Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 594
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Ahola, Marja
  The material culture of Finnish Stone Age hunter-gatherer burials2017In: Fornvännen, ISSN 0015-7813, E-ISSN 1404-9430, Vol. 112, no 4, p. 201-215Article in journal (Refereed)
 • 2. Andersson, Britt-Inger
  Förstudie Del A Underlag till en FoU-strategi: inspel till myndighetens strategiska plan 2021-20232019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med förstudien är att ta fram ett underlag till en FoU-strategi för myndigheten. Den ska användas som inspel till myndighetens kommande strategiska plan 2021– 2023. Myndigheten saknar en FoU-strategi som omfattar hela verksamheten. Idag utförs en liten del egen forskningsverksamhet främst runforskning och en större del annan FoU-verksamhet. I stort sett all FoU utförs i samarbete och/eller samverkan med externa parter exempelvis museer, universitet och högskolor. I rapporten har sex kategorier av FoU-verksamhet identifierats. De flesta avdelningar utför FoU-verksamhet främst Kulturvårdsavdelningen, men även Arkiv och bibliotek samt Informationsavdelningen. Kulturmiljöavdelningen arbetar främst operativt med FoU-anslaget och det tillhörande externa FoU-programmet. Staben arbetar strategiskt med FoU-frågor i Sverige och inom EU samt ansvarar strategiskt för det externa FoU-programmet.

 • 3. Andersson, Britt-Inger
  Förstudie Del B Underlag till en FoU-strategi: inspel till myndighetens strategiska plan 2021-20232019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en förstudie som handlar om myndighetens verksamhet inom forskning och utveckling (FoU). Syftet med studien är att ta fram ett underlag till en FoU-strategi med inspel till myndighetens kommande strategiska plan. Se del A av rapporten för en sammanfattning av arbetet.

 • 4. Anker, Leif
  Världsarv i Norden1997Book (Other academic)
 • 5. Anker, Leif
  et al.
  Litzell, Gunilla
  Världsarv i Sverige2002 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 6. Anker, Leif
  et al.
  Litzell, Gunilla
  Tanner, Roger
  World heritage sites in Sweden2002 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 7. Asp, Misa
  et al.
  Bengtsson, Herman
  Bengtsson Melin, Pia
  En nyupptäckt senmedeltida inskrift med åkallan av målarhelgon i Kumla kyrka, Västmanland2018In: Fornvännen, ISSN 0015-7813, E-ISSN 1404-9430, Vol. 113, no 2, p. 108-110Article in journal (Refereed)
 • 8. de Marothy, Sven
  Änglainskriptionen på den medeltida kyrkklockan i Grava, Värmland2018In: Fornvännen, ISSN 0015-7813, E-ISSN 1404-9430, Vol. 113, no 4, p. 242-245Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den förkomna kyrkklockan i Grava i Värmland bar en inskrift som länge varit ett mindre mysterium. Detta har berott på otydliga bokstavsformer och spegelvänd skrift, men visar sig också bero på att inskriften var en ovanlig magisk formel bestående till största delen av änglanamn, varav ett par är märkliga.

 • 9. Edberg, Rune
  Birkas isläggar: en komplettering2018In: Fornvännen, ISSN 0015-7813, E-ISSN 1404-9430, Vol. 113, no 3, p. 154-155Article in journal (Refereed)
 • 10. Order onlineBuy this publication >>Eriksdotter, Gunhild
  et al.
  Anglert, Mats
  Människor byggnader sammanhang: idéskrift om en utvecklad byggnadsarkeologi2018Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det här är en idéskrift som visar vägen till en utvecklad byggnadsarkeologi. Utgångspunkten är ett bo-perspektiv som bejakar relationen människor, byggnader, miljö och landskap i all sin komplexitet. Byggnadsarkeologin hamnar därmed i ett nytt sammanhang, vilket stimulerar till kunskapsutbyten som går över olika ämnesfält och leder till att det byggda kulturarvet på ett tydligare sätt blir en integrerad del av den samlade kulturmiljön.

 • 11. Eriksson, Thomas
  et al.
  Ullén, Inga
  En miniatyrvagn från Järfälla: solvagn eller saltkar?2018In: Fornvännen, ISSN 0015-7813, E-ISSN 1404-9430, Vol. 113, no 3, p. 157-161Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  2003 överlämnade Birgitta Kruse en liten miniatyrvagn av brons till Historiska museet i Stock-holm, tillsammans med några andra föremål. Vagnen hade hittats vid plöjning på gården Sandviks ägor i Järfälla i Uppland och tagits till vara av dåvarande kabinettskammarherre P.M. af Ugglas år 1915.

 • 12. Order onlineBuy this publication >>Fredriksson, Niclas
  Klangförändring - orglar och kärnstick2018Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  FoU-projektet Svensk orgelforskning med inriktning på kulturmiljövårdens behov är initierat av Riksantikvarieämbetet och genomfört i nära samarbete med Göteborg Organ Art Center (GOArt) vid Göteborgs universitet. Bakgrunden till FoU-projektet var ett ökat kunskapsbehov inom kulturmiljövården för att utveckla vård- och restaureringsmetoder. Decentraliseringen av beslutsärenden om inventarier och byggnader skyddade enligt kulturmiljölagen skapade också nya kunskapsbehov. Den här rapporten bidrar till ökad kunskap om orglar och hur de ska vårdas och underhållas.

 • 13. Frisk, Michael
  et al.
  Caicedo, Alejandra
  Stadin, Evelina
  Precisera bristerna – åtgärda behoven: en utvärdering av kulturmiljöarbetet i transportplaneringens tidiga skeden2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport redovisar utvärderingen av förutsättningarna för kulturmiljöarbetet i transportplaneringens tidiga skeden. Utvärderingen utgår från frågorna (1) Hur fungerar kulturmiljöarbetet i de skeden av planeringen när behoven av åtgärder i transportinfrastrukturen identifieras samt (2) vad finns det för hinder och möjligheter för att utveckla arbetet så att synergierna stärks mellan de statliga målen för transporter och de för kulturmiljöarbetet?

 • 14. Goldhahn, Joakim
  Älvornas arkeologi2018In: Fornvännen, ISSN 0015-7813, E-ISSN 1404-9430, Vol. 113, no 4, p. 210-232Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rock art research in Northern Europe has found few opportunities to highlight the creation and use of rock art through informed methods. Most rock art traditions seem to have ended thousands of years before any historical sources inform us about people’s life-worlds. The exception to this is ample post-Reformation sources that connect cup marks with elves: light fairy creatures who were easily disturbed and could cause sickness and ill fortune if they became annoyed. This paper highlights this body of belief through historical and oral sources and through archaeological evidence. I argue that Early Modern elf folklore may very well be based in older traditions which found new expressions through the Reformation and the Danish and Swedish state religion – Protestantism.

 • 15. Gren, Leif
  Mårten Sjöbeck: fotografier av ett svunnet kulturlandskap1998 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 16. Gustafsson, Ny Björn
  A Vendel Period gold and garnet cloisonné quatrefoil from Fröjel, Gotland2018In: Fornvännen, ISSN 0015-7813, E-ISSN 1404-9430, Vol. 113, no 1, p. 50-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Fröjel fragment represents a high level ofcraftsmanship. Due to its damaged state and as itwas found singly in mixed deposits, it is hard todetermine its original use and depositional context.It is possible that the quatrefoil was originallypart of the inventory of a destroyed grave inor close to the local cemetery, but it may also havebeen deliberately deposited or brought in as rawmaterial intended for reuse in the workshops ofthe later harbour settlement. Technical analysiswill most probably reveal more information, butmeanwhile the presence of the fragment itselfserves both to elaborate our understanding of thesite and to underline its importance.

 • 17. Herschend, Frands
  Järnåldersarkitekter, universitetsforskare, uppdragsarkeologer och kulturmiljövården2018In: Fornvännen, ISSN 0015-7813, E-ISSN 1404-9430, Vol. 113, no 1, p. 34-49Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims mainly to analyse the relationship between university scholars andheritage conservation by means of two examples: Iron Age house types, which ishistory, and the analysis of planned Iron Age architecture, which has not yet benefitedsufficiently from contract archaeology. I recognise the duty of universityscholars to develop research topics that may be useful to contract archaeology aswell as to heritage conservation and university archaeology. As a topic of research,I suggest a cognitively based understanding of Iron Age house planning and construction.I suggest that an important understanding of cognitive history can berelated to a shift in Iron Age building principles: in the Early Iron Age form followsfunction, but in the Late Iron Age construction principles give form.

 • 18. Kjellberg, Joakim
  et al.
  Hansson, Martin
  Christensen, Anders C.
  Ahl-Waris, Eva
  Recensioner2018In: Fornvännen, ISSN 0015-7813, E-ISSN 1404-9430, Vol. 113, no 2, p. 111-118Article in journal (Other academic)
 • 19.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Aktuell runologi: [Akademien granskar, Nordiska språk2014In: Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, ISSN 0586-5360, p. 189-193Article in journal (Other academic)
 • 20.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Birka, Sigtuna och Medelpad: glimtar från tre vikingatida skriftmiljöer2014In: Vernacular Literacies: Past, Present and Future / [ed] Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund, Susanne Haugen, Umeå: Umeå University, Royal Skyttean Society , 2014, p. 107-124Chapter in book (Refereed)
 • 21.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Blykorset från Åkroken och den medeltida runtraditionen i Södermanland2017In: Den nya köpingen : perspektiv på Nyköpings äldsta historia / [ed] Peter Carelli, Stockholm: Arkeologerna, Statens historiska museer , 2017, p. 42-52Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Byzantium reflected in the runic inscriptions of Scandinavia2016In: Byzantium and the Viking World / [ed] Fedir Androshchuk, Jonathan Shepard, Monica White, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, p. 169-186Chapter in book (Refereed)
 • 23.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  En förbisedd futharkinskrift och ett personnamn från kvarteret Professorn2018In: Situne dei, ISSN 1653-8498, p. 90-96Article in journal (Refereed)
 • 24.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Ett oläst namn på Igelstastenen i Östertälje2016In: Studia Anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, no 34, p. 5-14Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Ett svårlagt runstenspussel från S:t Per2017In: Situne dei, ISSN 2002-4215, p. 38-51Article in journal (Refereed)
 • 26.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Från Berga till Göksten2009In: Hugget i sten: för evigheten / [ed] Cassel, K. & Granefelt, L., Nyköping: Sörmlands museums förlag , 2009, p. 34-55Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Från Forneby till Gamla Uppsala: några nyheter om runristaren Erik2014In: Festskrift till Per Stille: specialutgåva av HumaNetten, våren 2014, Växsjö: Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet , 2014, p. 33-41Chapter in book (Other academic)
 • 28.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Fsv. Ole och Olle: en betraktelse utifrån en nyfunnen runinskrift i Anga kyrka på Gotland2016In: Studia Anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, no 34, p. 15-24Article in journal (Refereed)
 • 29.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Fältrunologernas återbesök på Rots skans2014In: Skansvakten : Älfdalens hembygdsförenings midsommartidning, p. 11-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 30.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Gott öl i Sigtuna2014In: Situne dei, ISSN 1653-8498, p. 52-55Article in journal (Refereed)
 • 31.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Han var Ragnhilds son - om namn och relationer i broinskrifter2009In: Bro till evigheten : brons rumsliga, sociala och religiösa dimension under vikingatid och tidig medeltid : ett symposium på Såstaholm, Täby den 3-4 april 2009 arrangerat av Stockholms läns museum / [ed] A. Nordberg & L. Andersson, Stockholm: Stockholms läns museum , 2009, p. 34-41Chapter in book (Other academic)
 • 32.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Haraldær stenmæstari – Haraldus magister: a case study on the interaction between runes and Roman script2018In: Epigraphy in an intermedial context / [ed] Alessia Bauer, Elise Kleivane & Terje Spurkland, Dublin: Four Courts , 2018, p. 59-74Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Helmer Gustavson: en av Sveriges främsta runforskare och under decennier chef för Runverket har avlidit2019In: ISSN 0281-014X, Vol. 37, no 1, p. 37-37Article in journal (Other academic)
 • 34.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Helmer Gustavson in memoriam2018In: Situne dei, ISSN 1653-8498, p. 105-106Article in journal (Refereed)
 • 35.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Hier mun standa stainn at merki: ett par bidrag till tolkningen av inskriften på Hogränstenen (G 203),2017In: Die Faszination des Verborgenen und seine Entschlüsselung – Rāði saʀ kunni: beiträge zur Runologie, skandinavistischen Mediävistik und germanischen Sprachwissenschaft / [ed] Jana Krüger, Vivian Busch, Katharina Seidel, Berlin ; Boston: De Gruyter , 2017, p. 205-216Chapter in book (Other academic)
 • 36.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Himmelrike och sjömansliv: runfynden i Vrena kyrka2015In: Sörmlandsbygden: Södermanlands hembygdsförbunds årsbok / [ed] Linda Eklund, Nyköping: Södermanlands hembygdsförbund , 2015, no 86, p. 171-86Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Hårds dotter och Gillögs son2010In: Namn - en spegel av samhället förr och nu / [ed] Nyström, Staffan, Stockholm: Nordstedt , 2010, 1, p. 115-135Chapter in book (Other academic)
 • 38. Källström, Magnus
  Inte bara huggna i sten2018In: Populär arkeologi, ISSN 0281-014X, no 4, p. 20-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Kungen, bryten och märket: till tolkningen av runblocket U 11 vid Hovgården på Adelsö och något om runstenarnas placering2015In: Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, ISSN 0586-5360, ISSN 0586-5360, p. 67-86Article in journal (Other academic)
 • 40.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Les runes à l’ére viking2018In: Nous les appelons Vikings: [exposition], Musée d'histoire de Nantes, [16 juin-18 novembre 2018] / [ed] Gunnar Andersson, Nantes: Les Éditions Château des ducs de Bretagne , 2018, p. 104-113Chapter in book (Other academic)
 • 41.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Lost words in personal names in Viking Age runic inscriptions: obvious problems and some possible solutions2010In: Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen: akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7.-9. April 2010 / / [ed] Elmevik, L. & Strandberg, S., Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur , 2010, p. 175-184Chapter in book (Other academic)
 • 42.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Lönnrunorna i Långgränd2010In: Situne Dei: årsskrift för Sigtunaforskning, Sigtuna: Sigtuna museum , 2010, p. 77-83Chapter in book (Other academic)
 • 43.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Mansnamnet runsv. Gunnvarr: ett bidrag till en gammal tvistefråga2014In: Studia Anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, Vol. 32, p. 59-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article deals with the records of a personal name on two Viking Age rune stones from Stenkumla Church on Gotland (G 207 and G208). In the corpus edition Sveriges runinskrifter, the name is read askunu[ar] and kunua[r], respectively, and it is interpreted as a rare malename Gunnvarr. As shown in the article, the previous reading of thename on G 208 is incorrect, and the sequences of runes can thereforemore plausibly be construed as representations of the name Gunn-(h)vatr.

 • 44.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Nolbystenens buri (ack.) och ortnamnet Birsta2018In: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, ISSN 0473-4351, p. 23-44Article in journal (Refereed)
 • 45.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Nyfunnen runsten i Norrby: det är inte varje dag som det dyker upp okända runstenar, men i Sverige händer det faktiskt några gånger per år : Haninge kommun har också klättrat högt i den statistiken under de senaste åren2016In: Glimtar från Haningebygden, Vol. 35, no 4, p. 14-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 46.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Några nygamla nyheter om Järfällas runinskrifter2018In: Järfälla hembygdsblad, no 1, p. 10-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 47.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Några runonomastiska bidrag av Anders Celsius2017In: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, ISSN 0473-4351, p. 71-87Article in journal (Refereed)
 • 48.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Runbenet från Drakegården2015In: Situne dei, ISSN 1653-8498, p. 90-92Article in journal (Refereed)
 • 49.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Runbleck från Sigtuna: några nyfynd från Svarta jorden och museets magasin2016In: Situne Dei, ISSN 2002-4215, p. 14-25Article in journal (Refereed)
 • 50.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Runbruk i förändring: några tankar om vikingatidens skrifttraditioner2010In: Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2010, p. 183-194Chapter in book (Other academic)
1234567 1 - 50 of 594
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf