Riksantikvarieämbetet

Publikationer
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   • -
   • Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
   • Riksantikvarieämbetet
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Activity report
   • Allmänna råd från Riksantikvarieämbetet
   • Analysrapport från Riksantikvarieämbetet
   • Antikvariska serien
   • Arkeologi i Värmland
   • Arkeologi på Gotland
   • Arkeologiska skrifter / RAGU
   • Birka studies
   • Cultural monuments in Sweden
   • Filologisk-filosofiska serien
   • Fornlämningar i Sverige
   • Forskning för kulturmiljövård
   • FoU-publikation
   • För museer / Riksantikvarieämbetet
   • Historiska serien
   • Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
   • KVHAA Konferenser
   • Landskapets kyrkor
   • LiM / [LiM-projektet]
   • Nya bidrag till Hallands äldsta historia
   • Nyhetsbrev från Riksantikvarieämbetet
   • Praktisk fornvård
   • Projekt uppdragsarkeologi
   • Rapport : Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Medeltidsstaden
   • Rapport / Fornminnesinventeringen, Riksantikvarieämbetet
   • Rapport / Landskapsprojektet, Riksantikvarieämbetet
   • Rapport / Riksantikvarieämbetet, Kunskapsavdelningen
   • Rapport / Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer
   • Rapport från Riksantikvarieämbetet
   • Rapport från Riksantikvarieämbetet (avslutad 2008-12-31) (Upphörd 2008-12-31)
   • Reflektioner kring fornlämningar i samhället
   • Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. RIK
   • Riksantikvarieämbetets barn- och ungdomsböcker.
   • Riksantikvarieämbetets årsredovisning
   • Runrapport från Riksantikvarieämbetet
   • Skrifter / Arkeologiska undersökningar
   • Skånska spår
   • Skånska städer
   • Slavica Suecana, Series A
   • Småskrifter
   • Småskrifter / Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar, UV-Väst
   • Studier till Det medeltida Sverige
   • Studier till Kulturmiljöprogram för Sverige
   • Studier till Sveriges kyrkor
   • Svenska kulturminnen
   • Sveriges kyrkor: konsthistoriskt inventarium
   • Underrättelser från Riksantikvarieämbetet
   • Underrättelser från Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer
   • Vårda väl
   • Vägledning från Riksantikvarieämbetet
   • Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen
   • Vägledning för tillämpning av Miljöbalken
  • Och
   Forskningsämne
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Språk
   • -
   • Albanska
   • Amhariska
   • Arabiska
   • Azerbajdzjanska
   • Baluchi
   • Bengali
   • Bokmål
   • Bosniska
   • Bulgariska
   • Danska
   • Engelska
   • Esperanto
   • Estniska
   • Finska
   • Franska
   • Frisiska
   • Färöiska
   • Grekiska, klassisk (-1453)
   • Grönländska (Kalaallit oqaasi)
   • Hebreiska
   • Hindi
   • Indonesiska
   • Iriska
   • Isländska
   • Italienska
   • Japanska
   • Jiddisch
   • Kanaresiska (Kannada)
   • Katalanska
   • Kinesiska
   • Koreanska
   • Kroatiska
   • Kurdiska
   • Latin
   • Lettiska
   • Litauiska
   • Madurese
   • Makedonska
   • Meänkieli
   • Mongoliskt språk
   • Nederländska
   • Norska
   • Nygrekiska (1453-)
   • Nynorsk
   • Odefinierat språk
   • Persiska
   • Polska
   • Portugisiska
   • Romani
   • Rumänska
   • Ryska
   • Samiskt språk
   • Sanskrit
   • Serbiska
   • Slovakiska
   • Slovenska
   • Somali
   • Spanska
   • Svenska
   • Swahili
   • Tigrinja
   • Tjeckiska
   • Turkiska
   • Turoyo
   • Tyska
   • Ukrainska
   • Ungerska
   • Urdu
   • Vietnamesiska
   • Vitryska
   • Zulu
  • Och
   Publikationstyp
  • Och
   Status
   • -
   • Accepterad
   • Epub före tryck
   • I tryck
   • Publicerad
   • Inskickad
  • Och
   Typ av innehåll
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
  Välj utbildningsprogram
  Visa även upphörda utbildningsprogram