Riksantikvarieämbetet

Publications
Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 130
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Ahlström, Sven
  Det goda exemplet: vägupprustningar på Gotland1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 102-104Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Genom att låta bli att bredda vägen eller räta kurvorna och genom att sänka hastigheten och anpassa körningen till väglaget har man på Gotland lyckats med att rusta upp öns statliga grusvägar till mindre kostnad och på kortare tid än beräknat. Upprustningen har dessutom inneburit större varsamhet mot natur- och kulturmiljön och färre markintrång då byggnader, stenmurar, träd och alléer fått vara kvar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 2. Albrektson, Eva
  Från storstad till småstad: mångfacetterad utställning om Skänninge genom tiderna1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [14], no 2, p. 43-44Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3. Andersson, Gunnar
  et al.
  Skyllberg, Eva
  Gestalter och gestaltningar: om tid, rum och händelser på Lunda2008 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4. Andersson, Mia
  De kulturbärande spåren: om vägars värden1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 19-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Riksantikvarieämbetet, Vägverket och Naturvårdsverket har haft regeringens uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram för att bevara värdefulla vägar och vägmiljöer. Uppdraget kan ses som en politisk vilja att även inkludera ”mjuka” värden i den nya trafikpolitiken. Runt om i landet pågår nu arbete med inventeringar och åtgärdsprogram. Metod, uppläggning och omfattning varierar, men de olika projekten kommer att vara en god källa till samarbete mellan kulturmiljösektorn och trafikverken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5. Andersson, Mia
  et al.
  Mossberg, Monica
  Kulturarv, landskap, identitet och tillväxt2000In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 27-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad vill vi inom kulturmiljövården med kulturarvet i tillväxtsammanhang? Nöjer vi oss med att vara den kulturella fernissan på tillväxtens villkor eller vill vi spela en mer avgörande roll för den regionala utvecklingen?

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6. Anglert, Mats
  Landskap bortom traditionen: historisk arkeologi i nordvästra Skåne2008Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7. Antell, Elina
  Mötet mellan stad och park: kring Brunnsvikens stränder II : uppslaget1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 75-76Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 8. Antell, Elina
  Resan till sevärdheten1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [14], no 2, p. 22-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 9. Antell, Elina
  Vägen som magnet1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 1-3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 10. Bedoire, Fredric
  De tomma varuhusens problem: bevarandeideologi till omprövning1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 69-75Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För den svenska staden var varu­huset en nyhet för efterkrigsti­den, en nyhet som ledde till stadsombyggnader i stor skala. Det var framtiden som gällde, inte historien, och planeringen förbisåg skönheten och tydlighe­ten i stadsrummen. Idag sviktar underlaget för varuhusen i stads­kärnorna och många varuhus står på tur att byggas om till an­dra verksamheter. - Dagens kon­junktursvacka ger utrymme för eftertanke. Det behövs för att ombyggnaderna inte skall svepa över stadskärnan på ett okontrol­lerat sätt och slå ut en hel genera­tions byggande på en bräda. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 11. Bengs, Christer
  et al.
  Ringö, Sara
  Kulturmiljö och stadsutveckling: en forskningsöversikt2004Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12. Bennet Gårdö, Monica
  Marknadsanpassat jordbruk: det nya hotet mot kulturlandskapet1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 17-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den föreslagna omstruktu­reringen av det svenska jord­bruket kommer att få myc­ket stor inverkan på kultur­miljövårdens intressen. Det skisserade landskapsvårds­programmet måste ha sin bas i en levande landsbygd där människor bor och arbe­tar. Monica Bennett Gårdö vid Kulturmiljöavdelningen redogör för RAA:s yttrande över den livsmedelspolitiska arbetsgruppens förslag. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13. Bennett, Robert
  Bennett Gårdö, Monica (Contributor)
  Kungsgårdar i ord och bild1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 30-51Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 14. Berg, Johan
  Läckö kungsgård: gammal landskapsplanering och nutida exploatering1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 70-75Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 15. Bergils, Lena
  Agrarhistoria: varför det?2002In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 2-8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  "Riksantikvarieämbetets höstmöte 1977, upptakt tillarbetet med regionala kulturminnesvårdsprogram: Två antikvarier på scenen för en dialog om behovet av att uppfatta helheten, att inte se bara fornlämningar eller bara byggnader. Vi måste överbrygga uppdelningen mellan arkeologer och byggnadsvårdare inom kulturminnesvården. Två vackra, tecknade OH-dior i färganvänds som demonstration - en magnifik runsten med litet grässtrån kring foten och en större rödmålad träbyggnad av bergsmansgårdskaraktär med antydan till gräsmatta runt stensockeln. Tillsammans bildar dessa ett kulturlandskap,är budskapet. Två objekt som bildar en miljö ..."

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 16. Bergils, Lena
  "Säg farväl lilla fjäril": avsked till ett femtusenårigt kulturlandskap?1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 7-16Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Författarna till förslaget om den nya livsmedelspolitiken är visionsvirtuoser som vill kombinera drömmen om en småskalig livsmedelsproduk­tion med målet om mark­nadskrafter i en världseko­nomi. Det är möjligt, om än osannolikt, att konststycket går att utföra. Då måste dock processen tillåtas ta li­tet längre tid, skriver Lena Bergils i sitt debattinlägg. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 17. Biörnstad, Margareta
  Kulturmiljövårdens dualism1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 1-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I slutet av april lägger regeringen fram en proposition om ny livsmedelspolitik. Dess konsekvenser för kulturmiljövården tas upp till diskussion i detta nummer av Kulturmiljövård. Riksantikvarie Margareta Biörnstad inleder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 18. Blomkvist, Nils
  et al.
  Tomtlund, Jan Erik
  Är detta kulturarvet?1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [15], no 2, p. 40-47Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 19. Boëthius, Ulf
  Antaget!: kulturminnesvårdsprogrammet i Danderyd1988In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [13], no 2, p. 21-22Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 20. Boëthius, Ulf
  Kurs i praktisk vård av kulturlandskapet1978In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 6, p. 45-53Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det finns en grupp befattningshavare, vilka har en visserligen undanskymd men ändå nyckelställning inom miljövården. Som förmän hos skogsvårdsstyrelsema, AMS, Domänverket eller i kommunerna, har dessa personer ansvar för att kulturminnes-och naturvårdens markobjekt får den skötsel i praktiken som förvaltningarnas teoretiker föreskrivit. Förmännen, som både skall tolka föreskrifterna och planera genomförandet, leder i allmänhetflera arbetslag inom sitt distrikt. Förmännen förutsätts ha en betydande kunskap om mark-och viltvård.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 21. Brunstedt, Solveig
  Kungars och stormäns gårdar1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 84-88Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 22. Brydolf, Einar
  Byggnadsvård och traditionellat byggnadsmåleri1983In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [8], no 2, p. 10-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 23. Carlsson, Åke
  Svag till måttlig växlande hävd2002In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 20-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Naturvårdare har en högst varierande syn på hur odlingslandskapet, i synnerhet slåtter-och betesmarkerna, bör skötas. Renodlade biologer förespråkar ofta en svag eller "måttlig" hävd utan historisk förankring, medan biologer med intresse för och goda kunskaper om hävd och odlingshistoria rekommenderar en mera intensiv, traditionell hävd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 24. Conference, The Nordic TAG
  et al.
  Ersgård, Lars
  Modernitet och arkeologi: artiklar från VIII Nordic Tag i Lund 20052007Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25. Diesen, Clara
  et al.
  Qvist, Patrik
  Gren, Leif (Photographer)
  This is a corner of a larger field: konstnärligt projekt av Clara Diesen och Patrik Qvist2008Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26. Ehrensvärd, Ulla
  Soldatens boning1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 17-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 27. Ekblad, Carl
  Projekt NOLA: erfarenheter och visioner1988In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [13], no 2, p. 23-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 28. Eklöf, Ivar
  Innanför och utanför riksintressena1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [15], no 2, p. 35-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 29. Emanuelsson, Urban
  Hävdens betydelse för miljön2002In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 25-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det finns många skäl att ägna sig åt agrarhistoria, precis som det också finns många skäl att syssla med skogshistoria. Båda disciplinerna ger naturligtvis betydande bidrag till den allmänna förståelsen av samhällets utveckling. Här vill jag dock speciellt framhålla dessa discipliners stora roll för ett antal konkreta nutida aktiviteter. En sådan aktivitet är naturligtvis den kulturmiljövård som bedrivs i landskapet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 30. Eriksdotter, Gunhild
  Dalby kungsgård: med fokus på Skånes äldsta bebodda hus1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 76-83Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 31. Eriksson, Bore
  et al.
  Grenberger, Janusz
  Löfström, Lars-Göran
  Sturegård, Rolf
  Johansson, Per-Anders
  Vårdsektionens fältarbeten1981In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [6], no 2, p. 48-51Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 32. Eriksson, Eva
  Tradition och modernitet: arkitektur och stadsbyggande under mellankrigstiden1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 61-65Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I 1920-talsarkitekturen fanns fort­farande en balans mellan tidens arkitektur och platsens förutsätt­ningar. Medvetna om traditionen och med känsla för helhet fogade arkitekterna varsamt in nya hus i befintliga miljöer. Husen har bli­vit intressanta förebilder under senare tid när det blivit alltmer uppenbart att framtidens byggan­de i hög grad kommer att gälla kompletteringar av en redan gi­ven bebyggelse. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 33. Eriksson, Petra
  et al.
  Björklund, Patrick
  Celsing, Dag
  Olsbenning: en bergsmansby, ett riksintresse, ett projekt : debatt2000In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 60-64Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 34. Forsström, Margit
  et al.
  Hasselmo, Margareta
  Stadsarkeologi i mellansverige: läge, problem och möjligheter1979In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [4], no 2, p. 23-26Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 35. Fried, Kerstin
  Litteratur: Stadens mönster (Nils Ahlberg)1998In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 36. Fried, Kerstin
  Tynnelsö - boiskopshus, kungsgård och herresäte: litteratur1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 109-109Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 37. Frost, Katarina
  De historiska trädgårdarna vid Höjentorp1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 64-69Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 38. Gren, Leif
  Höjentorps kungsgård: ett kungligt ideallandskap1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 52-63Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 39. Gren, Leif
  Uppslget - Böcker: Ystadsprojektet - landskapet som historisk modellåda1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 62-63Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 40. Grundberg, Leif
  Kampen om Knutby: meningar om en medeltida kungsgård1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 89-101Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 41. Gudmundsson, Göran
  Kan länsmuseet ge råd?: en rapport fråm det herrgårdsgula Gävleborg1983In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [8], no 2, p. 25-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 42. Hall, Thomas
  KMV: Debatt: ett allvarligt tjänstefel1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 136-137Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 43. Hallerdt, Björn
  Gamla stan: kulturreservat1977In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [2], no 2, p. 9-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 44. Hammarskiöld, Britt-Marie
  Färg på hus: försök till färghistorisk översikt1983In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [8], no 2, p. 1-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 45. Hermansson, Rune
  Kulturarvet: en institution för vård och dokumentation av kulturhistoriskt material1976In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [1], no 2, p. 7-8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 46. Hoberg, Birgitta
  2004 utropat till Slavrutternas år! Slavhandelns väg lyfts till världsarvslistan ?: om ett svensk-tanzaniskt samarbetsprojekt som syftar till att nominera den Centralafrikanska slavrutten genom Tanzania till världsarvslistan.2004In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 02, p. 28-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Slaveri och slavhandel är ett av de mörkaste kapitlen i världshistorien. De övergrepp som gjordes framför allt i Afrika under 1700-talets slut och under 1800-talet ter sig för dagens människor obegripliga med den syn på mänskliga rättigheter vi har i dag. Svensk kulturmiljövård kan just nu genom ett finansiellt stöd från Sida aktivt bidra till att en av slavrutterna i Tanzania med rikt kulturarv lyfts fram. Det är en fråga om solidaritet men gör också svenska insatser synliga i världssamfundet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 47.
  Hofrén, Erik
  Swedish National Heritage Board.
  Ett länsmuseum i arbete: Dalarnas museum1976In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [1], no 2, p. 1-6Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 48. Holmström, Ingmar
  Remisser och yttranden1977In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [2], no 2, p. 22-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 49. Holmström, Sören
  Konsten att ärva1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 50-58Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Avsaknaden av rumslig och and­lig sammanlänkning med det för­flutna har lett till utarmade lo­kalsamhällen i glesbygden och söndertrasade livsmiljöer i till­växtregionerna. Kulturmiljövår­den måste ta sig an detta konti­nuitetsproblem och särskilja den professionella dokumentvården från det levande kulturvårdsarbe­te som lokalbefolkningen uppfat­tar som kvaliteter i kulturland­skapet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 50. Houltz, Anders
  Chandigarh - en gud gav namn åt Indiens moderna projekt1996In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 105-109Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Staden Chandigarh skulle bli en manifestation, en symbol för det nya, fria och demokratiska Indi­en och ett uttryck för den unga nationens framtidstro och ut­vecklingsmöjligheter. Arkitekten som skulle ge form åt visionerna var den ryktbare Le Corbusier. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
123 1 - 50 of 130
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf