Riksantikvarieämbetet

Publications
Change search
Refine search result
1234 1 - 50 of 193
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Ahlberg, Nils
  Industrialismens stad: kulturvärdena som resurs i samhällplaneringen1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 24-30Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Gatunät och tomtstruktur bildar det skelett kring vilket staden successivt har byggts. För plane­rare är det viktigt att kunna för­stå denna byggandets grammatik när man idag bygger inom sam­ma system. En årsring som är tydligt utskiljbar är det sena 1800-talet då många av våra stä­der förvandlades till stenstäder efter europeisk modell. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 2. Ahlström, Sven
  Det goda exemplet: vägupprustningar på Gotland1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 102-104Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Genom att låta bli att bredda vägen eller räta kurvorna och genom att sänka hastigheten och anpassa körningen till väglaget har man på Gotland lyckats med att rusta upp öns statliga grusvägar till mindre kostnad och på kortare tid än beräknat. Upprustningen har dessutom inneburit större varsamhet mot natur- och kulturmiljön och färre markintrång då byggnader, stenmurar, träd och alléer fått vara kvar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3. Albrektson, Eva
  Från storstad till småstad: mångfacetterad utställning om Skänninge genom tiderna1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [14], no 2, p. 43-44Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4. Albrektson, Eva
  Mer miljöhänsyn i PBL-betänkande: KMV-utredningar : UPPSLAGET1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 118-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5. Améen, Lennart
  Stadens gator och torg1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 49-52Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Industrialismen har spelat en avgörande roll för framväxten av de stadslandskap vi har idag. Det finns all anledning att slå vak tom den hotade halvgamla bebyggelse som är karaktäristisk för ett stationssamhälle. För utan sitt stationshus, sin esplanad eller sitt bantorg blir stationssamhället obegripligt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6. Andersson, Gunnar
  Uppslaget: Solnas "första" boplats - ännu en fornlämning i vägen1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 79-81Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 7. Andersson, Gunnar
  et al.
  Skyllberg, Eva
  Gestalter och gestaltningar: om tid, rum och händelser på Lunda2008 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8. Andersson, Mia
  De kulturbärande spåren: om vägars värden1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 19-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Riksantikvarieämbetet, Vägverket och Naturvårdsverket har haft regeringens uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram för att bevara värdefulla vägar och vägmiljöer. Uppdraget kan ses som en politisk vilja att även inkludera ”mjuka” värden i den nya trafikpolitiken. Runt om i landet pågår nu arbete med inventeringar och åtgärdsprogram. Metod, uppläggning och omfattning varierar, men de olika projekten kommer att vara en god källa till samarbete mellan kulturmiljösektorn och trafikverken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 9. Andersson, Mia
  et al.
  Mossberg, Monica
  Kulturarv, landskap, identitet och tillväxt2000In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 27-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad vill vi inom kulturmiljövården med kulturarvet i tillväxtsammanhang? Nöjer vi oss med att vara den kulturella fernissan på tillväxtens villkor eller vill vi spela en mer avgörande roll för den regionala utvecklingen?

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 10. Anglert, Mats
  Landskap bortom traditionen: historisk arkeologi i nordvästra Skåne2008Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11. Antell, Elina
  Arkeologi och exploatering: RAÄ:s remissvar1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 63-66Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I HUR-utredningens betänkande läggs bl a förslaget att bolagisera Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet, UV, och att införa ett s k anbudsförarande för arkeologiska utgrävningar i landet. Kulturmiljövård ger ett referat av Riksantikvarieämbetets yttrande. Remisstiden gick ut den14 maj 1993.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 12. Antell, Elina
  Arkitektaktion mot höghusbygget1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 48-49Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Motståndet mot den planeradeutbyggnaden av Sveaplansgymnasium och exploateringenav Bellevueområdethar gett feta rubriker ipressen. Nu samlar även arkitekternasina krafter tillen gemensam aktion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13. Antell, Elina
  Kultur och infrastruktur1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 54-55Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 14. Antell, Elina
  Mötet mellan stad och park: kring Brunnsvikens stränder II : uppslaget1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 75-76Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 15. Antell, Elina
  Naturresurslagen och höghuset i Umeå: RAÄ:s yttrande. Referat: E. Antell1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 50-56Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur starkt är skyddet för riksintressen enligt naturresurslagen? Vilken betydelse har det att en kommun går emot sin egen översiktsplan som nu i det omstridda detaljplaneärendet i Umeå centrum. I sitt beslut den 11 oktober fann regeringen inte att det planeradehöghusbygget påtagligt skulle skada riksintresset i Umeå centrum. Kulturmiljövård citerar riksantikvarieämbetets redogörelse för regeinteringsbeslutet. Tidskriften har också varit i kontakt med några länsantikvarier för att fånga in reaktioner i länen efter regeringsbeslutet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 16. Antell, Elina
  Resan till sevärdheten1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [14], no 2, p. 22-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 17. Antell, Elina
  Vägen som magnet1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 1-3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 18. Antell, Elina
  Yttranden : Nonchalera inte riksintresset!1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 69-70Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 19. Arvastson, Gösta
  Industriella kulturarv och framtiden: respektera människan och det mänskliga!2000In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 5-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 20. Bedoire, Fredric
  De tomma varuhusens problem: bevarandeideologi till omprövning1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 69-75Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För den svenska staden var varu­huset en nyhet för efterkrigsti­den, en nyhet som ledde till stadsombyggnader i stor skala. Det var framtiden som gällde, inte historien, och planeringen förbisåg skönheten och tydlighe­ten i stadsrummen. Idag sviktar underlaget för varuhusen i stads­kärnorna och många varuhus står på tur att byggas om till an­dra verksamheter. - Dagens kon­junktursvacka ger utrymme för eftertanke. Det behövs för att ombyggnaderna inte skall svepa över stadskärnan på ett okontrol­lerat sätt och slå ut en hel genera­tions byggande på en bräda. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 21. Bedoire, Fredric
  Restaurering som samhällsbyggande1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 15-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Levande kunskap om motstridiga synsätt i arkitektur och kultur blir en nödvändighet inför millen­niumskiftet - både för byggnads­vården och för samhället gene­rellt. Det vore fel att tro att vi kan bestämma över monumentvår­dens framtid - den är en del av samhällets bild av sig själv. Nå­gon slutgiltig ideologi finns inte. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 22. Bengs, Christer
  et al.
  Ringö, Sara
  Kulturmiljö och stadsutveckling: en forskningsöversikt2004Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23. Bennet Gårdö, Monica
  Marknadsanpassat jordbruk: det nya hotet mot kulturlandskapet1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 17-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den föreslagna omstruktu­reringen av det svenska jord­bruket kommer att få myc­ket stor inverkan på kultur­miljövårdens intressen. Det skisserade landskapsvårds­programmet måste ha sin bas i en levande landsbygd där människor bor och arbe­tar. Monica Bennett Gårdö vid Kulturmiljöavdelningen redogör för RAA:s yttrande över den livsmedelspolitiska arbetsgruppens förslag. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 24. Bennett, Robert
  Bennett Gårdö, Monica (Contributor)
  Kungsgårdar i ord och bild1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 30-51Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 25. Berg, Johan
  Läckö kungsgård: gammal landskapsplanering och nutida exploatering1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 70-75Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 26. Berg, Kristian
  Kulturmiljövård och små orters framtid1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 20-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Mitt emellan städerna och lands­bygden finns alla de små samhäl­lena. De särpräglade orterna -kyrkstäderna, bruksorterna, fis­kelägena - har sedan länge sin plats på kulturmiljövårdens topp­lista. Men för alla de övriga små­orterna är situationen värre. De är varken urbana eller agrara. Förändringen har skett för snabbt och utan översiktlig planering. Kulturmiljövården står här inför en rejäl utmaning: att värna om dessa vardagliga kulturmiljöer. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 27. Bergils, Lena
  Agrarhistoria: varför det?2002In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 2-8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  "Riksantikvarieämbetets höstmöte 1977, upptakt tillarbetet med regionala kulturminnesvårdsprogram: Två antikvarier på scenen för en dialog om behovet av att uppfatta helheten, att inte se bara fornlämningar eller bara byggnader. Vi måste överbrygga uppdelningen mellan arkeologer och byggnadsvårdare inom kulturminnesvården. Två vackra, tecknade OH-dior i färganvänds som demonstration - en magnifik runsten med litet grässtrån kring foten och en större rödmålad träbyggnad av bergsmansgårdskaraktär med antydan till gräsmatta runt stensockeln. Tillsammans bildar dessa ett kulturlandskap,är budskapet. Två objekt som bildar en miljö ..."

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 28. Bergils, Lena
  "Säg farväl lilla fjäril": avsked till ett femtusenårigt kulturlandskap?1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 7-16Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Författarna till förslaget om den nya livsmedelspolitiken är visionsvirtuoser som vill kombinera drömmen om en småskalig livsmedelsproduk­tion med målet om mark­nadskrafter i en världseko­nomi. Det är möjligt, om än osannolikt, att konststycket går att utföra. Då måste dock processen tillåtas ta li­tet längre tid, skriver Lena Bergils i sitt debattinlägg. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 29. Bergman, Fredrik
  Debatt: De fostrar oss till egoister: om avvecklingen av samfälligheter1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 84-87Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 30. Biörnstad, Margareta
  En verksamhetsidé för 90-talet1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 1-6Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 31. Biörnstad, Margareta
  Inventering av massafabriker och pappersbruk1980In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [5], no 2, p. 54-54Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 32. Biörnstad, Margareta
  Kulturmiljövårdens dualism1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 1-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I slutet av april lägger regeringen fram en proposition om ny livsmedelspolitik. Dess konsekvenser för kulturmiljövården tas upp till diskussion i detta nummer av Kulturmiljövård. Riksantikvarie Margareta Biörnstad inleder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 33. Blomkvist, Nils
  et al.
  Tomtlund, Jan Erik
  Är detta kulturarvet?1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [15], no 2, p. 40-47Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 34. Boj, August
  Länsmuseerna som regional utvecklingsfaktor1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 71-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 35. Boëthius, Ulf
  Antaget!: kulturminnesvårdsprogrammet i Danderyd1988In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [13], no 2, p. 21-22Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 36. Boëthius, Ulf
  Kurs i praktisk vård av kulturlandskapet1978In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 6, p. 45-53Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det finns en grupp befattningshavare, vilka har en visserligen undanskymd men ändå nyckelställning inom miljövården. Som förmän hos skogsvårdsstyrelsema, AMS, Domänverket eller i kommunerna, har dessa personer ansvar för att kulturminnes-och naturvårdens markobjekt får den skötsel i praktiken som förvaltningarnas teoretiker föreskrivit. Förmännen, som både skall tolka föreskrifterna och planera genomförandet, leder i allmänhetflera arbetslag inom sitt distrikt. Förmännen förutsätts ha en betydande kunskap om mark-och viltvård.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 37. Brunstedt, Solveig
  Kungars och stormäns gårdar1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 84-88Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 38. Brydolf, Einar
  Byggnadsvård och traditionellat byggnadsmåleri1983In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [8], no 2, p. 10-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 39. Carlsson, Åke
  Svag till måttlig växlande hävd2002In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 20-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Naturvårdare har en högst varierande syn på hur odlingslandskapet, i synnerhet slåtter-och betesmarkerna, bör skötas. Renodlade biologer förespråkar ofta en svag eller "måttlig" hävd utan historisk förankring, medan biologer med intresse för och goda kunskaper om hävd och odlingshistoria rekommenderar en mera intensiv, traditionell hävd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 40. Cars, Göran
  Ekonomiska förutsättningar och strategier för bevarande av kulturhistoriskt intressant bebyggelse1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 76-79Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Förutsättningarna för bevarande av kulturhistoriskt intressant be­byggelse har förändrats radikalt under det senaste decenniet. För att bevarandeintresset skall vara framgångsrikt måste det agera mot bakgrund av dessa föränd­ringar. Detta innebär dels att de ekonomiska villkoren för beva­rande måste diskuteras på ett an­nat sätt än hittills, dels att beva­randeintresset måste utveckla strategier som i väsentliga avse­enden skiljer sig från dagens i den fysiska planeringen, hävdar artikelförfattaren. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 41. Cnattingius, Nanna
  De skall sälja Sverige1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 26-28Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Turistrådet skall marknadsföra Sverige som turistland i utlandet. Man skall också se till att svenskar turistar i Sverige och förbättra möjligheterna till rekreation för breda folkgrupper. Hur går det till? Nanna Cnattingius frågar turistrådets informationschef Kurt Paulsson och marknadschefen för Sverige, Hans von Schoenberg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 42. Conference, The Nordic TAG
  et al.
  Ersgård, Lars
  Modernitet och arkeologi: artiklar från VIII Nordic Tag i Lund 20052007Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43. Dahlström Rittsél, Eva
  Tolkning av industrisamhällets miljöer: gränsöverskridande forskning : enheten för industriminnesforskning vid KTH2000In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 11-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 44. Diesen, Clara
  et al.
  Qvist, Patrik
  Gren, Leif (Photographer)
  This is a corner of a larger field: konstnärligt projekt av Clara Diesen och Patrik Qvist2008Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45. Ehrensvärd, Ulla
  Soldatens boning1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 17-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 46. Ekblad, Carl
  Projekt NOLA: erfarenheter och visioner1988In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [13], no 2, p. 23-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 47. Eklöf, Ivar
  Innanför och utanför riksintressena1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [15], no 2, p. 35-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 48. Ekstrand, Helena
  Notiser : Västerleden byggs1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 69-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 49. Emanuelsson, Urban
  Hävdens betydelse för miljön2002In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 25-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det finns många skäl att ägna sig åt agrarhistoria, precis som det också finns många skäl att syssla med skogshistoria. Båda disciplinerna ger naturligtvis betydande bidrag till den allmänna förståelsen av samhällets utveckling. Här vill jag dock speciellt framhålla dessa discipliners stora roll för ett antal konkreta nutida aktiviteter. En sådan aktivitet är naturligtvis den kulturmiljövård som bedrivs i landskapet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 50. Eriksdotter, Gunhild
  Dalby kungsgård: med fokus på Skånes äldsta bebodda hus1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 76-83Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
1234 1 - 50 of 193
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf