Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 596
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Andersson, Alissa
  et al.
  Strömer, Mathias
  Konsthantering 2019: branschforum för konsthantering2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hantering av objekt är grundläggande för allt konst- och kulturarvsarbete. Objekt flyttas, packas, installeras, monteras och magasineras. Riksantikvarieämbetet har sett behovet av att särskilt uppmärksamma branschens aktörer för att främja utveckling och samverkan kring konsthantering. Därför har vi för första gången någonsin arrangerat ett forum för de som arbetar med hantering av konst och kulturarv. Vi var cirka 70 deltagare som samlades på Prins Eugens Waldemarsudde för att dela erfarenheter kring hantering, säkerhet, lån, bevarande och arbete med konstnärliga värden. Frågan om nätverkande i Sverige var central, särskilt då konferensens huvudtalare Marc Bongaarts uppmärksammade oss på att det finns välutvecklade nätverk i andra länder och internationellt. Konferensen pågick i två dagar. Under dag två gjordes studiebesök hos museer och hos andra konsthanteringsaktörer runt om i Stockholmsområdet. Vi vill rikta ett stort tack till årets värd Prins Eugens Waldemarsudde, som inte bara bidrog med fantastiska miljöer och god mat under konferensen, utan även berikade innehållet med sina erfarenheter och fallstudier på plats. Museichef Karin Sidén tog öppet och varmt emot Riksantikvarieämbetets förfrågan om samarbete, och visade ett stort engagemang för områdets olika huvudteman. Museiteknikerna Lars Edelholm och Lars Engelhardt var tidiga i projektet med att påminna oss om den viktiga delen av konsthantering som handlar om att vara resurssmart ur såväl klimatperspektiv som ur ekonomiska perspektiv. Många tack också till alla institutioner, företag och enskilda som bidrog till programmet! Konferensen och temat fick ett stort intresse redan innan anmälningen hade öppnat. Förfrågningar kom från olika typer av institutioner från hela landet, från såväl offentliga som privata aktörer, från de som arbetar med konst och från de som arbetar med kulturhistoriska objekt.Denna rapport innehåller korta artiklar om programinslagen, skrivna av Riksantikvarieämbetets medarbetare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2. Andersson, Britt-Inger
  Förstudie Del A Underlag till en FoU-strategi: inspel till myndighetens strategiska plan 2021-20232019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med förstudien är att ta fram ett underlag till en FoU-strategi för myndigheten. Den ska användas som inspel till myndighetens kommande strategiska plan 2021– 2023. Myndigheten saknar en FoU-strategi som omfattar hela verksamheten. Idag utförs en liten del egen forskningsverksamhet främst runforskning och en större del annan FoU-verksamhet. I stort sett all FoU utförs i samarbete och/eller samverkan med externa parter exempelvis museer, universitet och högskolor. I rapporten har sex kategorier av FoU-verksamhet identifierats. De flesta avdelningar utför FoU-verksamhet främst Kulturvårdsavdelningen, men även Arkiv och bibliotek samt Informationsavdelningen. Kulturmiljöavdelningen arbetar främst operativt med FoU-anslaget och det tillhörande externa FoU-programmet. Staben arbetar strategiskt med FoU-frågor i Sverige och inom EU samt ansvarar strategiskt för det externa FoU-programmet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3. Andersson, Britt-Inger
  Förstudie Del B Underlag till en FoU-strategi: inspel till myndighetens strategiska plan 2021-20232019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en förstudie som handlar om myndighetens verksamhet inom forskning och utveckling (FoU). Syftet med studien är att ta fram ett underlag till en FoU-strategi med inspel till myndighetens kommande strategiska plan. Se del A av rapporten för en sammanfattning av arbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4. Anker, Leif
  Världsarv i Norden1997Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5. Anker, Leif
  et al.
  Litzell, Gunilla
  Världsarv i Sverige2002 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6. Anker, Leif
  et al.
  Litzell, Gunilla
  Tanner, Roger
  World heritage sites in Sweden2002 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7. Antonson, Hans
  Hur kommuniceras kulturmiljön? - En kartläggning av visualiseringstillämpningar i infrastrukturplaneringen2005Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektets syfte är att utveckla den digitala metodiken kring visualisering av kulturmiljön i infrastrukturplaneringen. Det finns en allmän uppfattning om att planeringsunderlagen behöver bli tydligare och mer kommunikativa.Parallellt med detta uppdrag utfördes också en kartläggning av hur digital teknik används för visualisering generellt inom kulturmiljöområdet, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8. Asp, Misa
  Mästerbymadonnan – muralt måleri från sent 1100-tal: undersökning av förekommande pigment med µXRF in situ2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Målningen är daterad till skiftet 1100–1200. Konserveringen har huvudsakligen bestått i att reducera ett sekundärt tillfört, mörknat och flagande kaseinskikt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9. Bohm, Carola
  et al.
  Christensson, Eva
  Fjæstad, Monika
  Lampel, Katarina
  Lindahl, Karin
  Lundwall, Eva
  Sandström, Tom
  Arkeologisk konservering: från fält till laboratorium2005Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (txt)
  ocr-fulltext
 • 10. Bonnier, Ann Catherine
  et al.
  Lundquist, Kjell
  Historiska parker och trädgårdar - ett arv att vårda och sköta1996Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Intresset för trädgården och trädgårdskulturen i det historiska perspektivet ökar. I Florens tog ICOMOS 1981 en särskild rekommendation om bevarandet av kulturhistoriskt intressanta parker och trädgårdsanläggningar, det s. k. Florensdokumentet. Här hemma i Sverige har vi sedan 1989 möjlighet att via Kulturminneslagen byggnadsminnesförklara trädgårdar och parker och därigenom ge dem lagskydd med krav på skötsel och vård enligt utfärdade skyddsföreskrifter. För att få en bred belysning av kunskapsläge och behov av forskning samt för att kunna utveckla en policy för bevarande och vård av denna nya skyddskategori, arrangerade Riksantikvarieämbetet tillsammans med Institutionen för landskapsplanering vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp hösten 1994 ett forskarseminarium med inbjudna gästföreläsare från Danmark, Tyskland, Holland och England. Ambitionen var att få en bild av parkvården i några länder med lång tradition på området samt att i en diskussion mellan forskare, förvaltare och kulturmiljövårdsansvariga ge underlag för ett målinriktat arbete i Sverige.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (txt)
  ocr-fulltext
 • 11. Order onlineBuy this publication >>Dahlberg, Markus
  Halland: landskapets kyrkor2002Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Halland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår. Projektresultaten kommer även att redovisas i en tryckt volym om kyrkorna i hela landet, samt genom uppgifter som i samarbete med Riksantikvarieämbetet görs tillgängliga via Internet. Det tvärvetenskapliga projektet sockenkyrkorna har med stöd från Riksbankens Jubileumsfond pågått 1996–2001. Anslaget förvaltas av Riksantikvarieämbetet. Projektet har som mål att behandla Sveriges kyrkor byggda före 1950, med tonvikt på de ca 2 600 församlingskyrkorna. Kyrkorna och deras närmiljö studeras både som element i landskapet och i bygden, och som byggnadsverk och kyrkorum. Projektet behandlar alltså i förs ta hand de huvudkyrkor som kan knytas till kända socknar och församlingar. Socken och församling används här som synonymer och avser den minsta territoriella enheten inom Svenska kyrkan. Språkbruket har också växlat över tiden, utan enhetlighet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (txt)
  ocr-fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 12. Order onlineBuy this publication >>Dahlberg, Markus
  Västergötland: landskapets kyrkor2002Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Västergötland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår. Projektresultaten kommer även att redovisas i en tryckt volym om kyrkorna i hela landet, samt genom uppgifter som i samarbete med Riksantikvarieämbetet görs tillgängliga via Internet. Västergötland är landets kyrkrikaste landskap. Kyrkornas mångfald ger inte oväntat en sammansatt bild av det som är typiskt för landskapet. Hit hör medeltidskyrkorna i samklang med det uråldriga kulturlandskapet på Falbygdens högplatå, men också träkyrkorna från1600-talet i gränstrakterna mot Småland och de nyklassicistiska stenkyrkorna i Sjuhäradsbygden. Ett lika karakteristiskt inslag i landskapet är de arkitektoniska nyskapelser som uppfördes under 1800-talets andra hälft eller 1900-talets början, antingen gemensamt av två landsförsamlingar på den kyrktäta slätten, eller i en nybildad stadsförsamling i Göteborg. Många av de äldre kyrkorna har dessutom flera tidsskikt representerade i såväl byggnadshistoria, dekorativ utsmyckning som fast inredning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (txt)
  ocr-fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13. Dahlberg, Markus
  et al.
  Romberg, ThomasWienberg, Jes
  Maglarp: Kyrkan som försvann2010Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok har tillkommit för att belysa hur kulturmiljövården agerat under de mer än 30 år då frågan om rivning av Maglarps nya kyrka var aktuell. Innehållet i boken beskriver tillkomsthistorien och den lokala debatt som fanns om kyrkan redan under det tidiga 1900-talet. Maglarps nya kom att bli den sista i den karakteristiska grupp som brukar betecknas Skånes röda tegelkyrkor. Boken vill ge en bred skildring av den process som ledde till att en kyrka skyddad av kulturminneslagen tilläts förfalla för att till slut rivas. I publikationen ges även en internationell utblick som kompletterar det nationella, regionala och lokala perspektivet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (txt)
  ocr-fulltext
 • 14. Order onlineBuy this publication >>Dahlberg, Markus
  et al.
  Ullén, Marian
  Närke: landskapets kyrkor2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna. kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Närke från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår. Resultaten av projektet redovisas också i den rikstäckande rapporten Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria, red. M. Dahlberg och K. Franzén, 2008. Här beskrivs utförligt projektets förutsättningar och metodiska tillvägagångssätt. I samarbete med Riksantikvarieämbetet görs vidare projektets uppgifter om de enskilda kyrkomiljöerna och kyrkorna successivt tillgängliga via Internet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (txt)
  ocr-fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 15. Order onlineBuy this publication >>Eriksdotter, Gunhild
  et al.
  Anglert, Mats
  Människor byggnader sammanhang: idéskrift om en utvecklad byggnadsarkeologi2018Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det här är en idéskrift som visar vägen till en utvecklad byggnadsarkeologi. Utgångspunkten är ett bo-perspektiv som bejakar relationen människor, byggnader, miljö och landskap i all sin komplexitet. Byggnadsarkeologin hamnar därmed i ett nytt sammanhang, vilket stimulerar till kunskapsutbyten som går över olika ämnesfält och leder till att det byggda kulturarvet på ett tydligare sätt blir en integrerad del av den samlade kulturmiljön.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 16. Order onlineBuy this publication >>Fredriksson, Niclas
  Klangförändring - orglar och kärnstick2018Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  FoU-projektet Svensk orgelforskning med inriktning på kulturmiljövårdens behov är initierat av Riksantikvarieämbetet och genomfört i nära samarbete med Göteborg Organ Art Center (GOArt) vid Göteborgs universitet. Bakgrunden till FoU-projektet var ett ökat kunskapsbehov inom kulturmiljövården för att utveckla vård- och restaureringsmetoder. Decentraliseringen av beslutsärenden om inventarier och byggnader skyddade enligt kulturmiljölagen skapade också nya kunskapsbehov. Den här rapporten bidrar till ökad kunskap om orglar och hur de ska vårdas och underhållas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (txt)
  Bilaga ocr
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 17. Friberg, Gunnel
  Natursten i byggnader. Gotlands län1995Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den bearbetade naturstenen i byggnaderna har inte oändlig livslängd. I stället är den ett av de mest hotade materialen i vår kulturmiljö. Genom en landsomfattande inventering av kulturhistoriskt intressanta byggnader med bearbetad och utvändigt exponerad natursten får vi en samlad bild av vilka bergarter som använts under olika tider och i olika regioner, samt olika sten typers benägenhet för skador. Med stöd av denna inventering kan man undersöka orsakerna till skadorna samt utveckla konserveringstekniska åtgärder och vårdprogram för framtiden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (txt)
  ocr-fulltext
 • 18. Friberg, Gunnel
  et al.
  Sundner, Barbro
  Natursten i byggnader. Göteborgs och Bohus län samt Hallands län1995Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna serie, Natursten i byggnader, redovisas materialet länsvis i geografiskt sammanhållna områden. Seriens två första publikationer är Teknik & Historia och Svensk byggnadssten &Skadebilder. I den första ges en bakgrund till projektet med tyngdpunkt på stenbyggande, stenbearbetning och stenkonservering i kulturhistorisk och teknisk belysning och i den andra redovisas den geologiska bakgrunden med utförligare beskrivning av bergarter och skador. Denna rapport omfattar Göteborgs och Bohuslän samt Hallands län, dvs. västkustlänen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (txt)
  ocr-fulltext
 • 19. Friberg, Gunnel
  et al.
  Sundnér, Barbro
  Natursten i byggnader. Norrlandslänen1996Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den bearbetade naturstenen i byggnaderna har inte oändlig livslängd. l stället är den ett av de mest hotade materialen i vår kulturmiljö. Genom en landsomfattande inventering av kulturhistoriskt intressanta byggnader med bearbetad och utvändigt exponerad natursten får vi en samlad bild av vilka bergarter som använts under olika tider och i olika regioner, samt olika stentypers benägenhet för skador. Med stöd av denna inventering kan man undersöka orsakerna till skadorna samt utveckla konserveringstekniska åtgärder och vårdprogram för framtiden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (txt)
  ocr-fulltext
 • 20. Friberg, Gunnel
  et al.
  Sundnér, Barbro
  Natursten i byggnader. Östergötlands län1997Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Luftföroreningarnas inverkan på det mångsidiga svenska kulturarvet har knappast kunnat undgå någon. Från att tidigare varit ett lokalt problem har luftföroreningarna med tiden utvecklats till att bli ett globalt hot. De kulturhistoriska lämningar som hotas av miljöförstöring är av olika typ och material. Inom Riksantikvarieämbetet pågår sedan 1988 såväl inventering av som forskning om skilda typer av objekt inom området luftföroreningar och kulturmiljö. Arbetet omfattar även skydds-och restaureringsåtgärder baserade på dagens kunskapsläge. Det övergripande syftet är att minska miljöns skadliga effekter på kulturminnen och kulturföremål (Lindborg 1990, Gullman 1992). Natursten i byggnader är ett de/projekt inom området luftföroreningar och kulturmiljö med inriktning på en rikstäckande översiktlig inventering av material och skador på kulturhistoriskt värdefulla byggnader med exponerad bearbetad natursten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (txt)
  ocr-fulltext
 • 21. Frisk, Michael
  et al.
  Caicedo, Alejandra
  Stadin, Evelina
  Precisera bristerna – åtgärda behoven: en utvärdering av kulturmiljöarbetet i transportplaneringens tidiga skeden2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport redovisar utvärderingen av förutsättningarna för kulturmiljöarbetet i transportplaneringens tidiga skeden. Utvärderingen utgår från frågorna (1) Hur fungerar kulturmiljöarbetet i de skeden av planeringen när behoven av åtgärder i transportinfrastrukturen identifieras samt (2) vad finns det för hinder och möjligheter för att utveckla arbetet så att synergierna stärks mellan de statliga målen för transporter och de för kulturmiljöarbetet?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22. Gren, Leif
  Mårten Sjöbeck: fotografier av ett svunnet kulturlandskap1998 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23. Hacke, Marei
  Färgundersökningar av Fossesholms herrgårds blocktryckta tapeter: dokumentation av gästkollegeprojekt : analysrapport från Riksantikvarieämbetet2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Gästkollegeprojektet genomfördes som en workshop där syfte var att öka deltagarens kunskap om att preparera prover och genomföra färgundersökningar genom polarisationsmikroskopi och svepelektronmikroskopi samt grundämnesanalys. Fossesholms herrgårds blocktryckta tapeter användes som en fallstudie. Utöver de metoder som ingick i workshoppen användes FTIR för att undersöker bindemedel.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24. Hacke, Marei
  et al.
  Nilsson, Johanna
  Hinrichs Degerblad, Kathrin
  Thuresson, Kaj
  Materialanalys och utveckling av konserveringsmetoder för bemålade 1600-talsfanor i siden: dokumentation av gästkollegeprojekt2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  År 1700 tog den svenska armén många troféer från ryssarna vid slaget i Narva. I Armémuseums utställning Segerns pris ingick 25 av dessa fanor och vimplar. Utställningen öppnades i oktober 2018 och till dess behövde fanorna konserveras. De var deformerade, skrynkliga, smutsiga, delvis fragmentariska och sköra. Fanorna är tillverkade i siden som är bemålat på båda sidor och de är tillverkade i textil intarsia. Den metod som tidigare använts för att skydda de bemålade ytorna under våtrengöring innebär att måleriet dränkts in i en blandning av bivax och balsamterpentin. Vaxet går inte att få bort och gör att måleriet mörknar. För att bättre bevara måleriet och sidenet i fanorna och utveckla konserveringsmetoder behövdes bättre kunskap om materialet i dem. Svar på följande frågeställningar behövdes: Vilket material består måleriet av, vilken teknik är måleriet utförd i, vilken kondition har sidenet och finns det en lämplig metod att isolera måleriet under våtrengöringen? Utifrån svaren på analyser och tester togs en konserveringsplan fram för fanorna. Analyssvaren visade att grunderingen och färgen i måleriet är oljebaserad och att några av proverna innehåller kaolinit, som är ett vanligt ämne i grundering. Det som ser ut som guld är äkta guld. Det finns silver i något fall, men många av proverna visar på bly och det tolkades som att dessa partier är målade med blyvitt. Silket i ST 21:33 är i mycket dålig kondition. Cyklododekan (CDD) i ett lager ger ett tillräckligt gott skydd vid våtrengöring för en färg som inte färgfäller utan bara behöver ett mekaniskt skydd. Tester i liten skala på autentiskt material med CDD på måleri under våtrengöring utfördes innan metoden användes i stor skala.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25. Hacke, Marei
  et al.
  Ytterborg, Kristin
  Undersökning av ett textilfragment från Vasamuseets samling: dokumentation av gästkollegeprojekt2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta gästkollegeprojekt undersöktes ett vävt textilfragment med blå bemålning som hittats på övre batteridäck av skeppet Vasa. Frågeställningen var om fragmentet var original från skeppet Vasas tid och om det kunde vara en del av en fana. Undersökningarna visade att textilfragmentet är en sidensatäng bestående av både degummerat silke och råsilke, samt att bemålningen innehåller pigmenten bariumsulfat och preussisk blå som fanns inte på skeppet Vasas tid. Resultaten pekar på att textilfragmentet är minst ett århundrade yngre än skeppet, kanske ännu yngre.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26. Order onlineBuy this publication >>Jonsson, Gunnar
  et al.
  Lisinsk, Jan
  Järnplåt: anvisningar för underhåll och reparation1980Collection (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (txt)
  ocr-fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 27. Order onlineBuy this publication >>Kempff Östlind, Margareta
  Södermanland: landskapets kyrkor2003Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna. kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Södermanland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår. Projektresultaten kommer även att redovisas i en tryckt volym om kyrkorna i hela landet, samt genom uppgifter som i samarbete med Riksantikvarieämbetet görs tillgängliga via Internet. Det tvärvetenskapliga projektet sockenkyrkorna har med stöd från Riksbankens Jubileumsfond pågått 1996–2001. Anslaget förvaltas av Riksantikvarieämbetet. Projektet har som mål att behandla Sveriges kyrkor byggda före 1950, med tonvikt på de ca 2 600 församlingskyrkorna. Kyrkorna och deras närmiljö studeras både som element i landskapet och i bygden, och som byggnadsverk och kyrkorum. Projektet behandlar alltså i första hand de huvudkyrkor som kan knytas till kända socknar och församlingar. Socken och församling används här som synonymer och avser den minsta territoriella enheten inom Svenska kyrkan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (txt)
  ocr-fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 28. Kitzler Åhfeldt, Laila
  3D-skanning och RTI-mätning av bildsten med runor från Stenkyrka2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid grävningar 2007 påträffades ännu en bildsten i Stenkyrka. Bildstenen påträffades av arkeolog Per Widerström i samband med schaktningsarbete på kyrkogården för att dra in vattenburen värme i Stenkyrka kyrka. Stenen låg ca 6 m norr om norra långhusväggen med bildsidan nedåt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (txt)
  ocr-fulltext
 • 29.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Aktuell runologi: [Akademien granskar, Nordiska språk2014In: Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, ISSN 0586-5360, p. 189-193Article in journal (Other academic)
 • 30.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Binamn på vikingatida runstenar: hur vanliga är de och varför finns de där?2012In: Binamn : uppkomst, bildning, terminologi och bruk: handlingar från NORNA:s 40:e symposium i Älvkarleö, Uppland, 29/9-1/10 2012 / [ed] Staffan Nyström, Uppsala: Norna-förlaget , 2012, p. 65-88Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Birka, Sigtuna och Medelpad: glimtar från tre vikingatida skriftmiljöer2014In: Vernacular Literacies: Past, Present and Future / [ed] Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund, Susanne Haugen, Umeå: Umeå University, Royal Skyttean Society , 2014, p. 107-124Chapter in book (Refereed)
 • 32.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Blykorset från Åkroken och den medeltida runtraditionen i Södermanland2017In: Den nya köpingen : perspektiv på Nyköpings äldsta historia / [ed] Peter Carelli, Stockholm: Arkeologerna, Statens historiska museer , 2017, p. 42-52Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Brottet på Forsaringen: ett tolkningsförslag2011In: Hälsingerunor : en hembygdsbok, ISSN 0440-0585, p. 39-49Article in journal (Other academic)
 • 34.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Byzantium reflected in the runic inscriptions of Scandinavia2016In: Byzantium and the Viking World / [ed] Fedir Androshchuk, Jonathan Shepard, Monica White, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, p. 169-186Chapter in book (Refereed)
 • 35.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Clerical or lay literacy in late Viking Age Uppland?: the evidence of local rune carvers and their work2012In: Epigraphic literacy and Christian identity: modes of written discourse in the newly Christian European North / [ed] Kristel Zilmer and Judith Jesch., Turnhout: Brepols , 2012Chapter in book (Other academic)
 • 36.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Den gäckande runstenen i Ljusdal2012In: Hälsingerunor : en hembygdsbok, ISSN 0440-0585, p. 62-71Article in journal (Other academic)
 • 37.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Den rødskjoldede2013In: Skalk : nyt om gammelt, ISSN 0560-1894, no 6, p. 16-17Article in journal (Refereed)
 • 38.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  En förbisedd futharkinskrift och ett personnamn från kvarteret Professorn2018In: Situne dei, ISSN 1653-8498, p. 90-96Article in journal (Refereed)
 • 39.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Ett namnproblem hos Åsmund Kåresson: Runföljden kanilf på den försvunna U 986 från Kungsgården, Gamla Uppsala2011In: Studia anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, Vol. 29, p. 5-20Article in journal (Refereed)
 • 40.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Ett oläst namn på Igelstastenen i Östertälje2016In: Studia Anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, no 34, p. 5-14Article in journal (Refereed)
 • 41.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Ett par norrländska namnproblem: nom. þrusum (Hs 12) och nom. aunhar (M 8)2010In: Studia anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, Vol. 28, p. 5-26Article in journal (Refereed)
 • 42.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Ett svårlagt runstenspussel från S:t Per2017In: Situne dei, ISSN 2002-4215, p. 38-51Article in journal (Refereed)
 • 43.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Från Berga till Göksten2009In: Hugget i sten: för evigheten / [ed] Cassel, K. & Granefelt, L., Nyköping: Sörmlands museums förlag , 2009, p. 34-55Chapter in book (Other academic)
 • 44.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Från Forneby till Gamla Uppsala: några nyheter om runristaren Erik2014In: Festskrift till Per Stille: specialutgåva av HumaNetten, våren 2014, Växsjö: Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet , 2014, p. 33-41Chapter in book (Other academic)
 • 45.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Fsv. Ole och Olle: en betraktelse utifrån en nyfunnen runinskrift i Anga kyrka på Gotland2016In: Studia Anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, no 34, p. 15-24Article in journal (Refereed)
 • 46.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Fältrunologernas återbesök på Rots skans2014In: Skansvakten : Älfdalens hembygdsförenings midsommartidning, p. 11-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 47.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Gott öl i Sigtuna2014In: Situne dei, ISSN 1653-8498, p. 52-55Article in journal (Refereed)
 • 48.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Han var Ragnhilds son - om namn och relationer i broinskrifter2009In: Bro till evigheten : brons rumsliga, sociala och religiösa dimension under vikingatid och tidig medeltid : ett symposium på Såstaholm, Täby den 3-4 april 2009 arrangerat av Stockholms läns museum / [ed] A. Nordberg & L. Andersson, Stockholm: Stockholms läns museum , 2009, p. 34-41Chapter in book (Other academic)
 • 49.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Haraldær stenmæstari – Haraldus magister: a case study on the interaction between runes and Roman script2018In: Epigraphy in an intermedial context / [ed] Alessia Bauer, Elise Kleivane & Terje Spurkland, Dublin: Four Courts , 2018, p. 59-74Chapter in book (Other academic)
 • 50.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Helmer Gustavson: en av Sveriges främsta runforskare och under decennier chef för Runverket har avlidit2019In: ISSN 0281-014X, Vol. 37, no 1, p. 37-37Article in journal (Other academic)
1234567 1 - 50 of 596
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf