Riksantikvarieämbetet

Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 527
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Adlercreutz, Thomas
  Starkare regler behövs1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 72-73Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Trots mot domstolsbeslut i en rad kyrkoärenden har föranlett Riksantikvarieämbetet att göra regeringen uppmärksam på uppenbara brister i lagstiftningen. Starkare regler behövs för att markera att även församlingarnas verksamhet står under lagarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 2. Adolfsson, Maria
  Fria, stolta danemän och vårdslösa, liderliga bönder: ämbetsmännens syn på allmogen under 1700- och 1800-talen1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 5, p. 64-69Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3. Agerholm, Margareta
  Rikets fästningar: kort resumé av dagsläget1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 45-48Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Beslutet om omorganisationen av statens fastighetsförvaltning innebär bl a att FortF upphör sista juni 1994 och ersätts av Fortifikationsverket (FortV), som fortsättningsvis skall äga och förvalta försvarsfastigheterna. F n pågår arbete med att upprätta förslag till en ”nationalarvslista” över de byggnader som skall hållas i statlig ägo, varav de som inte används av försvaret förs över till Statens fastighetsverk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4. Ahlberg, Nils
  Docklands förnyelse: några intryck1988In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 6, p. 15-20Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det finns en medvetenhet om vikten av den historiska dimensionen i Docklands förnyelse. Men utbyggnaden har uppkommit i otakt och mycket sker på exploatörernas villkor, skriver Nils Ahlberg som besökte Docklands redan för åtta år sedan och jämför här sina intryck.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5. Ahlberg, Nils
  Docklands historiska struktur1988In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 6, p. 4-14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Bombningarna av London under andra världskriget blev förödande för dess hamnom­råden och strukturrationalise­ringen inom sjöfarten tjugo år senare satte definitivt stopp för verksamheten vid dockorna. Men detta hör till vår tids historiebeskrivning. Docklands historia börjar längre tillbaka i tiden än så: Det var romarna som under första århundradet efter Kris­ti födelse byggde den första bron över Themsen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6. Ahlberg, Nils
  Fängelser - annorlunda kulturminnen1987In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 2-3, p. 9-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För de gamla fängelsebyggnaderna och deras bevarande finns ett stort allmänt intresse, som bl a kommit i dagen genom de lokala debatter som uppstår vid nedläggning och rivningshot. Riksantikvarieämbetets inventering av äldre kriminalvårds­anstalter, påbörjad vintern 1984/85, har uppmärksammats i massmedia: i riksradions "Vetandets värld", lokalradio och dagspress; tidskriften Byggnadskultur nr 1/87 är ett tema­nummer om fängelser. Inom kriminalvårdsorganisationen finns ett uttalat intresse för de historiska aspekterna på äm­net. Om arbetet med inventering av denna speciella kategori byggnader skriver här Nils Ahlberg, byggnadsinventerare vid byggnadsavdelningen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 7. Ahlberg, Nils
  Industrialismens stad: kulturvärdena som resurs i samhällplaneringen1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 24-30Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Gatunät och tomtstruktur bildar det skelett kring vilket staden successivt har byggts. För plane­rare är det viktigt att kunna för­stå denna byggandets grammatik när man idag bygger inom sam­ma system. En årsring som är tydligt utskiljbar är det sena 1800-talet då många av våra stä­der förvandlades till stenstäder efter europeisk modell. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 8. Ahlström, Sven
  Det goda exemplet: vägupprustningar på Gotland1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 102-104Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Genom att låta bli att bredda vägen eller räta kurvorna och genom att sänka hastigheten och anpassa körningen till väglaget har man på Gotland lyckats med att rusta upp öns statliga grusvägar till mindre kostnad och på kortare tid än beräknat. Upprustningen har dessutom inneburit större varsamhet mot natur- och kulturmiljön och färre markintrång då byggnader, stenmurar, träd och alléer fått vara kvar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 9. Ahrland, Åsa
  Trädgårdar och parker: går de att bevara?1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 26-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I bevarandet av historiska träd­gårdar och parker baseras teori och praktik alltför sällan på de restaureringsideologiska resone­mang och vårdprinciper som ge­nerellt tillämpas inom kulturmil­jövården. Det är därför viktigt att höja kunskapsnivån och få tillstånd en fördjupad diskussion kring vården av det trädgårdshis­toriska arvet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 10. Aina, Mandhal
  Bly och tak - Tema: Forskning och utveckling1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 46-50Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Endast ett fåtal svenska kyrkor -de flesta i Skåne - har sina me­deltida blytak kvar. I en nära framtid måste dessa tak läggas om. Trots den konflikt som finns mellan det antikvariska synsättet och de miljökrav som ställs idag är det ur kulturmiljösynpunkt viktigt att taken bevaras och att hantverket med blygjutning och blyplåtslagning får leva vidare. Idag finns traditionen kvar i Danmark. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 11. Albrektson, Eva
  Fem svenska världsarv1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 32-45Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Presentation av Drottningholm, Birka och Adelsö/Hovgården, Engelsbergs bruk, Skogskyrkogården och Hällristningsområdet Tanum.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 12. Albrektson, Eva
  Gör Djurdården till naturreservat1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 64-64Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13. Albrektson, Eva
  Svenska slott i våra hjärtan?1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 5, p. 82-84Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad är ett slott? En stenhög som minner om forna tiders glans eller utsugning, beroende på vilket klassperspektiv man intar? En slumrande resurs för turistindustrin? En byggnad som avspeglar alla tider och som bör nyttjas var­samt, om alls? Eller en black om foten som mest kostar pengar och inte har några tydliga värden överhuvudtaget? 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 14. Albrektson, Eva
  Uthusen kartlagda: en hotad rikedom : uppslaget1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 68-68Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 15. Alexandersson, Kerstin
  Aktuella kyrkoärenden1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 74-76Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 16. Alexandersson, Kerstin
  Energi 85: energianvändning i bebyggelse1984In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 6, p. 20-22Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Riksantikvarieämbetet har den 13 november 1984 i ett yttrande till bostadsdepartementet och industridepartementet lämnat synpunkter på »Energi 85 — energianvändning i bebyggelse», en utvärdering från Byggforskningsrådet. Kerstin Alexandersson vid kulturminnesbyråns byggnadssektion redogör kortfattat för utvärderingen och för de synpunkter som ämbetet lämnat.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 17. Algreen-Ussing, Gregers
  Historisk infill1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 5, p. 15-20Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Skilda intressen och skilda bestäl­lare har under tidens gång ställt växlande anspråk på kulturmiljö­vården som leverantör av identi­tet och legitimitet. Hur påverkas efterfrågan på leveranser av "his­torisk infill" av dagens ekono­miska och politiska utveckling? 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 18. Allard, Elisabeth
  Råd och anvisningar till vattenärenden1979In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 6, p. 41-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Råd och anvisningar för kulturminnesvårdens medverkan konmer att utarbetas av riksantikvarieämbetet. Vattenlagsutredningens betänkande från 1977 kommer att behandlas av lagrådet under våren 1980. Ämbetet vill avvaktaden slutliga behandlingen av lagförslaget.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19. Allbäck, Sonja
  et al.
  Allbäck, Hans
  Exempla 90: europeiska hantverksmästare i München1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 55-57Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För första gången på 42 år var ett svenskt företag inbjudet att representera svenskt hantverk i Tyskland. EXEMPLA 90 var nam­net på årets internationella work­shop med hantverkare från 19 länder i Öst- och Västeuropa. Pol­ska vagnmakare byggde vackra kupeer, norska timmermän knut­timrade ett helt hus inför publik. Där fanns också franska bagare, danska silversmeder, tyska verk­tygsmakare, tjeckiska glasblåsare och italienska bildhuggare. Denna specialutställning bjöd besökarna på en unik möjlighet att se alla dessa olika hantverkare i arbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 20. Almqvist, Boel
  Dokumentation av byggnadsminnen1984In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 5, p. 1-6Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett register över byggnadsminnen — lagskyddade kulturhistoriska fastigheter i enskild eller kommunal ägo — finns på sektionen för byggnadsinventering på ämbetets dokumentationsbyrå. Antikvarie Boel Almqvist beskriver här hur man får uppgifterna till registret.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 21. Améen, Lennart
  Stadens gator och torg1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 49-52Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Industrialismen har spelat en avgörande roll för framväxten av de stadslandskap vi har idag. Det finns all anledning att slå vak tom den hotade halvgamla bebyggelse som är karaktäristisk för ett stationssamhälle. För utan sitt stationshus, sin esplanad eller sitt bantorg blir stationssamhället obegripligt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 22. Andersson, Henrik O
  Om byggmaterialens geografi - Tema: Forskning och utveckling1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 34-45Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 23. Andersson, Karin
  En saga om ett gammalt hus1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 19-20Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 24. Andersson, Karin
  Finland: konferenser1986In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 6, p. 27-28Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Om ett möte med finska kolleger och om en studieresa till vårt östra grannland berättar Karin Andersson vid dokumentationsbyrån.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 25. Andersson, Karin
  Nytt forum för forskning kring historiska trädgårdar: uppslaget1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 5-6, p. 118-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 26. Andersson, Karin
  Rydboholm: från befäst sätesgård till empireslott ...2002 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27. Andersson, Kjell
  Avdragsrätt för mangårdsbyggnader1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 116-116Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sedan januari 1994 finns möjlig­het att dra av kostnaderna för re­paration och underhåll på man­gårdsbyggnader inom lantbruk som beskattas som näringsfastig­heter. Kjell Andersson, fastighets­ekonom vid Riksantikvarieämbe­tet, redogör. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 28. Andersson, Mia
  et al.
  Mossberg, Monica
  Kulturarv, landskap, identitet och tillväxt2000In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 27-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad vill vi inom kulturmiljövården med kulturarvet i tillväxtsammanhang? Nöjer vi oss med att vara den kulturella fernissan på tillväxtens villkor eller vill vi spela en mer avgörande roll för den regionala utvecklingen?

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 29. Andersson, Sven Ingvar
  "Den autentiska illusionen": gamla trädgårdar - restaureringsprinciper1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4-5, p. 4-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Trädgården är en plats där det är behagligt att uppehål­la sig, ett ställe som är i samklang med naturen. Man skall inte arbeta med gamla trädgårdar utan att fråga vad de har på hjärtat. Tea­tern och trädgården har en sak gemensamt: de är en flykt från verkligheten och samtidigt ett koncentrat av den. Båda bygger på en illu­sion, men illusionen måste vara autentisk: vi skall kun­na tro på den även om vi vet att vi blir lurade. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 30. Anglert, Mats
  Landskap bortom traditionen: historisk arkeologi i nordvästra Skåne2008Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31. Anglert, Mats
  et al.
  Lagerås, Per
  Människorna och skogen: arkeologiska platser i Örkelljungatrakten2009Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32. Antell, Elina
  Agrarhistorisk dokumentation för bättre samhällsplanering: uppslaget1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 69-69Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33. Antell, Elina
  Böcker : UPPSLAGET1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 119-120Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 34. Antell, Elina
  Du magnifika 1700-tal: uppslaget, recensioner1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 68-70Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 35. Antell, Elina
  Gamla Raumo: trästaden som blev världsarv1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 54-56Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För drygt tio år sedan initierades från statligt håll ett om­fattande upprustningsprogram i kulturhistoriska stadsmil­jöer i Finland. Trästaden Raumo blev ett av försöksområ­den. Idag är Raumo ett av Finlands objekt på UNESCO:s världsarvslista. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 36. Antell, Elina
  Kmv: recensioner: uppslaget1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 77-79Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 37. Antell, Elina
  Kring Brunnsvikens stränder1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 5, p. 29-30Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 38. Antell, Elina
  Nääs hantverkscentrum1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 60-61Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För snart ett år sedan starta­de verksamheten vid Nääs Hant­verkscentrum. Verksamheten be­drivs som ett samarbetsprojekt mellan August Abrahamsons stif­telse på Nääs, länsbiblioteket och länsmuseet i Älvsborgs län. Ut­ställnigen Byggnadsvård 90, som var procucerad av länsmuseet, blev fjolårets stora succe med 12 000 besökare under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 39. Antell, Elina
  Parker, trädgårdar, landskap1990In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4-5, p. 55-57Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 40. Antell, Elina
  Se upp för Svensk Standard1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 44-49Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den sviktande kvaliteten hos trävara för bygg­nadsändamål och snicke­ritillverkning har upp­märksammats i två tan­keväckande rapporter från Riksantikvarieämbe­tet och Byggnadsstyrel­sen. I båda görs en jäm­förelse mellan den tradi­tionella virkeshantering­en och den moderna au­tomatiserade hantering­en. Vill vi även i fortsätt­ningen ha tillgång till fullgott virke måste kra­ven gentemot sågverk skärpas. Vi måste återin­föra de krav på sågtimret och det sågade virkets sortering som gällde fram till 1950-talet, lyder budskapet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 41. Antell, Elina
  Stiftelsen Musikkulturens främjande1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 63-65Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 42. Antell, Elina
  et al.
  Ullén, Marianne
  Litteratur1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 76-77Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 43. Antell, Olof
  Handla nu — för ut kunskap och värderingar!1986In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 6, p. 8-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vi har inte lyckats tillräckligt bra med att skydda och bevara det bästa av den halvgamla bostadsbebyggelsen. Vad beror det på? Arkitekt Olof Antell vid vårdbyrån ger sin syn på problemen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 44. Antell, Olof
  ROT och varsamheten1986In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 6, p. 7-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 45. Antell, Olof
  Solkultur1984In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 6, p. 22-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 46. Antell, Olof
  Tak - form, material, tradition1984In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 4, p. 3-5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I äldre tider hade takel en medveten monumentalitet, ett eget innehåll; det blev en symbol för huset som sådant. I dag lever detta kvar i både seder och talesätt. Ännu håller vi fast vid den gamla traditionen med taklagsfest och talar om att ”få tak över huvudet” när vi avser det skydd som hela huset ger.Tak och takmaterial kan uppfattas som ett alltför försummat kapitel, också inom byggnadsvården. Kanske beror detta på ett halvsekels bundenhet vid funktionalismens stilideal. För vården av våra byggnader är det emellertid fortfarande så att taket hör till det allra viktigaste; så länge taket är tätt håller sig huset i alla väder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 47. Antell, Olof
  Taktegel - tegeltak1984In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 4, p. 6-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Taktegel hade redan gamla anor när det på 1100-talet kom till Sverige i samband med klosterbyggandet. Det var det antika takteglet som var förebilden för de takpannor som introducerades. Teglets form skiljde sig avsevärt från de takpannor vi har idag, men principen är fortfarande densamma.Det gamla handslagna teglet är dock inte det enda som är värt att bevara. Även det industriellt tillverkade teglet från vårt eget århundrade hotar nu att försvinna, varnar här arkitekt Olof Antell vid Vårdbyråns utvecklingssektion

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 48. Arbin, Christina von
  Kyrka/stat och övertalighet1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 30-32Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Riksantikvarieämbetet har nyligen yttrat sig över två stora utredningar som rört den kyrkliga miljöns två viktiga utredningar framtida förvaltning och bruk: Ekonomi och rätt i i kyrkan samt Fädernas kyrkor - till varje pris? Avdelningschef Christina von Arbin ger en sammanfattning av remissyttrandena.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 49. Arcadius, Kerstin
  "Provinsmuseer" sade Curman1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 41-44Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Landsantikvarieorganisa­tionens framväxt utgör en viktig milstolpe i den svenska kulturminnes­vårdens utveckling. Si­gurd Curmans namn är direkt förknippat med denna utveckling. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 50. Arcini, Caroline
  et al.
  Jacobsson, Bengt
  Persson, Bodil E. B.
  Artelius, Tore
  Runcis, Janis
  Pestbacken2006 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 527
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf