Riksantikvarieämbetet

Publications
Change search
Refine search result
12345 1 - 50 of 238
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Adolfsson, Gundula
  et al.
  Lundström, Inga
  Basutställningen har spelat ut sin roll1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [16], no 2, p. 25-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 2. Ahlberg, Nils
  Fängelser - annorlunda kulturminnen1987In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 2-3, p. 9-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För de gamla fängelsebyggnaderna och deras bevarande finns ett stort allmänt intresse, som bl a kommit i dagen genom de lokala debatter som uppstår vid nedläggning och rivningshot. Riksantikvarieämbetets inventering av äldre kriminalvårds­anstalter, påbörjad vintern 1984/85, har uppmärksammats i massmedia: i riksradions "Vetandets värld", lokalradio och dagspress; tidskriften Byggnadskultur nr 1/87 är ett tema­nummer om fängelser. Inom kriminalvårdsorganisationen finns ett uttalat intresse för de historiska aspekterna på äm­net. Om arbetet med inventering av denna speciella kategori byggnader skriver här Nils Ahlberg, byggnadsinventerare vid byggnadsavdelningen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3. Ahlberg, Nils
  Internationella organisationer : ICOMOS1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 3, p. 48-52Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Ahnlund Berg, Charlotte
  Swedish National Heritage Board.
  Å montere ned mentale montre2023In:  Tingenes metode: museenes kunnskapstopografi / [ed] Henrik Treimo, Lars Risan, Ketil Gjølme Andersen, Marianne Løken og Torhild Skåtun, Trondheim: Museumsforlaget AS, 2023, p. 213-237Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: ett följeprojekt

  Tre svenska museiorganisationer - Malmö museer, Göteborgs stadsmuseum och Tekniska museet - ingick 2018 en överenskommelse om att under tre år dela erfarenheter och lära av varandra i sitt utforskande av Tingens metod. Riksantikvarieämbetet följde deras arbete som ett särskilt projekt under det första året. Tanken var att samla mer kunskap om Tingens metod genom att ta del av de tre museernas erfarenheter och reflektioner för att sedan eventuellt sprida information om metoden vidare. Det som intresserade mig och andra kollegor som arbetar med museifrågor på Riksantikvarieämbetet var kombinationen av öppenhet och inkludering i relation till museernas kärnverksamheter forskning, bevarande och förmedling. I Riksantikvarieämbetets uppdrag ingår uppgiften att främja utveckling och samarbete på museiområdet. Kunde tingens metod vara ett stöd i en tid då museernas roll som kunskapsinstitutioner förändras och ifrågasätts? [...]

 • 5. Aina, Mandhal
  Bly och tak - Tema: Forskning och utveckling1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 46-50Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Endast ett fåtal svenska kyrkor -de flesta i Skåne - har sina me­deltida blytak kvar. I en nära framtid måste dessa tak läggas om. Trots den konflikt som finns mellan det antikvariska synsättet och de miljökrav som ställs idag är det ur kulturmiljösynpunkt viktigt att taken bevaras och att hantverket med blygjutning och blyplåtslagning får leva vidare. Idag finns traditionen kvar i Danmark. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6. Albrektson, Eva
  Han har hört och sett 'alla' Sveriges kyrkklockor: Ingvar Rohrs register är färdigt1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 88-89Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 7. Albrektson, Eva
  Rundlogen som operascen1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 73-73Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 8. Albrektson, Eva
  et al.
  Antell, Elina
  Bauer, Nina
  Uppslaget med notiser, anmälningar och kalendern1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 94-96Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 9. Albrektsson, Eva
  ICAHMM utmärkt forum för gemensamt arbete1988In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 4, p. 36-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 10. Almqvist, Torbjörn
  Sveaplans flickläroverk1996In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 78-82Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kan ett funkishus som Sveaplans flickläroverk på ett meningsfullt sätt leva vidare när dess ur­sprungliga uppgift fullföljts efter en ombyggnad? Eller bör bygg­naden hellre försvinna än omda­nas? Orkar en ny brukare ta till sig en formstark byggnad? Bygg­naden vid Sveaplan är numera byggnadsminne. Den var länge hotad av exploatering och kraf­tig förändring - nu har den ge­nomgått en varsam restaurering och rymmer undervisningsloka­ler för Socialhögskolan. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 11. Alzén, Annika
  Tema kulturarv och kulturproduktion: Tema Q - ett komplement till den disciplinbaserade forskningen2000In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 8-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 12. Amréus, Lars
  et al.
  Berg, Kristian
  Medeltidens bildvärld - ökad tillgänglighet eller tjuvkatalog?2003In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 36-41Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Historiska museets nya webbplats.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13. Andersson, Hans
  Relevant kunskap - finns den? : KMV - Debatt1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 96-97Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 14. Andersson, Karin
  Kulturhistorisk byggnadskontroll1986In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 1, p. 9-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Att undersöka och dokumentera gamla byggnader i samband med restaureringar är viktigt för att ge oss bättre kunskap om forna tiders kultur och byggnadssätt. För att få en uppfattning om hur läget i landet är på denna punkt har riksantikvarieämbetet sänt ut en enkät. Antikvarie Karin Andersson vid dokumentationsbyrån berättar om denna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 15. Andersson, Karin
  Övriga rubriker: Seminarium om byggnadsdokumentation1998In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 16. Andersson, Tord
  Stenskador på Gotland1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 5, p. 24-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  De gotländska medeltidskyrkorna är med rätta berömda för sin välbevarade arkitektur och sina konstskatter. De flesta kyrkorna har praktfulla portaler, prydda med stenskulptur som glatt kyrkobesökarna i århundraden. Men nu är den gotländska stenskulpturen hotad, bl a av de tilltagande luftföroreningarna, och situationen är på sina ställen katastrofal. Antikvarie Tord Andersson vid Tekniska institutionen ger en bild av läget och visar hur man tar itu med problemen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 17. Antell, Elina
  Dubrovnik: världsarv i fara1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 3, p. 11-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det medeltida Dubrovnik vid Adriatiska havets kust är uppfört på UNESCO:s Världsarvslista och skall enligt Haagkonventionen stå under skydd i händelse av väpnad konflikt. Trots detta och trots protester från olika internationella organisationer har staden upprepade gånger utsatts för militära aktioner — bilden ovan är tagen den 14 november i fjol.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 18. Antell, Elina
  Med kameran bland Karibiens kulturminnen1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 51-57Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 19. Antell, Elina
  Om kultur och kulturarv1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 2-5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 20. Antell, Elina
  Sverigebilder i Sevilla1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 54-56Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Att ge en positiv sverige­bild och lyfta fram geni­er och uppfinningar löd uppdraget som Hans Al­fredson fick inför världs­utställningen i Sevilla. Sveriges bidrag "Inspira­tionens ljus" skulle stär­ka uppfattningen om att vi har något att komma med på kreativitetens område. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 21. Antell, Olof
  Tak - form, material, tradition1984In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 4, p. 3-5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I äldre tider hade takel en medveten monumentalitet, ett eget innehåll; det blev en symbol för huset som sådant. I dag lever detta kvar i både seder och talesätt. Ännu håller vi fast vid den gamla traditionen med taklagsfest och talar om att ”få tak över huvudet” när vi avser det skydd som hela huset ger.Tak och takmaterial kan uppfattas som ett alltför försummat kapitel, också inom byggnadsvården. Kanske beror detta på ett halvsekels bundenhet vid funktionalismens stilideal. För vården av våra byggnader är det emellertid fortfarande så att taket hör till det allra viktigaste; så länge taket är tätt håller sig huset i alla väder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 22. Antell, Olof
  Taktegel - tegeltak1984In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 4, p. 6-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Taktegel hade redan gamla anor när det på 1100-talet kom till Sverige i samband med klosterbyggandet. Det var det antika takteglet som var förebilden för de takpannor som introducerades. Teglets form skiljde sig avsevärt från de takpannor vi har idag, men principen är fortfarande densamma.Det gamla handslagna teglet är dock inte det enda som är värt att bevara. Även det industriellt tillverkade teglet från vårt eget århundrade hotar nu att försvinna, varnar här arkitekt Olof Antell vid Vårdbyråns utvecklingssektion

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 23. Arnstberg, Karl-Olov
  Med- och motkulturer1998In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 82-87Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vi lever idag i ett slags uppbrotts­tid då det postmoderna samhället tycks nå sin final. Vi kan se hur de urbana livsstilarna vinner ter­räng, hur stora städer som Stock­holm konkurrerar ut sitt omland. Men det är svårt att se natio­nalstaten vittra ner - globalt sett är den starkare än någonsin tidi­gare. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 24. Arvastson, Karin
  Lundberg, Bengt (Photographer)
  Modern hembygd: leva i - lära av - utveckla tillsammans2001 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25. A:sson Utas, Jan
  Ag, bräder och flis1984In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 4, p. 12-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 26. Balgård, Sture
  Varsamhet gäller...1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 5, p. 29-30Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I samband med den stora bostadsmässan Bo 85 anordnade riksantikvarieämbetet en konferens som handlade om varsamhet vid ombyggnad. Bakgrunden är bl a regeringens program för bostadsförbättring, som kan komma att beröra 275 000 lägenheter och 150 000 småhus under de närmaste tio åren. Arkitekt Sture Balgård berättar här om konferensen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 27. Bedoire, Fredric
  Restaurering som samhällsbyggande1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 15-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Levande kunskap om motstridiga synsätt i arkitektur och kultur blir en nödvändighet inför millen­niumskiftet - både för byggnads­vården och för samhället gene­rellt. Det vore fel att tro att vi kan bestämma över monumentvår­dens framtid - den är en del av samhällets bild av sig själv. Nå­gon slutgiltig ideologi finns inte. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 28. Bedoire, Fredric
  Stockholm - evenemangstaden: från kungafester till vattenfestivaler1998In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 40-47Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Längtan efter fest har präglat vårt 90-tal, arbetslöshetens årtionde. Arkitektur-stad-turism var temat vid Konsthögskolans arkitektur­skola under läsåret 1997 /98. Ar­tikeln om Stockholm som evene­mangstad liksom den näst följan­de artikeln om Stockholm som hotellstad är tillkomna i sam­band med läsårets studier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 29. Bengtsson, Staffan
  et al.
  Willis, Göran
  K-märkt: ett 50-talsprojekt1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 122-125Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I en Volvo Amazon och med en god portion nostalgi med i baga­get gav sig K-spanarna Staffan Bengtsson och Göran Willis ut på jakt efter 1900-talets nya mötes­platser. De hittade bensinstatio­ner, biografer, folkets parker och konditorier - genuina miljöer från 1950-talet, sin egen uppväxttid. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 30. Bennett, Robert
  Var skall prästerna bo?1987In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 2-3, p. 22-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det är ingen självklarhet att framtidens präster skall bo i prästgårdarna. Tjänstebostadstvånget kommer att avskaffas vid årsskiftet, och av ekonomiska och praktiska skäl har det sedan flera år varit oförmånligt att bo i de ofta mycket stora prästgårdarna. Dessa byggnader har vanligen ett betydande kulturhistoriskt värde, som det kommer an på stiftsnämn­derna att vårda. Nu mer än någonsin behövs kunskap om landets alla präst­gårdar för att göra en kulturhistorisk värdering. Robert Ben­nett berättar om detta och ger en bakgrund. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 31. Berg, Bjørn Ivar
  Kongsberg Sølvverk: bevaring og formidling av et stort førindustrielt teknisk kulturminne1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 57-61Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Silvergruvan i Kongsberg, ett förindustriellt tekniskt kulturminne, rymmer numera Norsk Bergverksmuseum. Museet grundades redan 1938 som ett driftsmuseum för gruvan och öppnades för allmänheten 1945. Museet äger bl a världens främsta samling av trådsilver; här finns också redskap och föremål från gruvtiden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 32. Berg, Elly
  Kulturarvet som verktyg1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 92-93Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 33. Berg, Kristian
  Kulturmiljövård och små orters framtid1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 20-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Mitt emellan städerna och lands­bygden finns alla de små samhäl­lena. De särpräglade orterna -kyrkstäderna, bruksorterna, fis­kelägena - har sedan länge sin plats på kulturmiljövårdens topp­lista. Men för alla de övriga små­orterna är situationen värre. De är varken urbana eller agrara. Förändringen har skett för snabbt och utan översiktlig planering. Kulturmiljövården står här inför en rejäl utmaning: att värna om dessa vardagliga kulturmiljöer. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 34. Berggren, Kersti
  Att använda kulturarvet för en globalt hållbar stadsutveckling: rapport från en Habitat-konferens: World Urban Forum 2 (wuf 2)2004In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 02, p. 20-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En betydande del av världens fattiga lever i nedgångna historiskt värdefulla stadscentra. Utmaningarna i samband med den allt snabbare urbaniseringen i hela världen har världssamfundet åtagit sig att möta. Om 50 år förväntas två tredjedelar av världens befolkning bo i städer, minst en tredjedel kommer att vara mycket fattiga. Hur skapa drägliga villkor; vilka resurser finns att tillgå? 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 35. Bergren, Krister
  Katarina kyrka. Återuppbyggnad efter branden - Tema: Tillämpning1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 72-78Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Arbetet med återuppbyggnaden av Katarina kyrka har blivit en demonstration i äldre byggande och har väckt stort intresse även internationellt. Att arbetet ge­nomförts med traditionella mate­rial och konstruktioner istället för armerad betong och stål har säkert varit en bidragande orsak till intresset från både bransch­folk och allmänhet. Grovt tim­mer och kalkbruk ligger i tiden, skriver Krister Berggren, som an­svarat för byggnadskonstruktio­nerna. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 36. Biörnstad, Margareta
  1987 års forskningsproposition1987In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 2-3, p. 38-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Regeringens proposition "om forskning" och riksdagens beslut med anledning av propositionen innehåller mycket som är positivt för kulturminnesvården. Det gäller både de allmänna uttalandena och direkta förbättringar genom höjda anslag och nya tjänster. Margareta Biörnstad sammanfattar. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 37. Biörnstad, Margareta
  ICOMOS och skyddet för världens kulturarv1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 13-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett nytt mönster för gemensamma hjälpinsatser håller på att utvecklas mellan Unesco och icke statliga organisationer, bl a ICOMOS. Man vill bygga upp en räddningsorganisation, The Blue Shield, på internationell och nationell nivå, samt stärka beredskapen inför naturkatastrofer där kulturaspekter ingår. Händelserna i ex-Jugoslavien har också lett till bildandet av stiftelsen Kulturarv utan gränser, en svensk frivilligorganisation med syfte att genom experthjälp bidra till återuppbyggnaden i de krigsdrabbade områdena.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 38. Biörnstad, Margareta
  Tradition och förnyelse1987In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 4, p. 4-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 39. Biörnstad, Margareta
  Turismens år1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 15-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Att Svenska Turistföreningen fyller 100 år i år har väl knappast undgått någon. Alltsedan starten har banden mellan STF och RAÄ varit mycket starka. Riksantikvarien Hans Hildebrand var tex föreningens ordförande under det första kvartsseklet. Idag är överantikvarie Margareta Biörnstad vice ordförande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 40. Biörnstad, Margareta
  Varsamheten i verkligheten1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 5, p. 31-37Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vid ämbetets konferens ”Varsamhet gäller ... eller?” talade överantikvarie Margareta Biörnstrand om mål och riktlinjer i de senaste årens bostadsförbättring. Hennes anförande återges här i sammandrag.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 41.
  Biörnstad, Margareta
  et al.
  Kulturarv utan gränser.
  von Arbin, Christina
  RAÄ.
  Boman, Jan Krister
  Johansson, Bengt O. H.
  ICOMOS.
  Mårtelius, Johan
  SAR.
  Beck, Ingamaj
  Edström, Mats
  SAR.
  Kåks, Per
  ICOM.
  Richert, Annika
  ICOM.
  Kulturarvet tillhör oss alla - och är också ditt ansvar!: upprop1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 50-50Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 42. Bjørn, Claus
  Mejeriernes bygninger 1882-19801994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 48-51Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Omkring 1960 började nedläggningen av mejerier att ta fart i Danmark. 1955 fanns fortfarande drygt ettusen andels- och över 200 privata mejerier kvar. Inom de närmaste 20 åren kommer antalet att reduceras till ett tjugotal. När mejerierna inte längre används för sina ursprungliga ändamål och när koncentrationen ställt krav på nya, mycket stora anläggningar, kan man inte längre på avstånd identifiera ett mejeri - byggnadens säregna, traditionella utformning är borta.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 43. Blomberg, Anna
  Skiffertak - Tema: Forskning och utveckling1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 51-56Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Skiffertak är hållbara. Trots det bryts nytt takskiffer endast i mycket liten skala i Sverige. Vid större omläggningar importeras engelskt, spanskt eller norskt skiffer. Begagnat skiffer i olika storlekar finns det dock gott om för underhåll av äldre skiffertak. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 44. Blomkvist, Nils
  et al.
  Strömberg, Lars G.
  Berg, Kristian
  Bergström, Carin
  Vad berättar en by?: om äldre kulturmiljösystem i odlingslandskapet1993 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45. Boström, Ragnhild
  et al.
  Unnerbäck, Axel
  Sveriges kyrkor 75 år1987In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 4, p. 27-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sveriges Kyrkor, ett av forskningsföretagen vid riksantikvarieämbetet,fyller i höst 75 år. Kyrkobyggnaderna och deras inredning är en viktig del av vårt kulturarv. Understörre delen avdettaårhundrade har Sveriges Kyrkor inventerat och beskrivit medeltida och yngre kyrkor i alla delar av landet. Mycket arbete är gjort och mycket arbete återstår. Ragnhild Boström, mångårig medarbetare, gör en historisk tillbakablick. Axel Unnerbäck på byggnadsavdelningen berättar om vad Sveriges Kyrkor gör idag.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 46. Brandt, Tomas
  Vägminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohus län1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 56-59Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Göteborgs och Bohus län kan idag presentera ett kulturminnesvårdsprogram förvägar. Programmet skall användas inom Vägverket för planering, projektering och underhåll av vägar och vägminnen. F n pågår ett motsvarande arbete bl a på Gotland.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 47. Broström, Ingela
  Gästrikerian: ett svenskt hus?1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 74-79Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ända sedan sekelskiftets vaknan­de intresse för svensk folkkultur har Gästrikland stått i skuggan av grannlandskap som Hälsing­land och Dalarna. Fortfarande anses landskapet sakna egen identitet på byggnadstraditionens område - en bedömning som snarast måste tillskrivas bristan­de kunskap hos kulturmiljövår­dare och etnologer. Ett exempel är Gästriklands karakteristiska torkrior som var nära att försvin­na helt innan de till sist upp­märksammades av kulturmiljö­vården. Nu räddas de sista gästri­keriorna i ett projekt initierat av länsstyrelsen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 48. Burell, Birgitta
  Man måste vara lite tokig!: en undersökning av arbetslivsmuseernas villkor och engagemang2001 (ed. 1. uppl.)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49. Bursell, Barbro
  Människan i industrilandskapet1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 19-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 50. Caldenby, Claes
  När kom modernismen till Göteborg?1996In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 44-51Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det vore lockande att anlägga ett kultursociologiskt perspektiv på innovationsspridning vad gäller modernismens genombrott i Sve­rige. Sådana studier saknas idag, men det finns intressanta interna­tionella exempel. I Holland blev t ex hamnstaden Rotterdam ett fäste för modernismen; i Sovjet Moskva, i Tyskland dominerade Berlin och Frankfurt. Är det eko­nomisk, social och politisk mo­dernitet som spelar en roll eller stadens ställning som kulturcent­rum där nya ideer utväxlas? 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
12345 1 - 50 of 238
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf