskuteras: skall vi res­taurera dem - och i så fall till vil­ket utseende - eller skall vi vara beredda att acceptera tillverkning av kopior? För två typer av forn­lämningar är situationen bekym­mersam idag: bronsåldershögar i åkermark samt hällristningar. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 46. Tuomi, Timo
  Byggnadsskydd och den moderna arkitekturen i Finland1996In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 29-32Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  År 1998 firar Finland 100-årsju­bileet av Alvar Aaltos födelse. Alvar Aaltos arkitektur har mer än någon annans spelat en viktig nationell roll i efterkrigstidens Finland. Flera projekt har startats för att rädda hans byggnader till eftervärlden. Men lika viktigt som det är att hylla Aalto, lika viktigt är att försöka höja kunskapsni­vån om den nyare arkitekturen i hela landet och att förändra in­ställningen till dess bebyggelse. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 47. Wedebrunn, Ola
  Modernismen i Danmark - förnyad frihet1996In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 38-43Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I Danmark finns en bred enighet om att principerna för att restau­rera modernismens byggnader inte skiljer sig från gängse restau­rering. Ny forskning och ny kun­skap behövs dock kring både byggnadsteknik och material. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 48. Wijkander, Keith
  Det nationella kulturarvet: att förvaltas i bolagsform?1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 2-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 49. Östergren, Majvor
  Skattfynden på Gotland: en ny hotbild1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 3-4, p. 46-47Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Gravplundringarna på Gotland är ett allvarligt brott, säger Erik Nylén, f d chef för RAGU, till kulturmiljövård. Stölderna är jämförbara med ekonomisk brottslighet och borde medföra ett strängt straff. Majvor östergren vid RAGU leder det så kallade skattprojektet på Gotland och har god överblick över situationen. Här berättar hon om de senaste stöldvågorna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 50.
  Byggnadsminnen: byggnadsminnesförklaring (3 kap 4-9 §§): Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen2018Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 of 57
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf