Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 564
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Andersson, Britt-Inger
  Förstudie Del A Underlag till en FoU-strategi: inspel till myndighetens strategiska plan 2021-20232019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med förstudien är att ta fram ett underlag till en FoU-strategi för myndigheten. Den ska användas som inspel till myndighetens kommande strategiska plan 2021– 2023. Myndigheten saknar en FoU-strategi som omfattar hela verksamheten. Idag utförs en liten del egen forskningsverksamhet främst runforskning och en större del annan FoU-verksamhet. I stort sett all FoU utförs i samarbete och/eller samverkan med externa parter exempelvis museer, universitet och högskolor. I rapporten har sex kategorier av FoU-verksamhet identifierats. De flesta avdelningar utför FoU-verksamhet främst Kulturvårdsavdelningen, men även Arkiv och bibliotek samt Informationsavdelningen. Kulturmiljöavdelningen arbetar främst operativt med FoU-anslaget och det tillhörande externa FoU-programmet. Staben arbetar strategiskt med FoU-frågor i Sverige och inom EU samt ansvarar strategiskt för det externa FoU-programmet.

 • 2. Andersson, Britt-Inger
  Förstudie Del B Underlag till en FoU-strategi: inspel till myndighetens strategiska plan 2021-20232019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en förstudie som handlar om myndighetens verksamhet inom forskning och utveckling (FoU). Syftet med studien är att ta fram ett underlag till en FoU-strategi med inspel till myndighetens kommande strategiska plan. Se del A av rapporten för en sammanfattning av arbetet.

 • 3. Anker, Leif
  Världsarv i Norden1997Book (Other academic)
 • 4. Anker, Leif
  et al.
  Litzell, Gunilla
  Världsarv i Sverige2002 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 5. Anker, Leif
  et al.
  Litzell, Gunilla
  Tanner, Roger
  World heritage sites in Sweden2002 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 6. Order onlineBuy this publication >>Eriksdotter, Gunhild
  et al.
  Anglert, Mats
  Människor byggnader sammanhang: idéskrift om en utvecklad byggnadsarkeologi2018Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det här är en idéskrift som visar vägen till en utvecklad byggnadsarkeologi. Utgångspunkten är ett bo-perspektiv som bejakar relationen människor, byggnader, miljö och landskap i all sin komplexitet. Byggnadsarkeologin hamnar därmed i ett nytt sammanhang, vilket stimulerar till kunskapsutbyten som går över olika ämnesfält och leder till att det byggda kulturarvet på ett tydligare sätt blir en integrerad del av den samlade kulturmiljön.

 • 7. Order onlineBuy this publication >>Fredriksson, Niclas
  Klangförändring - orglar och kärnstick2018Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  FoU-projektet Svensk orgelforskning med inriktning på kulturmiljövårdens behov är initierat av Riksantikvarieämbetet och genomfört i nära samarbete med Göteborg Organ Art Center (GOArt) vid Göteborgs universitet. Bakgrunden till FoU-projektet var ett ökat kunskapsbehov inom kulturmiljövården för att utveckla vård- och restaureringsmetoder. Decentraliseringen av beslutsärenden om inventarier och byggnader skyddade enligt kulturmiljölagen skapade också nya kunskapsbehov. Den här rapporten bidrar till ökad kunskap om orglar och hur de ska vårdas och underhållas.

 • 8. Frisk, Michael
  et al.
  Caicedo, Alejandra
  Stadin, Evelina
  Precisera bristerna – åtgärda behoven: en utvärdering av kulturmiljöarbetet i transportplaneringens tidiga skeden2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport redovisar utvärderingen av förutsättningarna för kulturmiljöarbetet i transportplaneringens tidiga skeden. Utvärderingen utgår från frågorna (1) Hur fungerar kulturmiljöarbetet i de skeden av planeringen när behoven av åtgärder i transportinfrastrukturen identifieras samt (2) vad finns det för hinder och möjligheter för att utveckla arbetet så att synergierna stärks mellan de statliga målen för transporter och de för kulturmiljöarbetet?

 • 9. Gren, Leif
  Mårten Sjöbeck: fotografier av ett svunnet kulturlandskap1998 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 10. Hacke, Marei
  et al.
  Nilsson, Johanna
  Hinrichs Degerblad, Kathrin
  Thuresson, Kaj
  Materialanalys och utveckling av konserveringsmetoder för bemålade 1600-talsfanor i siden: dokumentation av gästkollegeprojekt2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  År 1700 tog den svenska armén många troféer från ryssarna vid slaget i Narva. I Armémuseums utställning Segerns pris ingick 25 av dessa fanor och vimplar. Utställningen öppnades i oktober 2018 och till dess behövde fanorna konserveras. De var deformerade, skrynkliga, smutsiga, delvis fragmentariska och sköra. Fanorna är tillverkade i siden som är bemålat på båda sidor och de är tillverkade i textil intarsia. Den metod som tidigare använts för att skydda de bemålade ytorna under våtrengöring innebär att måleriet dränkts in i en blandning av bivax och balsamterpentin. Vaxet går inte att få bort och gör att måleriet mörknar. För att bättre bevara måleriet och sidenet i fanorna och utveckla konserveringsmetoder behövdes bättre kunskap om materialet i dem. Svar på följande frågeställningar behövdes: Vilket material består måleriet av, vilken teknik är måleriet utförd i, vilken kondition har sidenet och finns det en lämplig metod att isolera måleriet under våtrengöringen? Utifrån svaren på analyser och tester togs en konserveringsplan fram för fanorna. Analyssvaren visade att grunderingen och färgen i måleriet är oljebaserad och att några av proverna innehåller kaolinit, som är ett vanligt ämne i grundering. Det som ser ut som guld är äkta guld. Det finns silver i något fall, men många av proverna visar på bly och det tolkades som att dessa partier är målade med blyvitt. Silket i ST 21:33 är i mycket dålig kondition. Cyklododekan (CDD) i ett lager ger ett tillräckligt gott skydd vid våtrengöring för en färg som inte färgfäller utan bara behöver ett mekaniskt skydd. Tester i liten skala på autentiskt material med CDD på måleri under våtrengöring utfördes innan metoden användes i stor skala.

 • 11. Hacke, Marei
  et al.
  Ytterborg, Kristin
  Undersökning av ett textilfragment från Vasamuseets samling: dokumentation av gästkollegeprojekt2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta gästkollegeprojekt undersöktes ett vävt textilfragment med blå bemålning som hittats på övre batteridäck av skeppet Vasa. Frågeställningen var om fragmentet var original från skeppet Vasas tid och om det kunde vara en del av en fana. Undersökningarna visade att textilfragmentet är en sidensatäng bestående av både degummerat silke och råsilke, samt att bemålningen innehåller pigmenten bariumsulfat och preussisk blå som fanns inte på skeppet Vasas tid. Resultaten pekar på att textilfragmentet är minst ett århundrade yngre än skeppet, kanske ännu yngre.

 • 12.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Aktuell runologi: [Akademien granskar, Nordiska språk2014In: Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, ISSN 0586-5360, p. 189-193Article in journal (Other academic)
 • 13.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Birka, Sigtuna och Medelpad: glimtar från tre vikingatida skriftmiljöer2014In: Vernacular Literacies: Past, Present and Future / [ed] Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund, Susanne Haugen, Umeå: Umeå University, Royal Skyttean Society , 2014, p. 107-124Chapter in book (Refereed)
 • 14.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Blykorset från Åkroken och den medeltida runtraditionen i Södermanland2017In: Den nya köpingen : perspektiv på Nyköpings äldsta historia / [ed] Peter Carelli, Stockholm: Arkeologerna, Statens historiska museer , 2017, p. 42-52Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Byzantium reflected in the runic inscriptions of Scandinavia2016In: Byzantium and the Viking World / [ed] Fedir Androshchuk, Jonathan Shepard, Monica White, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, p. 169-186Chapter in book (Refereed)
 • 16.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  En förbisedd futharkinskrift och ett personnamn från kvarteret Professorn2018In: Situne dei, ISSN 1653-8498, p. 90-96Article in journal (Refereed)
 • 17.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Ett oläst namn på Igelstastenen i Östertälje2016In: Studia Anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, no 34, p. 5-14Article in journal (Refereed)
 • 18.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Ett svårlagt runstenspussel från S:t Per2017In: Situne dei, ISSN 2002-4215, p. 38-51Article in journal (Refereed)
 • 19.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Från Berga till Göksten2009In: Hugget i sten: för evigheten / [ed] Cassel, K. & Granefelt, L., Nyköping: Sörmlands museums förlag , 2009, p. 34-55Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Från Forneby till Gamla Uppsala: några nyheter om runristaren Erik2014In: Festskrift till Per Stille: specialutgåva av HumaNetten, våren 2014, Växsjö: Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet , 2014, p. 33-41Chapter in book (Other academic)
 • 21.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Fsv. Ole och Olle: en betraktelse utifrån en nyfunnen runinskrift i Anga kyrka på Gotland2016In: Studia Anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, no 34, p. 15-24Article in journal (Refereed)
 • 22.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Fältrunologernas återbesök på Rots skans2014In: Skansvakten : Älfdalens hembygdsförenings midsommartidning, p. 11-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 23.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Gott öl i Sigtuna2014In: Situne dei, ISSN 1653-8498, p. 52-55Article in journal (Refereed)
 • 24.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Han var Ragnhilds son - om namn och relationer i broinskrifter2009In: Bro till evigheten : brons rumsliga, sociala och religiösa dimension under vikingatid och tidig medeltid : ett symposium på Såstaholm, Täby den 3-4 april 2009 arrangerat av Stockholms läns museum / [ed] A. Nordberg & L. Andersson, Stockholm: Stockholms läns museum , 2009, p. 34-41Chapter in book (Other academic)
 • 25.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Haraldær stenmæstari – Haraldus magister: a case study on the interaction between runes and Roman script2018In: Epigraphy in an intermedial context / [ed] Alessia Bauer, Elise Kleivane & Terje Spurkland, Dublin: Four Courts , 2018, p. 59-74Chapter in book (Other academic)
 • 26.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Helmer Gustavson: en av Sveriges främsta runforskare och under decennier chef för Runverket har avlidit2019In: ISSN 0281-014X, Vol. 37, no 1, p. 37-37Article in journal (Other academic)
 • 27.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Helmer Gustavson in memoriam2018In: Situne dei, ISSN 1653-8498, p. 105-106Article in journal (Refereed)
 • 28.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Hier mun standa stainn at merki: ett par bidrag till tolkningen av inskriften på Hogränstenen (G 203),2017In: Die Faszination des Verborgenen und seine Entschlüsselung – Rāði saʀ kunni: beiträge zur Runologie, skandinavistischen Mediävistik und germanischen Sprachwissenschaft / [ed] Jana Krüger, Vivian Busch, Katharina Seidel, Berlin ; Boston: De Gruyter , 2017, p. 205-216Chapter in book (Other academic)
 • 29.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Himmelrike och sjömansliv: runfynden i Vrena kyrka2015In: Sörmlandsbygden: Södermanlands hembygdsförbunds årsbok / [ed] Linda Eklund, Nyköping: Södermanlands hembygdsförbund , 2015, no 86, p. 171-86Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Hårds dotter och Gillögs son2010In: Namn - en spegel av samhället förr och nu / [ed] Nyström, Staffan, Stockholm: Nordstedt , 2010, 1, p. 115-135Chapter in book (Other academic)
 • 31. Källström, Magnus
  Inte bara huggna i sten2018In: Populär arkeologi, ISSN 0281-014X, no 4, p. 20-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 32.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Kungen, bryten och märket: till tolkningen av runblocket U 11 vid Hovgården på Adelsö och något om runstenarnas placering2015In: Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, ISSN 0586-5360, ISSN 0586-5360, p. 67-86Article in journal (Other academic)
 • 33.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Les runes à l’ére viking2018In: Nous les appelons Vikings: [exposition], Musée d'histoire de Nantes, [16 juin-18 novembre 2018] / [ed] Gunnar Andersson, Nantes: Les Éditions Château des ducs de Bretagne , 2018, p. 104-113Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Lost words in personal names in Viking Age runic inscriptions: obvious problems and some possible solutions2010In: Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen: akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7.-9. April 2010 / / [ed] Elmevik, L. & Strandberg, S., Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur , 2010, p. 175-184Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Lönnrunorna i Långgränd2010In: Situne Dei: årsskrift för Sigtunaforskning, Sigtuna: Sigtuna museum , 2010, p. 77-83Chapter in book (Other academic)
 • 36.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Mansnamnet runsv. Gunnvarr: ett bidrag till en gammal tvistefråga2014In: Studia Anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, Vol. 32, p. 59-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article deals with the records of a personal name on two Viking Age rune stones from Stenkumla Church on Gotland (G 207 and G208). In the corpus edition Sveriges runinskrifter, the name is read askunu[ar] and kunua[r], respectively, and it is interpreted as a rare malename Gunnvarr. As shown in the article, the previous reading of thename on G 208 is incorrect, and the sequences of runes can thereforemore plausibly be construed as representations of the name Gunn-(h)vatr.

 • 37.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Nolbystenens buri (ack.) och ortnamnet Birsta2018In: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, ISSN 0473-4351, p. 23-44Article in journal (Refereed)
 • 38.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Nyfunnen runsten i Norrby: det är inte varje dag som det dyker upp okända runstenar, men i Sverige händer det faktiskt några gånger per år : Haninge kommun har också klättrat högt i den statistiken under de senaste åren2016In: Glimtar från Haningebygden, Vol. 35, no 4, p. 14-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Några nygamla nyheter om Järfällas runinskrifter2018In: Järfälla hembygdsblad, no 1, p. 10-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 40.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Några runonomastiska bidrag av Anders Celsius2017In: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, ISSN 0473-4351, p. 71-87Article in journal (Refereed)
 • 41.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Runbenet från Drakegården2015In: Situne dei, ISSN 1653-8498, p. 90-92Article in journal (Refereed)
 • 42.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Runbleck från Sigtuna: några nyfynd från Svarta jorden och museets magasin2016In: Situne Dei, ISSN 2002-4215, p. 14-25Article in journal (Refereed)
 • 43.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Runbruk i förändring: några tankar om vikingatidens skrifttraditioner2010In: Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2010, p. 183-194Chapter in book (Other academic)
 • 44.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Runor i puts: några nyfynd från Gotland och Västergötland2016In: Meta H : historiskarkeologisk tidskrift, ISSN 2002-0406, p. 35-50Article in journal (Refereed)
 • 45.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Runor och runstenar i Stockholm2016In: Stockholm före Stockholm: från äldsta tid fram till 1300 / [ed] Susanne Thedéen, Torun Zachrisson., Stockholm: Stockholmia , 2016, p. 113-147Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 46.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Runorna från Haverö2018In: Haverö Hembygdsförening 2017-2018, p. 8-13Article in journal (Refereed)
 • 47.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Runorna norr om Ödmården: om vikingatida skrifttraditioner och missionsbiskopen som blev norrlänning2010In: Arkeologi i norr, ISSN 0284-558X, Vol. 12, p. 109-131Article in journal (Other academic)
 • 48.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Runstenen från Tunnerstad på Visingsö. Ännu en runologisk gåta2010In: Bo65: festskrift till Bo Ralph / [ed] Kristinn Jóhannesson, Göteborg :: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning , 2010, p. 80-88Chapter in book (Other academic)
 • 49.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Sighs and sorrows – but no laughter?: expressions of emotions in runic inscriptions2017In: Tears, sighs and laughter.: expressions of emotions in the Middle Ages., Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien , 2017, p. 277-288Chapter in book (Refereed)
 • 50.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  "-som förde henne till Sigtuna": : bland lakuner och textfragment på runstenen U 395 från S:t Pers ruin2015In: Situne dei, ISSN 1653-8498, p. 28-39Article in journal (Refereed)
1234567 1 - 50 of 564
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf