Riksantikvarieämbetet

Publications
Change search
Refine search result
1 - 20 of 20
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Andersson, Tord
  Stenskador på Gotland1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 5, p. 24-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  De gotländska medeltidskyrkorna är med rätta berömda för sin välbevarade arkitektur och sina konstskatter. De flesta kyrkorna har praktfulla portaler, prydda med stenskulptur som glatt kyrkobesökarna i århundraden. Men nu är den gotländska stenskulpturen hotad, bl a av de tilltagande luftföroreningarna, och situationen är på sina ställen katastrofal. Antikvarie Tord Andersson vid Tekniska institutionen ger en bild av läget och visar hur man tar itu med problemen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 2. Antell, Elina
  Med kameran bland Karibiens kulturminnen1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 51-57Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3. Asp, Misa
  et al.
  Bengtsson, Herman
  Bengtsson Melin, Pia
  En nyupptäckt senmedeltida inskrift med åkallan av målarhelgon i Kumla kyrka, Västmanland2018In: Fornvännen, ISSN 0015-7813, E-ISSN 1404-9430, Vol. 113, no 2, p. 108-110Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4. Bonnier, Ann Catherine
  Den monastiska bildvärlden i Norden: föredrag vid det 10:e nordiska symposiet för ikonografiska studier i Vadstena 19861990Collection (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5. Hedlund, Hans Peter
  et al.
  Glover Frykman, Sue
  Kormålningarna i Södra Råda gamla kyrka2007 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6. Johansson, Torsten
  En vision om fotografiets framtid: konservera - foto : begränsa nedbrytning, minska slitage, förvara rätt2001In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 28-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 7. Karlsson, Jan
  Gävle teater nyrestaurerad1986In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 1, p. 19-22Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Gävle teater uppfördes efter ritningar av arkitekt Axel Fredrik Nyström och invigdes 1878. Det är ett av vårt lands bästa exempel på en teaterbyggnad utformad enligt de principer som introducerats vid de stora teaterbyggena på kontinenten, bl a i Paris och Wien, och Gävle teater intar härigenom en central plats i svensk arkitekturhistoria.

  Åren 1983-85 genomfördes under ledning av Hidemark & Månsson Arkitektkontor AB en omfattande tillbyggnad och upprustning av teatern till en kostnad av 25 500 000 kronor. Teatern återinvigdes i september 1985. I samband med restaureringen återställdes bl a de ursprungliga dekorationsmålningarna i salong och foajef. Till dessa konserveringsarbeten lämnade riksantikvarieämbetet ett bidrag på 400 000 kronor.

  Med anledning av restaureringen av målningarna presenterar Kulturminnesvård en bildkavalkad, som ackompanjeras av texter av antikvarie Jan Karlsson, Länsmuseet i Gävleborgs län.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 8. Karlsson, Lennart
  Svensk medeltidskonst snart på CD-skiva1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 39-43Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Inom ramen för ett bilddatapro­jekt har Lennart Karlsson, me­deltidsspecialist vid Statens His­toriska museum, i bild dokumen­terat landets medeltida dopfun­tar, träskulptur och kalkmåleri. Med den moderna teknikens hjälp skall ett representativt ur­val av landets medeltida konst­skatter i en nära framtid finnas tillgängligt i en bilddatabas. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 9. Knabe, Ebba
  Arkeologi i Södra Råda2009Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10. Lagerlöf, Erland
  Gotlands medeltida gravstenar1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 34-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I och vid de gotländska landskyrkorna finns ca 500 medeltida gravstenar, oftast huggna av kalksten. För de ca 200 stenar som finns ut­omhus är tillståndet alarme­rande, skriver docent Erland Lagerlöf, antikvarie vid Sve­riges kyrkor. Endast i undantagsfall finns gravste­narna med i kyrkornas re­staureringsprogram, men nå­gon samlad insats för att rädda stenarna har ännu inte gjorts. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 11. Mannerstråle, Carl-Filip
  Gravkonst i gjutjärn1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 24-28Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 12. Nisbeth, Åke
  Begravningsvapen1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 29-33Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Begravningsvapen är den ge­mensamma benämningen på ett flertal olika slags vapen, såväl heraldiska som bruks­vapen, som en gång blivit burna i en begravningspro­cession. I drygt 200 år levde traditionen att hedra min­net av den döde genom att överlämna dessa vapen till den kyrka där begravningen ägde rum. Ur personhisto­risk och heraldisk synpunkt utgör dessa vapen ett oskatt­bart källmaterial, skriver konsthistoriker Åke Nisbeth vid riksantikvarieämbetets byggnadsavdelning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13. Nisbeth, Åke
  Medeltida glasmålningar på Gotland1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 36-38Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sedan några år pågår rengöring och konservering av medeltida glasmålningar i gotländska kyr­kor. Arbetet utförs av specialister i Munchen och hittills har mål­ningar från 19 kyrkor konserve­rats. Särskilda medel från ansla­get för arbeten mot luftförore­ningarnas skadeverkan har möj­liggjort en omsorgsfull doku­mentation och finansierat det fortsatta arbetet, som beräknas ta ytterligare några år. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 14. Nord, Anders G.
  et al.
  Tronner, Kate
  Asp, Misa
  Albertus Pictor: a Medieval master painter and his pigments2018In: Fornvännen, ISSN 0015-7813, E-ISSN 1404-9430, Vol. 113, no 2, p. 89-102Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The German-born artist Albertus Pictor (†1509) was responsible for the decoration of the walls and vaults of about 35 Swedish churches. In terms of the brilliant technique and the overwhelming production volume, his workshop was outstanding in Medieval Sweden. This study analyses a total of 291 samples of pigmentsfrom nine churches containing murals attributed to the workshop. Some of the results have already been published, but here they are integrated with new data.Isotope measurements of 13 lead pigments have been made. A tenth church with aquestionable attribution, Öja on Gotland, has also been investigated with nine samples. One purpose of this study is to find out which pigments Albertus' workshop preferred. Another aim is to show how chemical data can complement art historians' judgments concerning the master of a mural. Furthermore, the origins of the pigments are discussed. Our results indicate that Albertus Pictor used a rather limited number of pigments, and that he preferred pigments from his native country, Germany.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15. Orhall, Bengt
  Filmen 100 år - och sen?: om bevarandet av rörliga bilder : konservera - film : överföra nitratfilm till ny bas, konditionera, digitalisera2001In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 32-38Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 16. Peterson, Gunnar B
  Vad betyder tecknet?: något om symboler på gravvårdarna1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 20-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 17. Trotzig, Gustaf
  Försättsbladet i bilddelen till Olof Rudbecks Atlantica2022In: Fornvännen, ISSN 0015-7813, E-ISSN 1404-9430, Vol. 117, no 2, p. 146-148Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 18. Tångeberg, Peter
  Skador på inventarier i svenska kyrkor1978In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 6, p. 39-44Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En skadeinventering som riksantikvarieämbetet utförde under våren 1978 belyser hur det förhåller sig med vård och underhåll i dagens situation. Resultatet av undersökningarna är mer nedslående än vad man i sina mest pessimistiska stunder kunnat befara -ett konserveringsbehov på inemot 90% föreligger för de äldre träinventariema i de undersökta kyrkorna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 19. Tångeberg, Peter
  Vad har hänt under 10 år?: kyrkornas konstverk förstörs!1987In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 4-5, p. 11-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  De kyrkliga inventarierna från medeltiden och framåt mår inte bra i sina miljöer. Konservator Peter Tångeberg vid Södermanlands läns museum visar att nästan 100% av de medeltida träskulpturerna är i behov av konservering.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 20.
  K-samsöks målarbok - delad glädje är dubbel glädje2023Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
1 - 20 of 20
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf