Riksantikvarieämbetet

Publications
Change search
Refine search result
1 - 46 of 46
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Antell, Elina
  Dubrovnik: världsarv i fara1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 3, p. 11-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det medeltida Dubrovnik vid Adriatiska havets kust är uppfört på UNESCO:s Världsarvslista och skall enligt Haagkonventionen stå under skydd i händelse av väpnad konflikt. Trots detta och trots protester från olika internationella organisationer har staden upprepade gånger utsatts för militära aktioner — bilden ovan är tagen den 14 november i fjol.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 2. Antell, Elina
  Sverigebilder i Sevilla1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 54-56Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Att ge en positiv sverige­bild och lyfta fram geni­er och uppfinningar löd uppdraget som Hans Al­fredson fick inför världs­utställningen i Sevilla. Sveriges bidrag "Inspira­tionens ljus" skulle stär­ka uppfattningen om att vi har något att komma med på kreativitetens område. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3. Arnstberg, Karl-Olov
  Med- och motkulturer1998In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 82-87Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vi lever idag i ett slags uppbrotts­tid då det postmoderna samhället tycks nå sin final. Vi kan se hur de urbana livsstilarna vinner ter­räng, hur stora städer som Stock­holm konkurrerar ut sitt omland. Men det är svårt att se natio­nalstaten vittra ner - globalt sett är den starkare än någonsin tidi­gare. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4. Bedoire, Fredric
  Stockholm - evenemangstaden: från kungafester till vattenfestivaler1998In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 40-47Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Längtan efter fest har präglat vårt 90-tal, arbetslöshetens årtionde. Arkitektur-stad-turism var temat vid Konsthögskolans arkitektur­skola under läsåret 1997 /98. Ar­tikeln om Stockholm som evene­mangstad liksom den näst följan­de artikeln om Stockholm som hotellstad är tillkomna i sam­band med läsårets studier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5. Bengtsson, Staffan
  et al.
  Willis, Göran
  K-märkt: ett 50-talsprojekt1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 122-125Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I en Volvo Amazon och med en god portion nostalgi med i baga­get gav sig K-spanarna Staffan Bengtsson och Göran Willis ut på jakt efter 1900-talets nya mötes­platser. De hittade bensinstatio­ner, biografer, folkets parker och konditorier - genuina miljöer från 1950-talet, sin egen uppväxttid. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6. Berg, Kristian
  Kulturmiljövård och små orters framtid1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 20-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Mitt emellan städerna och lands­bygden finns alla de små samhäl­lena. De särpräglade orterna -kyrkstäderna, bruksorterna, fis­kelägena - har sedan länge sin plats på kulturmiljövårdens topp­lista. Men för alla de övriga små­orterna är situationen värre. De är varken urbana eller agrara. Förändringen har skett för snabbt och utan översiktlig planering. Kulturmiljövården står här inför en rejäl utmaning: att värna om dessa vardagliga kulturmiljöer. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 7. Berggren, Kersti
  Att använda kulturarvet för en globalt hållbar stadsutveckling: rapport från en Habitat-konferens: World Urban Forum 2 (wuf 2)2004In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 02, p. 20-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En betydande del av världens fattiga lever i nedgångna historiskt värdefulla stadscentra. Utmaningarna i samband med den allt snabbare urbaniseringen i hela världen har världssamfundet åtagit sig att möta. Om 50 år förväntas två tredjedelar av världens befolkning bo i städer, minst en tredjedel kommer att vara mycket fattiga. Hur skapa drägliga villkor; vilka resurser finns att tillgå? 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 8. Biörnstad, Margareta
  Turismens år1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 15-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Att Svenska Turistföreningen fyller 100 år i år har väl knappast undgått någon. Alltsedan starten har banden mellan STF och RAÄ varit mycket starka. Riksantikvarien Hans Hildebrand var tex föreningens ordförande under det första kvartsseklet. Idag är överantikvarie Margareta Biörnstad vice ordförande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 9. Caldenby, Claes
  När kom modernismen till Göteborg?1996In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 44-51Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det vore lockande att anlägga ett kultursociologiskt perspektiv på innovationsspridning vad gäller modernismens genombrott i Sve­rige. Sådana studier saknas idag, men det finns intressanta interna­tionella exempel. I Holland blev t ex hamnstaden Rotterdam ett fäste för modernismen; i Sovjet Moskva, i Tyskland dominerade Berlin och Frankfurt. Är det eko­nomisk, social och politisk mo­dernitet som spelar en roll eller stadens ställning som kulturcent­rum där nya ideer utväxlas? 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 10. Edgren, Bengt
  Rekonstruktioner i skala 1:11985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 38-40Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 11. Ericsson, Lars Eric
  Kulturarvsutrecningen1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 117-121Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 12. Furingsten, Agne
  Samarbete kring kulturminnesvård i Västsverige1978In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3, p. 37-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  På senare tid har det alltrrer uppstått ett behov inan kulturminnesvården och den kulturvetenskapliga utbildningens institutioner i Västsverigeatt dels få en bättre och ner verklighetsanpassad utbildning, dels dra upp riktlinjerna för framtida utbildning och forskning incm den västsvenska regionen. På initiativ ifrån konstvetenskapliga institutionenoch etnologiska avdelningen vid Göteborgs universitet har bildats en referensgrupp för kulturvetenskaplig utbildning och forskning i Västsverige. Denna referensgrupp är tänkt sctn ett samordnings-och inspirationsorgan för de västsvenska museema och universitetsinstitutionerna samt övriga san arbetar inan kulturminnesvården i Västsverige. Med Västsverige avses det område som utgör Göteborgs högskoleregion, dvs Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län, Skaraborgs län och Värmlands län. Hallands län, som genan högskolans regionsindelning känner att tillhöra Lunds högskoleregion, inräknas alltså inte. Vissa kontakter upprättshålls dock med kulturminnesvården i Hallands län.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13. Gardberg, C. J [Carl Jacob]
  Fornminnesvård och museiväsen i Finland1978In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [3], no 2, p. 1-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 14. Greider, Göran
  Vems är staden?1998In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 77-81Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I storstäder laddas vissa inner­stadsområden upp och blir mer än sig själva; de blir symboler, magnetfält. Områden, som är på väg att bli landskap befolkade av högre tjänstemän, mediafolk och affärsmän. Där bestäms mycket av färdriktningen - den politiska, den kulturella - för hela nationer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 15. Göransson, Bengt
  Kultur och turism1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 16. Haase, Stefan
  Checklista vid restaurering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 114-115Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  När en restaurering blir aktuell är det många personer som engage­ras. Många olika dokument och handlingar skall upprättas, möten och samråd hållas. Stefan Haase, t f biträdande länsantikvarie vid Länsstyrelsen i Visby, har sam­manställt listan som utgår från den praxis som tillämpas på Got­land. Den ger bra vägledning för alla som planerar en restaurering. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 17. Helin, Lars
  Uppslaget: Kulturhusens dag 19921992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 83-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 18. Hemming, Risto
  Res i Norden!1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Res i Norden! uppmanar den finske turistchefen Risto Hemming, ansvarig för marknadsföringen av Finland som turistland och tidigare Finlands turistchef i Norge och Sverige. Risto Hemming tror att de nordiska länderna har en nationell egenart som kan locka turister.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 19. Hesselbom, Ted
  Putting people first: Operation Heritage policy statement2004Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20. Hoberg, Birgitta
  Hus och konstföremål hotade av krig, nu även mål för interna konflikter: Haagkonventionen fyller 50 år och kräver undertecknande av tilläggsprotokoll2004In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 02, p. 22-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Haagkonventionen kan jämföras med Röda korset men avser skydd för byggnader och föremål av internationellt intresse. Behovet att skydda kulturarvet har bara blivit större på senare år i takt med att man i krig och andra konflikter allt oftare angriper just kulturarvsmål. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 21. Högberg, Anders
  et al.
  Johansen, Birgitta
  För en kritisk & konstruktiv kulturmiljöforskning: Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2001-20052006Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22. Isaksson, Olov
  Vem reser i Sverige?1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 4-5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  »En orörd natur och en rik kulturmiljö harockså ekonomiska värden som sällan beaktas.På sikt ger de mångfald igen», menar OlovIsaksson, chef för Historiska museet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 23. Johansson, Bengt O H
  Kulturmiljövård och stadsplanering1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 2-3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 24. Johansson, Lena
  Ta kulturen till bundsförvant i kampen mot fattigdomen: hur kan svenska högskolor och kulturinstitutioner bidra till kunskap och kompetens för ett gränslöst kulturarv?2004In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 02, p. 14-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  "Det är trygga människor med egen identitet som hittar möjligheter och vägar ur sin fattigdom." Kulturmiljövård borde därför vara ett centralt begrepp i Sidas hjälp till länder och regioner. Vi är på god väg att få gehör för tanken att kulturell identitet är en viktig nyckel till framgångsrikt stöd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 25. Lange, Ulrich
  Utrotningshotade hus1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 59-64Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det traditionella odlingslandska­pet med sin mångfald av byggna­der vittnar om den epok då jord­bruket var modernäring. Den agrara bebyggelsen spelar också en avgörande roll för vår upp­levelse av kulturlandskapet. Till övervägande del består bebyg­gelsen av ekonomibyggnader -många av dem har idag förlorat sin ursprungliga funktion. Vill vi bevara den historiska dimensio­nen i odlingslandskapet måste vi slå vakt om dessa utrotningsho­tade hus. Det är lika viktigt som ambitionen att säkerställa artri­kedomen hos flora och fauna. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 26. Magnusson, Gösta
  Kulturhus: vad är det?1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 104-109Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad är det för skillnad mellan byggnadsminne och kulturreser­vat? Finns det kulturhus som saknar lagligt skydd? - Detta är några av de frågor som besvaras i denna artikel. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 27. Montelius, Jan-Olof
  Vägverkets museum Pylonen1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 70-71Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Museet i Borlänge har en utställningsyta på 15 000 m2. I en basutställning skall vägens historia ge­nom tiderna visas i en modell kompletterad med uppbyggda miljöer, maskiner, föremål, foton mm. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 28. Myrdal, Eva
  Etno-arkeologi: modern beteckning på beprövad praktik1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [16], no 2, p. 38-43Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 29. Nisbeth, Åke
  ICCROM: elfte generalförsamlingen1981In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den 11 -13 maj hölls i Rom den elfte generalförsamlingen med ICCROM -International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property. Sverige representerades vid detta möte av Åke Nisbeth, avdelningsdirektör vid kultur-minnesbyråns byggnadssektion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 30. Nordin, Erik
  Svenska hus: för kulturmiljövård och för alla1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 2-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 31. Olafsson, Haraldur
  Nordisk kulturhistoria1985In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3-4, p. 7-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  På Island, där naturen är överväldigande men kulturminnena få, kan det vara svårt att för turister peka ut den historia som mest ryms i sagor och diktning. Haraldur Olafsson, som är docent i kulturantropologi vid Islands universitet, vet hur det går till! Som medlem av isländska riksdagen  och verksam i föreningen Norden har han också synpunkter på de särdrag i nordisk kulturhistoria som är viktiga för turismen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 32. Romeborn, Gudrun
  Vägen i landskapet1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 45-51Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 33. Sandström, Christina
  Nordiskt möte om kulturminnesvård1981In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 4, p. 34-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 34. Sjöström, John
  Mellan två världar1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 106-108Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 35. Sydhoff, Bente
  Kulturarvet som exportartikel1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 49-53Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Varje gång Sverige skall representeras i olika of­ficiella sammanhang ut­omlands uppstår diskus­sioner om en enda sveri­gebild. Att föra fram mångfalden uppfattas som något negativt. Det­ta beror på att vi i för hög grad centraliserat vår sverigebild, skriver Beate Sydhoff, f kultur­råd vid svenska ambassa­den i Washington. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 36. Thurdin, Görel
  Kulturmiljön - ett vardagsäventyr1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 4-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 37. Tollin, Clas
  Hus och bebyggelse på äldre lantmäterikartor1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 91-103Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hus förstörs och försvinner både från landskapet och från våra minnen. Genom äldre lantmäterikartor kan vi locka tillbaka en svunnen tid och skapa oss en bild av de by- och gårdsmiljöer som de kvarvarande byggnaderna ursprungligen ingått i. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 38. Unnerbäck, Axel
  et al.
  Nordin, Erik
  Kulturhistoriskt värde?1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 11-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Riksantikvarieämbetets system för kulturhistorisk värdering beskri­ver olika värdekriterier sorterade under huvudgrupperna doku­mentvärde och upplevelsevärde, kompletterade av vissa övergri­pande eller förstärkande egenska­per som underlag för en nyanse­rad kvalitativ analys. Tillsam­mans med en gradering av styr­kan i det kulturhistoriska värdet skall analysen ge svar på frågan hur byggnaden skall tas om hand, vilken form av lagskydd, vård och dokumentation som krävs för att säkra de kulturhis­toriska kvaliteterna. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 39. Vallström, Mikael
  et al.
  Jönsson, Lars-Eric
  Det förflutnas närvaro: essäer om norrländska kulturarv, historieskrivning och de andras spår2006 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40. Wedebrunn, Ola
  Modernismen i Danmark - förnyad frihet1996In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 38-43Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I Danmark finns en bred enighet om att principerna för att restau­rera modernismens byggnader inte skiljer sig från gängse restau­rering. Ny forskning och ny kun­skap behövs dock kring både byggnadsteknik och material. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 41. Westin, Helena
  TICCIH 2000: "Förbättra dialogen mellan amatörer och professionella"2000In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 14-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 42.
  Kulturarv i tiden - angeläget, tillgängligt, användbart!: vision och strategi 2004-20062004Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Miljökonsekvensbeskrivningar med kulturvärde2004 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Övling, Johanna (Contributor)
  Riksutställningar.
  Möten med möjligheter: en rapport om lärares och museers perspektiv på samverkan / Riksutställningar, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik och övriga medverkande.2017Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten undersöker relationen mellan skolan och museer i två delstudier och inleds med en historisk exposé över hur relationen har utvecklats. Den första delstudien har utförts av Johanna Övling på Riksutställningar och bygger på intervjuer med 41 personer, framför allt musei- och konstpedagoger, som arbetar med pedagogisk verksamhet på museer runt om i landet. Den andra delstudien har utförts av Anna Hansen på The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity (NCK) på uppdrag av Riksutställningar. Den bygger på en enkätundersökning med 360 lärare och ett par uppföljande intervjuer med några av lärarna som besvarat enkäten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Sameutredningen1976In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [1], no 2, p. 28-28Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 46.
  Styrelsen åker norrut1981In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 4, p. 37-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
1 - 46 of 46
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf