Riksantikvarieämbetet

Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1071
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Adlercreutz, Thomas
  Förändring av byggnaders utseende: kan man lita på domstolarna?1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 110-113Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur avgör Regeringsrätten, vår högsta förvaltningsdomstol, i oli­ka tvistefrågor om vad som är till­låtet eller inte tillåtet på en bygg­nad? - Domarna ger ett intryck av att domstolen är benägen att ta stor hänsyn till bevarandevärden som kommit till uttryck i förväg, t ex i en riksintressebeskrivning, i en kommunal inventering eller översiktsplan, skriver Thomas Adlercreutz i sin granskning av några Regeringsrättsdomar. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 2. Adlercreutz, Thomas
  Internationella regler om kulturföremål1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 3, p. 56-59Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3. Adlercreutz, Thomas
  Starkare regler behövs1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 72-73Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Trots mot domstolsbeslut i en rad kyrkoärenden har föranlett Riksantikvarieämbetet att göra regeringen uppmärksam på uppenbara brister i lagstiftningen. Starkare regler behövs för att markera att även församlingarnas verksamhet står under lagarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4. Adlercreutz, Tomas
  Beskattning av kulturhistoriskt värdefulla samlingar: remisser1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [16], no 2, p. 63-64Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5. Adlercreutz, Tomas
  Effektivare förvaltning av kyrkans förmögenhet: yttranden1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [16], no 2, p. 64-64Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6. Adlercreutz, Tomas
  Statistik över utförselärenden: notiser1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [16], no 2, p. 62-62Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 7. Adolfsson, Gundula
  et al.
  Lundström, Inga
  Basutställningen har spelat ut sin roll1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [16], no 2, p. 25-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 8. Adolfsson, Maria
  Fria, stolta danemän och vårdslösa, liderliga bönder: ämbetsmännens syn på allmogen under 1700- och 1800-talen1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 5, p. 64-69Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 9. Agerholm, Margareta
  Rikets fästningar: kort resumé av dagsläget1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 45-48Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Beslutet om omorganisationen av statens fastighetsförvaltning innebär bl a att FortF upphör sista juni 1994 och ersätts av Fortifikationsverket (FortV), som fortsättningsvis skall äga och förvalta försvarsfastigheterna. F n pågår arbete med att upprätta förslag till en ”nationalarvslista” över de byggnader som skall hållas i statlig ägo, varav de som inte används av försvaret förs över till Statens fastighetsverk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 10. Ahlberg, Nils
  Den nordiska trästaden: hur går vi vidare?1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 5, p. 34-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det vore hög tid för en ny studie av den nordiska trästaden, inte minst för att utvärdera vilken be­tydelse det tidigare trästadspro­jekt haft för utvecklingen i stä­derna under de gångna 20 åren. Idag behövs dessutom bättre de­finitioner och avgränsningar av begreppet trästad. Att vidga per­spektivet genom att spegla den nordiska regionen mot andra de­lar av världen kunde ge intres­santa tankeställare när exempel­vis Världsarvslistan förs på tal. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 11. Ahlberg, Nils
  Industrialismens stad: kulturvärdena som resurs i samhällplaneringen1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 24-30Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Gatunät och tomtstruktur bildar det skelett kring vilket staden successivt har byggts. För plane­rare är det viktigt att kunna för­stå denna byggandets grammatik när man idag bygger inom sam­ma system. En årsring som är tydligt utskiljbar är det sena 1800-talet då många av våra stä­der förvandlades till stenstäder efter europeisk modell. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 12. Ahlberg, Nils
  Internationella organisationer : ICOMOS1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 3, p. 48-52Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13. Ahlstrand, Ingemar
  Vad lär oss tredje spåret?: om demokrati, samhällsnytta och samhällskostnad1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 91-94Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Aktörer med en stark roll i be­slutsprocessen kan ge sina särin­tressen en orimlig tyngd när poli­tikerna inte förmår att hävda be­slutsprocessens rationalitet, me­nar författaren. Trots att Kungs­holmenbanan funnits med i re­gionplanearbetet för Stockholm och förordats av många trafikex­perter finns ännu inte någon till­fredsställande utredning om ba­nan. Samhällsekonomiskt vore Kungsholmenbanan - det "raka spåret" - det mest lönsamma al­ternativet till tredje spåret över Riddarholmen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 14. Ahlström, Sven
  Det goda exemplet: vägupprustningar på Gotland1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 102-104Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Genom att låta bli att bredda vägen eller räta kurvorna och genom att sänka hastigheten och anpassa körningen till väglaget har man på Gotland lyckats med att rusta upp öns statliga grusvägar till mindre kostnad och på kortare tid än beräknat. Upprustningen har dessutom inneburit större varsamhet mot natur- och kulturmiljön och färre markintrång då byggnader, stenmurar, träd och alléer fått vara kvar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 15. Ahnlund, Henrik
  "Kulturlagret" i Vänersborg1988In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [13], no 2, p. 19-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 16. Ahnlund, Mats
  Tradition och identifikation: reflexioner kring svensk militärarkitektur1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 20-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Militära symbolvärden, så ge­nomsyrade av tradition och iden­tifikation, verkar idag ha spelat ut sin roll. Ombyggnader och förändringar av ädre etablisse­ment leder ofta till en arkitekto­nisk förvanskning av tidigare hel­gjutna militära miljöer. Vår tids anläggningar uppförs utan hän­syn till äldre ideal och med allt mer civil prägel, skriver Mats Ahnlund, fil dr och universitets­lektor i konstvetenskap vid Umeå universitet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 17. Ahrland, Åsa
  Trädgårdar och parker - går de att bevara?1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 26-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I bevarandet av historiska träd­gårdar och parker baseras teori och praktik alltför sällan på de restaureringsideologiska resone­mang och vårdprinciper som ge­nerellt tillämpas inom kulturmil­jövården. Det är därför viktigt att höja kunskapsnivån och få tillstånd en fördjupad diskussion kring vården av det trädgårdshis­toriska arvet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 18. Ahrland, Åsa
  Trädgårdar och parker: går de att bevara?1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 26-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I bevarandet av historiska träd­gårdar och parker baseras teori och praktik alltför sällan på de restaureringsideologiska resone­mang och vårdprinciper som ge­nerellt tillämpas inom kulturmil­jövården. Det är därför viktigt att höja kunskapsnivån och få tillstånd en fördjupad diskussion kring vården av det trädgårdshis­toriska arvet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 19. Ahrland, Åsa
  Nolin, Catharina (Contributor)
  Under arbetsledighetens stunder2000In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 36-40Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Industrialismens genombrott innebar en av de största förändringarna i samhället någonsin. Människors liv förändrades i grunden och deras tid kom att indelas i arbete, fritid och vila. De offentliga parkernas betydelse för stadsborna betonades ofta under 1800-talet. Frågan är vilken roll parker och trädgårdar fick vid fabrikerna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 20. Ahrén, Magnus
  Möte med Curman i Vreta kloster1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 35-41Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Under 1988-89 pågick den senaste restaurering­en av Vreta klosterkyrka. Här mötte arkitekterna ett av den svenska res­taurerings konstens flaggskepp. Målsättning­en var att inte rubba den harmoni och den känsla av historisk autenticitet i interiören som Curman skapat 70 år tidigare. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 21. Aina, Mandhal
  Bly och tak - Tema: Forskning och utveckling1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 46-50Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Endast ett fåtal svenska kyrkor -de flesta i Skåne - har sina me­deltida blytak kvar. I en nära framtid måste dessa tak läggas om. Trots den konflikt som finns mellan det antikvariska synsättet och de miljökrav som ställs idag är det ur kulturmiljösynpunkt viktigt att taken bevaras och att hantverket med blygjutning och blyplåtslagning får leva vidare. Idag finns traditionen kvar i Danmark. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 22. Albrektson, Eva
  Boverket på plats1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 5, p. 39-41Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Boverkets flytt till Karlskrona är genomförd. Sedan augusti i år arbetar 180 ”förändringsbenägna ”tjänstemän med boende i kasern Sparre, Sveriges äldsta marinkasern. För att presentera nya obyråkratiska arbetssätt, avsett att skilja sig från forna planverkets och bostadsstyrelsens, arrangerade boverket i oktober ett journalist seminarium. Ett tjugotal fackjournalister fick både historik och visioner kring boende och byggande. Eva Albrektson, RAA:s pressekreterare, var med.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 23. Albrektson, Eva
  Fem svenska världsarv1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 32-45Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Presentation av Drottningholm, Birka och Adelsö/Hovgården, Engelsbergs bruk, Skogskyrkogården och Hällristningsområdet Tanum.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 24. Albrektson, Eva
  Från storstad till småstad: mångfacetterad utställning om Skänninge genom tiderna1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [14], no 2, p. 43-44Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 25. Albrektson, Eva
  Förstörelse av kulturarvet - ett brott mot mänskligheten: UPPSLAGET1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 115-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den medvetna förstörelsen av viktiga monument och samlingar har blivit allt vanligare i väpnade kon­flikter och ingår i det ökan­de antalet etniska och reli­giösa krig runt om i värl­den. Att skada ett enskilt folks kulturella egendom är detsamma som att skada hela mänsklighetens kultur­arv - precis som det står i Haagkonventionen från 1954. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 26. Albrektson, Eva
  Gör Djurdården till naturreservat1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 64-64Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 27. Albrektson, Eva
  Han har hört och sett 'alla' Sveriges kyrkklockor: Ingvar Rohrs register är färdigt1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 88-89Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 28. Albrektson, Eva
  Hur gamla är städerna längs Afrikas östkust och vem grundade dem? : Uppslaget1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 110-111Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 29. Albrektson, Eva
  Kampanjerna stor succé - igen: uppslaget, notiser1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 6, p. 64-65Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Entusiastiska medarrangörer och en vetgirig publik har även i år bidragit till att RAÄ:s tre återkommande kampanjhändelser blivit framgångar. Utvärderingarna av de tre evenemangen är nu klara och resultaten är upplyftande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 30. Albrektson, Eva
  Larmade fyndplatser: KMV-notiser : UPPSLAGET1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 117-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 31. Albrektson, Eva
  Mer miljöhänsyn i PBL-betänkande: KMV-utredningar : UPPSLAGET1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 118-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 32. Albrektson, Eva
  Museiutredningen skiljer RAÄ från SHM: KMV-utredningar : UPPSLAGET1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 117-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 33. Albrektson, Eva
  Nya tag på Björkö: notiser1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [16], no 2, p. 62-62Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 34. Albrektson, Eva
  Rundlogen som operascen1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 73-73Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 35. Albrektson, Eva
  Statligt stöd för vård av kyrkor: KMV-utredningar : UPPSLAGET1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2-3, p. 117-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 36. Albrektson, Eva
  Svenska slott i våra hjärtan?1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 5, p. 82-84Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad är ett slott? En stenhög som minner om forna tiders glans eller utsugning, beroende på vilket klassperspektiv man intar? En slumrande resurs för turistindustrin? En byggnad som avspeglar alla tider och som bör nyttjas var­samt, om alls? Eller en black om foten som mest kostar pengar och inte har några tydliga värden överhuvudtaget? 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 37. Albrektson, Eva
  Uthusen kartlagda: en hotad rikedom : uppslaget1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 68-68Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 38. Albrektson, Eva
  et al.
  Antell, Elina
  Bauer, Nina
  Uppslaget med notiser, anmälningar och kalendern1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 94-96Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 39. Albrektsson, Eva
  Notiser: RAÄ hjälper Ikea möblera folkhemmet1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 74-75Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 40. Albrektsson, Eva
  Uppslaget: Styrelsen på besök i riksantikvariens hemlän1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 58-59Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Riksantikvariens förra hemlän Älvsborg var målet för styrelseresan som 24-25 augusti förde deltagarna till Nääs, Lödöse, Trollhättan, Håverud och Baldersnäs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 41. Alexandersson, Kerstin
  Aktuella kyrkoärenden1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 74-76Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 42. Alexandersson, Kerstin
  Remisser och yttranden: svensk byggnorm : ändring av byggnad1984In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [9], no 2, p. 36-37Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 43. Algreen-Ussing, Gregers
  Historisk infill1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 5, p. 15-20Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Skilda intressen och skilda bestäl­lare har under tidens gång ställt växlande anspråk på kulturmiljö­vården som leverantör av identi­tet och legitimitet. Hur påverkas efterfrågan på leveranser av "his­torisk infill" av dagens ekono­miska och politiska utveckling? 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 44. Allard, Elisabeth
  Ljung, Jan-Åke (Contributor)
  Jansson, Claes (Contributor)
  Kritpipor i mängder och massor av porslinsskärvor: två spektakulära fynd vållar huvudbry1989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [14], no 2, p. 40-42Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 45. Allbäck, Sonja
  et al.
  Allbäck, Hans
  Exempla 90: europeiska hantverksmästare i München1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 55-57Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För första gången på 42 år var ett svenskt företag inbjudet att representera svenskt hantverk i Tyskland. EXEMPLA 90 var nam­net på årets internationella work­shop med hantverkare från 19 länder i Öst- och Västeuropa. Pol­ska vagnmakare byggde vackra kupeer, norska timmermän knut­timrade ett helt hus inför publik. Där fanns också franska bagare, danska silversmeder, tyska verk­tygsmakare, tjeckiska glasblåsare och italienska bildhuggare. Denna specialutställning bjöd besökarna på en unik möjlighet att se alla dessa olika hantverkare i arbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 46. Almevik, Gunnar
  et al.
  Fridén, Bertil
  Vad kostar ett kulturarv?1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 5-6, p. 92-100Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 47. Almqvist, Torbjörn
  Sveaplans flickläroverk1996In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 78-82Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kan ett funkishus som Sveaplans flickläroverk på ett meningsfullt sätt leva vidare när dess ur­sprungliga uppgift fullföljts efter en ombyggnad? Eller bör bygg­naden hellre försvinna än omda­nas? Orkar en ny brukare ta till sig en formstark byggnad? Bygg­naden vid Sveaplan är numera byggnadsminne. Den var länge hotad av exploatering och kraf­tig förändring - nu har den ge­nomgått en varsam restaurering och rymmer undervisningsloka­ler för Socialhögskolan. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 48. Althén, Kajsa
  et al.
  Angelin-Holmén, Emma
  Magnusson, Gert
  Hur hittar man ett hål?: projekt E22 och publiken: en väg till Möres förhistoria1999In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 28-33Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  När E22 projektet startade för tre år sedan, var det slutet på en lång tid av utredanden om vägsträckningens läge och miljökonsekvenser. Pro­jektet påverkades helt av de förändrade villkor, som 1997 års ändring av Kulturminneslagen innebar, med kravet på att exploaterings­arkeologiska undersökningar ska bedrivas i form av god vetenskap. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 49. Alzén, Annika
  Tema kulturarv och kulturproduktion: Tema Q - ett komplement till den disciplinbaserade forskningen2000In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 8-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 50. Ambrosiani, Björn
  Birka-utgrävningen 1990—19941989In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 5, p. 3-5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
1234567 1 - 50 of 1071
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf