Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 581
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Andersson, Alissa
  et al.
  Strömer, Mathias
  Konsthantering 2019: branschforum för konsthantering2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hantering av objekt är grundläggande för allt konst- och kulturarvsarbete. Objekt flyttas, packas, installeras, monteras och magasineras. Riksantikvarieämbetet har sett behovet av att särskilt uppmärksamma branschens aktörer för att främja utveckling och samverkan kring konsthantering. Därför har vi för första gången någonsin arrangerat ett forum för de som arbetar med hantering av konst och kulturarv. Vi var cirka 70 deltagare som samlades på Prins Eugens Waldemarsudde för att dela erfarenheter kring hantering, säkerhet, lån, bevarande och arbete med konstnärliga värden. Frågan om nätverkande i Sverige var central, särskilt då konferensens huvudtalare Marc Bongaarts uppmärksammade oss på att det finns välutvecklade nätverk i andra länder och internationellt. Konferensen pågick i två dagar. Under dag två gjordes studiebesök hos museer och hos andra konsthanteringsaktörer runt om i Stockholmsområdet. Vi vill rikta ett stort tack till årets värd Prins Eugens Waldemarsudde, som inte bara bidrog med fantastiska miljöer och god mat under konferensen, utan även berikade innehållet med sina erfarenheter och fallstudier på plats. Museichef Karin Sidén tog öppet och varmt emot Riksantikvarieämbetets förfrågan om samarbete, och visade ett stort engagemang för områdets olika huvudteman. Museiteknikerna Lars Edelholm och Lars Engelhardt var tidiga i projektet med att påminna oss om den viktiga delen av konsthantering som handlar om att vara resurssmart ur såväl klimatperspektiv som ur ekonomiska perspektiv. Många tack också till alla institutioner, företag och enskilda som bidrog till programmet! Konferensen och temat fick ett stort intresse redan innan anmälningen hade öppnat. Förfrågningar kom från olika typer av institutioner från hela landet, från såväl offentliga som privata aktörer, från de som arbetar med konst och från de som arbetar med kulturhistoriska objekt.Denna rapport innehåller korta artiklar om programinslagen, skrivna av Riksantikvarieämbetets medarbetare.

 • 2. Andersson, Britt-Inger
  Förstudie Del A Underlag till en FoU-strategi: inspel till myndighetens strategiska plan 2021-20232019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med förstudien är att ta fram ett underlag till en FoU-strategi för myndigheten. Den ska användas som inspel till myndighetens kommande strategiska plan 2021– 2023. Myndigheten saknar en FoU-strategi som omfattar hela verksamheten. Idag utförs en liten del egen forskningsverksamhet främst runforskning och en större del annan FoU-verksamhet. I stort sett all FoU utförs i samarbete och/eller samverkan med externa parter exempelvis museer, universitet och högskolor. I rapporten har sex kategorier av FoU-verksamhet identifierats. De flesta avdelningar utför FoU-verksamhet främst Kulturvårdsavdelningen, men även Arkiv och bibliotek samt Informationsavdelningen. Kulturmiljöavdelningen arbetar främst operativt med FoU-anslaget och det tillhörande externa FoU-programmet. Staben arbetar strategiskt med FoU-frågor i Sverige och inom EU samt ansvarar strategiskt för det externa FoU-programmet.

 • 3. Andersson, Britt-Inger
  Förstudie Del B Underlag till en FoU-strategi: inspel till myndighetens strategiska plan 2021-20232019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en förstudie som handlar om myndighetens verksamhet inom forskning och utveckling (FoU). Syftet med studien är att ta fram ett underlag till en FoU-strategi med inspel till myndighetens kommande strategiska plan. Se del A av rapporten för en sammanfattning av arbetet.

 • 4. Anker, Leif
  Världsarv i Norden1997Book (Other academic)
 • 5. Anker, Leif
  et al.
  Litzell, Gunilla
  Världsarv i Sverige2002 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 6. Anker, Leif
  et al.
  Litzell, Gunilla
  Tanner, Roger
  World heritage sites in Sweden2002 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 7. Order onlineBuy this publication >>Eriksdotter, Gunhild
  et al.
  Anglert, Mats
  Människor byggnader sammanhang: idéskrift om en utvecklad byggnadsarkeologi2018Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det här är en idéskrift som visar vägen till en utvecklad byggnadsarkeologi. Utgångspunkten är ett bo-perspektiv som bejakar relationen människor, byggnader, miljö och landskap i all sin komplexitet. Byggnadsarkeologin hamnar därmed i ett nytt sammanhang, vilket stimulerar till kunskapsutbyten som går över olika ämnesfält och leder till att det byggda kulturarvet på ett tydligare sätt blir en integrerad del av den samlade kulturmiljön.

 • 8. Order onlineBuy this publication >>Fredriksson, Niclas
  Klangförändring - orglar och kärnstick2018Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  FoU-projektet Svensk orgelforskning med inriktning på kulturmiljövårdens behov är initierat av Riksantikvarieämbetet och genomfört i nära samarbete med Göteborg Organ Art Center (GOArt) vid Göteborgs universitet. Bakgrunden till FoU-projektet var ett ökat kunskapsbehov inom kulturmiljövården för att utveckla vård- och restaureringsmetoder. Decentraliseringen av beslutsärenden om inventarier och byggnader skyddade enligt kulturmiljölagen skapade också nya kunskapsbehov. Den här rapporten bidrar till ökad kunskap om orglar och hur de ska vårdas och underhållas.

 • 9. Frisk, Michael
  et al.
  Caicedo, Alejandra
  Stadin, Evelina
  Precisera bristerna – åtgärda behoven: en utvärdering av kulturmiljöarbetet i transportplaneringens tidiga skeden2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport redovisar utvärderingen av förutsättningarna för kulturmiljöarbetet i transportplaneringens tidiga skeden. Utvärderingen utgår från frågorna (1) Hur fungerar kulturmiljöarbetet i de skeden av planeringen när behoven av åtgärder i transportinfrastrukturen identifieras samt (2) vad finns det för hinder och möjligheter för att utveckla arbetet så att synergierna stärks mellan de statliga målen för transporter och de för kulturmiljöarbetet?

 • 10. Gren, Leif
  Mårten Sjöbeck: fotografier av ett svunnet kulturlandskap1998 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 11. Hacke, Marei
  et al.
  Nilsson, Johanna
  Hinrichs Degerblad, Kathrin
  Thuresson, Kaj
  Materialanalys och utveckling av konserveringsmetoder för bemålade 1600-talsfanor i siden: dokumentation av gästkollegeprojekt2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  År 1700 tog den svenska armén många troféer från ryssarna vid slaget i Narva. I Armémuseums utställning Segerns pris ingick 25 av dessa fanor och vimplar. Utställningen öppnades i oktober 2018 och till dess behövde fanorna konserveras. De var deformerade, skrynkliga, smutsiga, delvis fragmentariska och sköra. Fanorna är tillverkade i siden som är bemålat på båda sidor och de är tillverkade i textil intarsia. Den metod som tidigare använts för att skydda de bemålade ytorna under våtrengöring innebär att måleriet dränkts in i en blandning av bivax och balsamterpentin. Vaxet går inte att få bort och gör att måleriet mörknar. För att bättre bevara måleriet och sidenet i fanorna och utveckla konserveringsmetoder behövdes bättre kunskap om materialet i dem. Svar på följande frågeställningar behövdes: Vilket material består måleriet av, vilken teknik är måleriet utförd i, vilken kondition har sidenet och finns det en lämplig metod att isolera måleriet under våtrengöringen? Utifrån svaren på analyser och tester togs en konserveringsplan fram för fanorna. Analyssvaren visade att grunderingen och färgen i måleriet är oljebaserad och att några av proverna innehåller kaolinit, som är ett vanligt ämne i grundering. Det som ser ut som guld är äkta guld. Det finns silver i något fall, men många av proverna visar på bly och det tolkades som att dessa partier är målade med blyvitt. Silket i ST 21:33 är i mycket dålig kondition. Cyklododekan (CDD) i ett lager ger ett tillräckligt gott skydd vid våtrengöring för en färg som inte färgfäller utan bara behöver ett mekaniskt skydd. Tester i liten skala på autentiskt material med CDD på måleri under våtrengöring utfördes innan metoden användes i stor skala.

 • 12. Hacke, Marei
  et al.
  Ytterborg, Kristin
  Undersökning av ett textilfragment från Vasamuseets samling: dokumentation av gästkollegeprojekt2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta gästkollegeprojekt undersöktes ett vävt textilfragment med blå bemålning som hittats på övre batteridäck av skeppet Vasa. Frågeställningen var om fragmentet var original från skeppet Vasas tid och om det kunde vara en del av en fana. Undersökningarna visade att textilfragmentet är en sidensatäng bestående av både degummerat silke och råsilke, samt att bemålningen innehåller pigmenten bariumsulfat och preussisk blå som fanns inte på skeppet Vasas tid. Resultaten pekar på att textilfragmentet är minst ett århundrade yngre än skeppet, kanske ännu yngre.

 • 13.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Aktuell runologi: [Akademien granskar, Nordiska språk2014In: Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, ISSN 0586-5360, p. 189-193Article in journal (Other academic)
 • 14.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Binamn på vikingatida runstenar: hur vanliga är de och varför finns de där?2012In: Binamn : uppkomst, bildning, terminologi och bruk: handlingar från NORNA:s 40:e symposium i Älvkarleö, Uppland, 29/9-1/10 2012 / [ed] Staffan Nyström, Uppsala: Norna-förlaget , 2012, p. 65-88Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Birka, Sigtuna och Medelpad: glimtar från tre vikingatida skriftmiljöer2014In: Vernacular Literacies: Past, Present and Future / [ed] Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund, Susanne Haugen, Umeå: Umeå University, Royal Skyttean Society , 2014, p. 107-124Chapter in book (Refereed)
 • 16.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Blykorset från Åkroken och den medeltida runtraditionen i Södermanland2017In: Den nya köpingen : perspektiv på Nyköpings äldsta historia / [ed] Peter Carelli, Stockholm: Arkeologerna, Statens historiska museer , 2017, p. 42-52Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Brottet på Forsaringen: ett tolkningsförslag2011In: Hälsingerunor : en hembygdsbok, ISSN 0440-0585, p. 39-49Article in journal (Other academic)
 • 18.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Byzantium reflected in the runic inscriptions of Scandinavia2016In: Byzantium and the Viking World / [ed] Fedir Androshchuk, Jonathan Shepard, Monica White, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016, p. 169-186Chapter in book (Refereed)
 • 19.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Clerical or lay literacy in late Viking Age Uppland?: the evidence of local rune carvers and their work2012In: Epigraphic literacy and Christian identity: modes of written discourse in the newly Christian European North / [ed] Kristel Zilmer and Judith Jesch., Turnhout: Brepols , 2012Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Den gäckande runstenen i Ljusdal2012In: Hälsingerunor : en hembygdsbok, ISSN 0440-0585, p. 62-71Article in journal (Other academic)
 • 21.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Den rødskjoldede2013In: Skalk : nyt om gammelt, ISSN 0560-1894, no 6, p. 16-17Article in journal (Refereed)
 • 22.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  En förbisedd futharkinskrift och ett personnamn från kvarteret Professorn2018In: Situne dei, ISSN 1653-8498, p. 90-96Article in journal (Refereed)
 • 23.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Ett namnproblem hos Åsmund Kåresson: Runföljden kanilf på den försvunna U 986 från Kungsgården, Gamla Uppsala2011In: Studia anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, Vol. 29, p. 5-20Article in journal (Refereed)
 • 24.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Ett oläst namn på Igelstastenen i Östertälje2016In: Studia Anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, no 34, p. 5-14Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Ett par norrländska namnproblem: nom. þrusum (Hs 12) och nom. aunhar (M 8)2010In: Studia anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, Vol. 28, p. 5-26Article in journal (Refereed)
 • 26.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Ett svårlagt runstenspussel från S:t Per2017In: Situne dei, ISSN 2002-4215, p. 38-51Article in journal (Refereed)
 • 27.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Från Berga till Göksten2009In: Hugget i sten: för evigheten / [ed] Cassel, K. & Granefelt, L., Nyköping: Sörmlands museums förlag , 2009, p. 34-55Chapter in book (Other academic)
 • 28.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Från Forneby till Gamla Uppsala: några nyheter om runristaren Erik2014In: Festskrift till Per Stille: specialutgåva av HumaNetten, våren 2014, Växsjö: Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet , 2014, p. 33-41Chapter in book (Other academic)
 • 29.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Fsv. Ole och Olle: en betraktelse utifrån en nyfunnen runinskrift i Anga kyrka på Gotland2016In: Studia Anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, no 34, p. 15-24Article in journal (Refereed)
 • 30.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Fältrunologernas återbesök på Rots skans2014In: Skansvakten : Älfdalens hembygdsförenings midsommartidning, p. 11-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 31.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Gott öl i Sigtuna2014In: Situne dei, ISSN 1653-8498, p. 52-55Article in journal (Refereed)
 • 32.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Han var Ragnhilds son - om namn och relationer i broinskrifter2009In: Bro till evigheten : brons rumsliga, sociala och religiösa dimension under vikingatid och tidig medeltid : ett symposium på Såstaholm, Täby den 3-4 april 2009 arrangerat av Stockholms läns museum / [ed] A. Nordberg & L. Andersson, Stockholm: Stockholms läns museum , 2009, p. 34-41Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Haraldær stenmæstari – Haraldus magister: a case study on the interaction between runes and Roman script2018In: Epigraphy in an intermedial context / [ed] Alessia Bauer, Elise Kleivane & Terje Spurkland, Dublin: Four Courts , 2018, p. 59-74Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Helmer Gustavson: en av Sveriges främsta runforskare och under decennier chef för Runverket har avlidit2019In: ISSN 0281-014X, Vol. 37, no 1, p. 37-37Article in journal (Other academic)
 • 35.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Helmer Gustavson in memoriam2018In: Situne dei, ISSN 1653-8498, p. 105-106Article in journal (Refereed)
 • 36.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Hier mun standa stainn at merki: ett par bidrag till tolkningen av inskriften på Hogränstenen (G 203),2017In: Die Faszination des Verborgenen und seine Entschlüsselung – Rāði saʀ kunni: beiträge zur Runologie, skandinavistischen Mediävistik und germanischen Sprachwissenschaft / [ed] Jana Krüger, Vivian Busch, Katharina Seidel, Berlin ; Boston: De Gruyter , 2017, p. 205-216Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Himmelrike och sjömansliv: runfynden i Vrena kyrka2015In: Sörmlandsbygden: Södermanlands hembygdsförbunds årsbok / [ed] Linda Eklund, Nyköping: Södermanlands hembygdsförbund , 2015, no 86, p. 171-86Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Hårds dotter och Gillögs son2010In: Namn - en spegel av samhället förr och nu / [ed] Nyström, Staffan, Stockholm: Nordstedt , 2010, 1, p. 115-135Chapter in book (Other academic)
 • 39. Källström, Magnus
  Inte bara huggna i sten2018In: Populär arkeologi, ISSN 0281-014X, no 4, p. 20-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 40.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Kungen, bryten och märket: till tolkningen av runblocket U 11 vid Hovgården på Adelsö och något om runstenarnas placering2015In: Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, ISSN 0586-5360, ISSN 0586-5360, p. 67-86Article in journal (Other academic)
 • 41.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Kvinnor och män i tiohundratalets Uppland. Några nedslag i den vikingatida namnhistorien utifrån runinskrifter2013In: Ortnamnssällskapet i Uppsala årsskrift, ISSN 0473-4351, p. 71-88Article in journal (Refereed)
 • 42.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Les runes à l’ére viking2018In: Nous les appelons Vikings: [exposition], Musée d'histoire de Nantes, [16 juin-18 novembre 2018] / [ed] Gunnar Andersson, Nantes: Les Éditions Château des ducs de Bretagne , 2018, p. 104-113Chapter in book (Other academic)
 • 43.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Lost words in personal names in Viking Age runic inscriptions: obvious problems and some possible solutions2010In: Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen: akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7.-9. April 2010 / / [ed] Elmevik, L. & Strandberg, S., Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur , 2010, p. 175-184Chapter in book (Other academic)
 • 44.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Lönnrunorna i Långgränd2010In: Situne Dei: årsskrift för Sigtunaforskning, Sigtuna: Sigtuna museum , 2010, p. 77-83Chapter in book (Other academic)
 • 45.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Mansnamnet runsv. Gunnvarr: ett bidrag till en gammal tvistefråga2014In: Studia Anthroponymica Scandinavica, ISSN 0280-8633, Vol. 32, p. 59-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article deals with the records of a personal name on two Viking Age rune stones from Stenkumla Church on Gotland (G 207 and G208). In the corpus edition Sveriges runinskrifter, the name is read askunu[ar] and kunua[r], respectively, and it is interpreted as a rare malename Gunnvarr. As shown in the article, the previous reading of thename on G 208 is incorrect, and the sequences of runes can thereforemore plausibly be construed as representations of the name Gunn-(h)vatr.

 • 46.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  "- men jag fulländade den"? : till tolkningen av ett dunkelt parti på runstenen Ög 66 vid Bjälbo kyrka2010In: Arkiv för nordisk filologi, ISSN 0066-7668, Vol. 125, p. 51-66Article in journal (Other academic)
 • 47.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Nolbystenens buri (ack.) och ortnamnet Birsta2018In: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, ISSN 0473-4351, p. 23-44Article in journal (Refereed)
 • 48.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Nyfunna runor i Hejnum kyrka2013In: Byggnadshyttan på Gotland, ISSN 1654-7705, p. 79-84Article in journal (Other academic)
 • 49.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Nyfunnen runsten i Norrby: det är inte varje dag som det dyker upp okända runstenar, men i Sverige händer det faktiskt några gånger per år : Haninge kommun har också klättrat högt i den statistiken under de senaste åren2016In: Glimtar från Haningebygden, Vol. 35, no 4, p. 14-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 50.
  Källström, Magnus
  Swedish National Heritage Board.
  Nyfunnen runsten vid Odensala kyrka2013In: Situne Dei, ISSN 1653-8498, p. 23-30Article in journal (Other academic)
1234567 1 - 50 of 581
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf